دومین محفل ماه رجب
 1397/12/27

* حکمت 182 نهج البلاغه :
آن جا که باید سخن درست گفت،در خاموشی خیری نیست چنانکه در سخن ناآگاهانه نیز خیری نیست.
* آنجایی که باید فریاد بکشیم و دفاع از اسلام است، سکوت جای ندارد.
* گناهان زبان (استثنائات غیبت)
3) در مقام‌ دفاع از مظلوم و مورد ظلم واقع شده برای شهادت دادن (۱۴۸ نساء)
4) غیبت کردن به قصد نهی از منکر با وجود شرایط آن .
5) غیبت کردن و ظاهر کردن عیبی کسی که گمراه می کند و در دین بدعت وارد می کند.
6) غیبت کردن از فاسقی که روایتی را نقل کرده که اشتباه و بدعتی وارد کرده است.
7) ذکر کردن عیب کسی که آن عیب بر آن آشکار است و با آن عیب اورا می شناسند در صورتی که قصد عیب گذاری نداشته باشد و فقط بخاطر معرفی و شناختن باشد اما اگر بخاطر تصغیر و تحقیر کند استثتاء‌نیست.
8) هر گاه دو نفر باهم‌گناهی را از کسی ببینند و در غیبابش باهم بگویند.
* بیان خاطرات سوم از کتاب یادگاران فرمانده لشکر ۱۷ علی بن ابی طالب علیه السلام شهید مهدی زین الدین با موضوع " دینداری حتی به بهای اخراج از مدرسه "در عزاداری و زیارت حضرت سیدالشهداءg مسامحه ننمایید. روضه هفتگی ولو دو سه نفر باشد، اسباب گشایش امور است و اگر هفتگی هم نشد دهه اول محرم ترک نشود.
آیت اللّه سید علی قاضی طباطباییwنماهنگ ويژه


نظام را از «مسئولین نالایق» پس بگیریم.

ثبت نام آغاز شد!


طرح رفیق راه


آشنایی با فنون ترجمه آیات وحی
تدریس مبانی دینداری
خواهران 15 تا 35 سال
روزهای یکشنبه ساعت 16:30 تا 18:00

ثبت نام کلاس مفاهیم خواهران

آخرین محافل ذکر


حکمت 182 نهج البلاغه - استثنائات غیبت - حیات طیبه شهید مهدی زین الدین

سخنران: آقای استاد خاتمی نژاد
  1397/12/27

* حکمت 182 نهج البلاغه :
آن جا که باید سخن درست گفت،در خاموشی خیری نیست چنانکه در سخن ناآگاهانه نیز خیری نیست.
* آنجایی که باید فریاد بکشیم و دفاع از اسلام است، سکوت جای ندارد.
* گناهان زبان (استثنائات غیبت)
3) در مقام‌ دفاع از مظلوم و مورد ظلم واقع شده برای شهادت دادن (۱۴۸ نساء)
4) غیبت کردن به قصد نهی از منکر با وجود شرایط آن .
5) غیبت کردن و ظاهر کردن عیبی کسی که گمراه می کند و در دین بدعت وارد می کند.
6) غیبت کردن از فاسقی که روایتی را نقل کرده که اشتباه و بدعتی وارد کرده است.
7) ذکر کردن عیب کسی که آن عیب بر آن آشکار است و با آن عیب اورا می شناسند در صورتی که قصد عیب گذاری نداشته باشد و فقط بخاطر معرفی و شناختن باشد اما اگر بخاطر تصغیر و تحقیر کند استثتاء‌نیست.
8) هر گاه دو نفر باهم‌گناهی را از کسی ببینند و در غیبابش باهم بگویند.
* بیان خاطرات سوم از کتاب یادگاران فرمانده لشکر ۱۷ علی بن ابی طالب علیه السلام شهید مهدی زین الدین با موضوع " دینداری حتی به بهای اخراج از مدرسه "

ادامه مطلب

حکمت ۱۷۳ نهج البلاغه - استثنائات غیبت - بیان خاطرات شهید چمران از کتاب یادگاران

سخنران: آقای استاد خاتمی نژاد
  1397/12/20

* حکمت ۱۷۳ نهج البلاغه: آن كس كه از افكار و آراء گوناگون استقبال كند، صحيح را از خطا خوب شناسد.
- در مشورت باید از اهل آن کمک بگیریم، اگر کسی اهل مشورت نباشد و با آن شخص مشورت بکنیم، امکان دارد مسیر زندگی ما عوض بشود.
* گناهان زبان
- استثنائات غیبت: ۱) غیبت فاسق ۲) نصح مستشیر
- فاسق کسی است که خود خواسته از دایره اطاعت الهی خارج می شود.
- در جامعه اسلامی هزارها شهید نداده ایم که کسی هنگام ارتکاب گناهان بگوید، دلم می‌خواهد.
* بیان خاطرات شهید چمران از کتاب یادگاران با عناوین "رضایت بده، شهید بشم!"، "یتیم شدیم!"، "تسویه حساب!"، "چه خبر؟"و"پایان دنیا"
- ای کاش مسئولینی که تخته گاز برای چپاول بیت المال تلاش می کنند، باور کنند که عتاب و آخرتی است.

ادامه مطلب

حکمت 172 نهج البلاغه - گناهان زبان؛ کفاره غیبت - سیره شهید چمران

سخنران: آقای دکتر خاتمی نژاد
  1397/12/13

حکمت 172 نهج البلاغه:
* النَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا؛ مردم دشمن چیزى هستند که نمى دانند.
* تلاش کنیم جهل خودمان را از بین ببریم و دل به این خوش نکنیم که اگر بیاموزیم باید عمل کنیم، پس به دنبال یادگیری هم نرویم.

گناهان زبان؛ غیبت)
* آیت الله فاطمی نیا: گاهی یک جمله ما را جهنمی می کند.
*کفاره غیبت:
مثل هر گناه دیگری اول باید اظهار پشیمانی کرد. منزل اول اظهار ندامت است. بعد به زبان نیز استغفار کنیم و تصمیم بگیریم که دیگر غیبت نکنیم.

بیان خاطره ۹۲ از کتاب یادگارانِ شهید چمران؛ با موضوع "دلِ امام"
* آینده انقلاب اسلامی، کاملا روشن و امیدوار کننده است.
* همیشه مرزبندی جبهه حق و باطل وجود دارد و هیچ کس نمی تواند ادعای بی طرفی بکند.

ادامه مطلب

بر بال سخن


منبر یعنی روبه‌رو و نفس‌به‌نفس حرف زدن؛ این یک تأثیر مشخص و ممتازی دارد. این را باید نگه داشت.

حکمت 182 نهج البلاغه - استثنائات غیبت - حیات طیبه شهید مهدی زین الدین

سخنران:آقای استاد خاتمی نژاد
  1397/12/27

* حکمت 182 نهج البلاغه :
آن جا که باید سخن درست گفت،در خاموشی خیری نیست چنانکه در سخن ناآگاهانه نیز خیری نیست.
* آنجایی که باید فریاد بکشیم و دفاع از اسلام است، سکوت جای ندارد.
* گناهان زبان (استثنائات غیبت)
3) در مقام‌ دفاع از مظلوم و مورد ظلم واقع شده برای شهادت دادن (۱۴۸ نساء)
4) غیبت کردن به قصد نهی از منکر با وجود شرایط آن .
5) غیبت کردن و ظاهر کردن عیبی کسی که گمراه می کند و در دین بدعت وارد می کند.
6) غیبت کردن از فاسقی که روایتی را نقل کرده که اشتباه و بدعتی وارد کرده است.
7) ذکر کردن عیب کسی که آن عیب بر آن آشکار است و با آن عیب اورا می شناسند در صورتی که قصد عیب گذاری نداشته باشد و فقط بخاطر معرفی و شناختن باشد اما اگر بخاطر تصغیر و تحقیر کند استثتاء‌نیست.
8) هر گاه دو نفر باهم‌گناهی را از کسی ببینند و در غیبابش باهم بگویند.
* بیان خاطرات سوم از کتاب یادگاران فرمانده لشکر ۱۷ علی بن ابی طالب علیه السلام شهید مهدی زین الدین با موضوع " دینداری حتی به بهای اخراج از مدرسه "


حکمت ۱۷۳ نهج البلاغه - استثنائات غیبت - بیان خاطرات شهید چمران از کتاب یادگاران

سخنران:آقای استاد خاتمی نژاد
  1397/12/20

* حکمت ۱۷۳ نهج البلاغه: آن كس كه از افكار و آراء گوناگون استقبال كند، صحيح را از خطا خوب شناسد.
- در مشورت باید از اهل آن کمک بگیریم، اگر کسی اهل مشورت نباشد و با آن شخص مشورت بکنیم، امکان دارد مسیر زندگی ما عوض بشود.
* گناهان زبان
- استثنائات غیبت: ۱) غیبت فاسق ۲) نصح مستشیر
- فاسق کسی است که خود خواسته از دایره اطاعت الهی خارج می شود.
- در جامعه اسلامی هزارها شهید نداده ایم که کسی هنگام ارتکاب گناهان بگوید، دلم می‌خواهد.
* بیان خاطرات شهید چمران از کتاب یادگاران با عناوین "رضایت بده، شهید بشم!"، "یتیم شدیم!"، "تسویه حساب!"، "چه خبر؟"و"پایان دنیا"
- ای کاش مسئولینی که تخته گاز برای چپاول بیت المال تلاش می کنند، باور کنند که عتاب و آخرتی است.

دریافت فایل


شهداء(قهرمانان دینی و ملی)


معرفی شهدای استان مرکزی شامل زندگی نامه و وصیت نامه های ایشان به همراه عکس هایی از آن ها

شهید مرتضی دوست محمدی

حزب اللهی ها آناني هستند كه گوش به فرمان امام هستند و اگر لازم باشد سكوت مي كنند و اگر لازم باشد فرياد می كشند و آناني هستند كه آگاهانه مراقب و پاسدار انقلاب اند و لياقت دارند انقلابي را كه خود آن را بوجود آوردند، حفظ نمايند. و نه تنها هيچ گونه توقعي از انقلاب ندارند بلكه هنوز خودشان را بدهكار به انقلاب مي دانند و هنوز هم وقتي به جبهه ها مي روند از شنيدن نام امام تمام قلبشان به تپش در مي آيد.

ادامه مطلب

شهید ابوالقاسم ابراهیمی

اي جوانان نكند كه در رختخواب ذلت بميريد كه حسينgدر ميدان نبرد شهيد شد. اي جوانان مبادا در غفلت بميريد كه عليg در محراب عبادت شهيد شد و مبادا در حال بي تفاوتي بميريد كه علي اكبر حسينgدر راه حسين gشهيد شد.

ادامه مطلب

نکته ناب


* حکمت 182 نهج البلاغه :
آن جا که باید سخن درست گفت،در خاموشی خیری نیست چنانکه در سخن ناآگاهانه نیز خیری نیست.
* آنجایی که باید فریاد بکشیم و دفاع از اسلام است، سکوت جای ندارد.
* گناهان زبان (استثنائات غیبت)
3) در مقام‌ دفاع از مظلوم و مورد ظلم واقع شده برای شهادت دادن (۱۴۸ نساء)
4) غیبت کردن به قصد نهی از منکر با وجود شرایط آن .
5) غیبت کردن و ظاهر کردن عیبی کسی که گمراه می کند و در دین بدعت وارد می کند.
6) غیبت کردن از فاسقی که روایتی را نقل کرده که اشتباه و بدعتی وارد کرده است.
7) ذکر کردن عیب کسی که آن عیب بر آن آشکار است و با آن عیب اورا می شناسند در صورتی که قصد عیب گذاری نداشته باشد و فقط بخاطر معرفی و شناختن باشد اما اگر بخاطر تصغیر و تحقیر کند استثتاء‌نیست.
8) هر گاه دو نفر باهم‌گناهی را از کسی ببینند و در غیبابش باهم بگویند.
* بیان خاطرات سوم از کتاب یادگاران فرمانده لشکر ۱۷ علی بن ابی طالب علیه السلام شهید مهدی زین الدین با موضوع " دینداری حتی به بهای اخراج از مدرسه "

راه های ارتباطی با هیأت رهروان سیدالشهداء g


اراک، خیابان شهید سعید ادبجو، روبروی پمپ بنزین، بن بست شهید محمدی هیأت رهروان سیدالشهداءg

  info@mahfelezekr.ir

  1979 3412 086

   کانال هیأت رهروان سیداالشهداءg در پیام رسان سروش  منتظر پیام های شما هستیم.