هفتمین محفل ماه جمادی الثانی
 1398/11/28

* در بسياري‌ از روايات‌، مذمّت‌ دنيا شده‌ است‌. دوري‌ از دنيا را موجب‌ سعادت‌ و روي‌ آوردن‌ به‌ آن را علّت‌ شقاوت‌ دانسته‌ است‌.
معناي‌ دنيا در این دست روایات، همين‌ زندگي‌ كردن‌ بر اساس‌ تخيّلات‌ و شهوات‌ و لذات فانيه، غفلت‌ از برنامه حقيقي‌ انساني‌، جهالت‌ و غفلت‌ از خداست‌.

* منظور از دنياي‌ مذموم‌، زندگي‌ كردن‌ روي‌ زمين‌ و از نعمت هاي‌ پروردگار منّان،‌ بهره‌برداري‌ كردن‌ نيست‌.
روي‌ زمين‌ زندگي‌ كردن‌ و با عمر طولاني‌ با صحّت‌ و سلامت‌ زيست‌ نمودن‌ و در امان‌ و فراغت‌ بال‌ و آرامش‌ دل‌ و اطمينان‌ خاطر در روي‌ زمين‌ به‌ سر بردن،‌ گناه‌ نيست‌.
ما به‌ اختيار خود روي‌ زمين‌ نيامده‌ايم‌ و زندگي‌ نمي كنيم‌ و به‌ اختيار خود نمي‌رويم‌؛ پس‌ اين‌ آمدن‌ و رفتن‌، دنياي‌ مذموم‌ نيست‌.
* زندگي‌ روي‌ زمين‌ و تمتّع‌ از آنچه‌ خدا عنايت‌ فرموده‌ است‌ اگر توأم‌ با تقوي‌ و ورع‌ و عدالت‌ و ملكات‌ حسنه‌ و عبوديّت‌ در پيشگاه‌ ذات‌ مقدّس‌ خداوندي‌ باشد بهترين‌ وسيله ‌است‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ بهشت‌ و رضوان‌ و حقيقتش‌ حيات‌ علياست‌ در مقابل‌ حيات‌ دنيا.
* زندگي‌ روي‌ زمين‌ و حيات‌ مادّي‌ و سلامت‌ بدن‌ و عمر طولاني‌ و فراغت‌ خيال‌، بهترين‌ اساس‌ آخرت‌ و مايۀ سعادت‌ و راه‌ تكامل‌ انسان‌ است‌؛ بلكه‌ تنها وسيلۀ راه‌ كمال‌ و سعادت‌ است‌.در عزاداری و زیارت حضرت سیدالشهداءg مسامحه ننمایید. روضه هفتگی ولو دو سه نفر باشد، اسباب گشایش امور است و اگر هفتگی هم نشد دهه اول محرم ترک نشود.
آیت اللّه سید علی قاضی طباطباییwنماهنگ های ويژه


ثبت دلنوشته در مورد محافل ماه محرم الحرام سال 1398


موضوعات:


چرایی شکل گیری واقعه عاشورا
سوگواری
مناجات خوانی
زیارت ناحیه مقدسه

ثبت دلنوشته

آخرین محافل ذکر


معادشناسی - مجلس پانزدهم

سخنران: آقای استاد خاتمی نژاد
  1398/11/28

* در بسياري‌ از روايات‌، مذمّت‌ دنيا شده‌ است‌. دوري‌ از دنيا را موجب‌ سعادت‌ و روي‌ آوردن‌ به‌ آن را علّت‌ شقاوت‌ دانسته‌ است‌.
معناي‌ دنيا در این دست روایات، همين‌ زندگي‌ كردن‌ بر اساس‌ تخيّلات‌ و شهوات‌ و لذات فانيه، غفلت‌ از برنامه حقيقي‌ انساني‌، جهالت‌ و غفلت‌ از خداست‌.

* منظور از دنياي‌ مذموم‌، زندگي‌ كردن‌ روي‌ زمين‌ و از نعمت هاي‌ پروردگار منّان،‌ بهره‌برداري‌ كردن‌ نيست‌.
روي‌ زمين‌ زندگي‌ كردن‌ و با عمر طولاني‌ با صحّت‌ و سلامت‌ زيست‌ نمودن‌ و در امان‌ و فراغت‌ بال‌ و آرامش‌ دل‌ و اطمينان‌ خاطر در روي‌ زمين‌ به‌ سر بردن،‌ گناه‌ نيست‌.
ما به‌ اختيار خود روي‌ زمين‌ نيامده‌ايم‌ و زندگي‌ نمي كنيم‌ و به‌ اختيار خود نمي‌رويم‌؛ پس‌ اين‌ آمدن‌ و رفتن‌، دنياي‌ مذموم‌ نيست‌.
* زندگي‌ روي‌ زمين‌ و تمتّع‌ از آنچه‌ خدا عنايت‌ فرموده‌ است‌ اگر توأم‌ با تقوي‌ و ورع‌ و عدالت‌ و ملكات‌ حسنه‌ و عبوديّت‌ در پيشگاه‌ ذات‌ مقدّس‌ خداوندي‌ باشد بهترين‌ وسيله ‌است‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ بهشت‌ و رضوان‌ و حقيقتش‌ حيات‌ علياست‌ در مقابل‌ حيات‌ دنيا.
* زندگي‌ روي‌ زمين‌ و حيات‌ مادّي‌ و سلامت‌ بدن‌ و عمر طولاني‌ و فراغت‌ خيال‌، بهترين‌ اساس‌ آخرت‌ و مايۀ سعادت‌ و راه‌ تكامل‌ انسان‌ است‌؛ بلكه‌ تنها وسيلۀ راه‌ كمال‌ و سعادت‌ است‌.

ادامه مطلب

ششمین محفل ماه جمادی الثانی(ویژه برنامه ولادت حضرت زهرا(س))

  1398/11/26

ساعت 18:15) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 18:45) تلاوت یک صفحه از قرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت ۱۸:۵8) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱۹:۰5) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد با محوريت "معاد شناسی"
ساعت 20:00) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

معادشناسی - مجلس چهاردهم

سخنران: آقای استاد خاتمی نژاد
  1398/11/21

* راه‌ رسیدن به بهشت‌، پافشاري‌ و صبر در برابر ناملايمات‌ است‌.
* تمام‌ اعمالي‌ كه‌ انسان‌ انجام‌ مي دهد بايد بر اساس‌ حقّ باشد و عمل‌ نمودن بر اساس حقّ، قدري‌ مشكل‌ است‌.
* اگر انسان‌ بخواهد در دنيا «شرافتمندانه» زندگی کند و در مقام‌ عبوديّت‌ و تسليم‌ اوامر حقّ متعال‌، سستي‌ نورزد و با «رياضات‌ شرعيّه»‌ نفس‌ خود را ادب‌ كند، سراسر زندگي‌ انسان‌ مواجه‌ با ناگواريها شده، باید مجاهدت نماید‌. چون‌ اينها راه‌ بهشت‌ و رضوان‌ و مقدّمۀ طهارت‌ و تهذيب‌ نفس‌ است‌ و تا نفس،‌ پاك‌ و مهذَّب‌ نشود، وصول‌ به‌ بهشت‌ امكان‌پذير نخواهد بود.
* جهنّم،‌ مملوّ است‌ از شهوات‌ و لذّات‌ بي‌بند و بار، دروغ‌ و غيبت‌، خيانت‌ و فسق‌ و فجور، قمار و شُرب‌ خمر، و تعدّي‌ به‌ اموال‌ و نواميس‌ مردم‌، و تجاوز به‌ حقوق‌ زن‌ و فرزند و همسايه‌ و شريك‌ و رفيق‌ و عالِم‌ و امام‌ و پيمبر(ص).
* راه‌ دوزخ‌، راه‌ عنان‌ گسيختگي‌، بي‌بند و باري‌ و راه‌ عدم‌ تعهّد و فقدان‌ مسؤوليّت‌ است‌.

ادامه مطلب

بر بال سخن


منبر یعنی روبه‌رو و نفس‌به‌نفس حرف زدن؛ این یک تأثیر مشخص و ممتازی دارد. این را باید نگه داشت.

معادشناسی - مجلس پانزدهم

سخنران:آقای استاد خاتمی نژاد
  1398/11/28

* در بسياري‌ از روايات‌، مذمّت‌ دنيا شده‌ است‌. دوري‌ از دنيا را موجب‌ سعادت‌ و روي‌ آوردن‌ به‌ آن را علّت‌ شقاوت‌ دانسته‌ است‌.
معناي‌ دنيا در این دست روایات، همين‌ زندگي‌ كردن‌ بر اساس‌ تخيّلات‌ و شهوات‌ و لذات فانيه، غفلت‌ از برنامه حقيقي‌ انساني‌، جهالت‌ و غفلت‌ از خداست‌.

* منظور از دنياي‌ مذموم‌، زندگي‌ كردن‌ روي‌ زمين‌ و از نعمت هاي‌ پروردگار منّان،‌ بهره‌برداري‌ كردن‌ نيست‌.
روي‌ زمين‌ زندگي‌ كردن‌ و با عمر طولاني‌ با صحّت‌ و سلامت‌ زيست‌ نمودن‌ و در امان‌ و فراغت‌ بال‌ و آرامش‌ دل‌ و اطمينان‌ خاطر در روي‌ زمين‌ به‌ سر بردن،‌ گناه‌ نيست‌.
ما به‌ اختيار خود روي‌ زمين‌ نيامده‌ايم‌ و زندگي‌ نمي كنيم‌ و به‌ اختيار خود نمي‌رويم‌؛ پس‌ اين‌ آمدن‌ و رفتن‌، دنياي‌ مذموم‌ نيست‌.
* زندگي‌ روي‌ زمين‌ و تمتّع‌ از آنچه‌ خدا عنايت‌ فرموده‌ است‌ اگر توأم‌ با تقوي‌ و ورع‌ و عدالت‌ و ملكات‌ حسنه‌ و عبوديّت‌ در پيشگاه‌ ذات‌ مقدّس‌ خداوندي‌ باشد بهترين‌ وسيله ‌است‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ بهشت‌ و رضوان‌ و حقيقتش‌ حيات‌ علياست‌ در مقابل‌ حيات‌ دنيا.
* زندگي‌ روي‌ زمين‌ و حيات‌ مادّي‌ و سلامت‌ بدن‌ و عمر طولاني‌ و فراغت‌ خيال‌، بهترين‌ اساس‌ آخرت‌ و مايۀ سعادت‌ و راه‌ تكامل‌ انسان‌ است‌؛ بلكه‌ تنها وسيلۀ راه‌ كمال‌ و سعادت‌ است‌.


معادشناسی - مجلس چهاردهم

سخنران:آقای استاد خاتمی نژاد
  1398/11/21

* راه‌ رسیدن به بهشت‌، پافشاري‌ و صبر در برابر ناملايمات‌ است‌.
* تمام‌ اعمالي‌ كه‌ انسان‌ انجام‌ مي دهد بايد بر اساس‌ حقّ باشد و عمل‌ نمودن بر اساس حقّ، قدري‌ مشكل‌ است‌.
* اگر انسان‌ بخواهد در دنيا «شرافتمندانه» زندگی کند و در مقام‌ عبوديّت‌ و تسليم‌ اوامر حقّ متعال‌، سستي‌ نورزد و با «رياضات‌ شرعيّه»‌ نفس‌ خود را ادب‌ كند، سراسر زندگي‌ انسان‌ مواجه‌ با ناگواريها شده، باید مجاهدت نماید‌. چون‌ اينها راه‌ بهشت‌ و رضوان‌ و مقدّمۀ طهارت‌ و تهذيب‌ نفس‌ است‌ و تا نفس،‌ پاك‌ و مهذَّب‌ نشود، وصول‌ به‌ بهشت‌ امكان‌پذير نخواهد بود.
* جهنّم،‌ مملوّ است‌ از شهوات‌ و لذّات‌ بي‌بند و بار، دروغ‌ و غيبت‌، خيانت‌ و فسق‌ و فجور، قمار و شُرب‌ خمر، و تعدّي‌ به‌ اموال‌ و نواميس‌ مردم‌، و تجاوز به‌ حقوق‌ زن‌ و فرزند و همسايه‌ و شريك‌ و رفيق‌ و عالِم‌ و امام‌ و پيمبر(ص).
* راه‌ دوزخ‌، راه‌ عنان‌ گسيختگي‌، بي‌بند و باري‌ و راه‌ عدم‌ تعهّد و فقدان‌ مسؤوليّت‌ است‌.

دریافت فایل


شهداء(قهرمانان دینی و ملی)


معرفی شهدای استان مرکزی شامل زندگی نامه و وصیت نامه های ایشان به همراه عکس هایی از آن ها

شهید قربانعلی شرف خانلو

چون بدون زیارت و با آرزوی زیارت کربلا از این دنیا می روم، خواهش می کنم که إن شاءالله بعد از آزادی کربلا عکس مرا به عنوان زائر امام حسین gبزرگ آموزگار شهادت، به کربلا برده و در زیر پای امام g نصب نمایید و در زیرش جمله « با آرزوی زیارت تو شهید شدم یا حسین » را بنویسید.
قربانعلی شرف خانلو

ادامه مطلب

شهید حمید رضا انصاری

به عزیزانی که ظهور را درک می کنند و توفیق دیدار حضرت ولی عصرf نصیبشان می شود ملتسمانه عرض می کنم که سلام مرا به آن حضرت برسانند…
آرزو دارم آن حضرت روحی له الفداء وقتی از کنار قبرستان می گذرند، فاتحه ای نثار اهل قبور نمایند، شاید حقیر هم مشمول آن رحمت قرار گیرم.
مرگ دست خداست همه روزی می آیند و روزی می روند خوشا به حال آنانکه با شهادت در راه خدا به جوار رحمت حق می پیوندند.

ادامه مطلب

نکته ناب


* در بسياري‌ از روايات‌، مذمّت‌ دنيا شده‌ است‌. دوري‌ از دنيا را موجب‌ سعادت‌ و روي‌ آوردن‌ به‌ آن را علّت‌ شقاوت‌ دانسته‌ است‌.
معناي‌ دنيا در این دست روایات، همين‌ زندگي‌ كردن‌ بر اساس‌ تخيّلات‌ و شهوات‌ و لذات فانيه، غفلت‌ از برنامه حقيقي‌ انساني‌، جهالت‌ و غفلت‌ از خداست‌.

* منظور از دنياي‌ مذموم‌، زندگي‌ كردن‌ روي‌ زمين‌ و از نعمت هاي‌ پروردگار منّان،‌ بهره‌برداري‌ كردن‌ نيست‌.
روي‌ زمين‌ زندگي‌ كردن‌ و با عمر طولاني‌ با صحّت‌ و سلامت‌ زيست‌ نمودن‌ و در امان‌ و فراغت‌ بال‌ و آرامش‌ دل‌ و اطمينان‌ خاطر در روي‌ زمين‌ به‌ سر بردن،‌ گناه‌ نيست‌.
ما به‌ اختيار خود روي‌ زمين‌ نيامده‌ايم‌ و زندگي‌ نمي كنيم‌ و به‌ اختيار خود نمي‌رويم‌؛ پس‌ اين‌ آمدن‌ و رفتن‌، دنياي‌ مذموم‌ نيست‌.
* زندگي‌ روي‌ زمين‌ و تمتّع‌ از آنچه‌ خدا عنايت‌ فرموده‌ است‌ اگر توأم‌ با تقوي‌ و ورع‌ و عدالت‌ و ملكات‌ حسنه‌ و عبوديّت‌ در پيشگاه‌ ذات‌ مقدّس‌ خداوندي‌ باشد بهترين‌ وسيله ‌است‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ بهشت‌ و رضوان‌ و حقيقتش‌ حيات‌ علياست‌ در مقابل‌ حيات‌ دنيا.
* زندگي‌ روي‌ زمين‌ و حيات‌ مادّي‌ و سلامت‌ بدن‌ و عمر طولاني‌ و فراغت‌ خيال‌، بهترين‌ اساس‌ آخرت‌ و مايۀ سعادت‌ و راه‌ تكامل‌ انسان‌ است‌؛ بلكه‌ تنها وسيلۀ راه‌ كمال‌ و سعادت‌ است‌.

راه های ارتباطی با هیأت رهروان سیدالشهداء g


اراک، ابتدای خیابان دانشگاه، روبروی مصلای بیت المقدس، خیابان شهید مدرس، مسجد حضرت رسولa

  info@mahfelezekr.ir

  9541 630 0918

   کانال هیأت رهروان سیداالشهداءg در پیام رسان سروش  منتظر پیام های شما هستیم.