درباره هیأت رهروان سیدالشهداءg


با حسینgباش و ببین عشق چه معنا دارد
یا عشق چیست و عاشق چه تمنا دارد
با حسینgزنده چو گشتی آن زمان می فهمی
صد هزار بار به رهش جان بدهی جا دارد
عطر تربت به مشامت بخورد خواهی گفت
چقدر بوی خوش چادر زهراBدارد

گویی اراده الهی بر این است که برای نجات، برای رسیدن به سعادت و برای خدایی شدن تنها یک راه وجود دارد و آن چنگ انداختن به دامان امام حسینgاست و چه زیباست این خواست پرودگار، که همه چیزش زیباست.آری تنها راه خدایی شدن حسینی شدن است.
این جا قشنگ ترین زمان رابرایمان تقسیم بندی کرده اند : "هیأت رهروان سیدالشهداءعلیه g"
اینجا دلت را زلال می کنندبا:
1) گفتگوی خدا با بنده (دریک صفحه تلاوت قرآن کریم باترجمه)
2) دلنشین عشق ودلدادگی (درقرائت زیارت عاشورا)
3) یکرنگ شدن ویکدل شدن واتحاد برادران وخواهران دینی بانمایش دستان بهم گره خورده (درقرائت دعای وحدت)
4) محفل خلوص یادوخاطره شهداء و شهادت
5) محفل تلنگر، برای انسانیت وکامل شدن،زیباشدن وزیباسخن گفتن درکلام ائمه واهل بیت b(باسخنرانی اساتید برجسته)
6) حسینی شدن وحسینی زیستن شوروشعوروعشق حسینی درحرم حسینی (بامداحی ذاکران اهل بیت b)
7) محفل صحبت کردن بنده باخدا (بااقامه نمازاول وقت مغرب وعشاء)
هیأت مذهبی - فرهنگی رهروان سیدالشهداءgاراک در سال 1390 فعالیت خود را در زمینه های مذهبی و فرهنگی شروع نمود. این هیأت وابسته به موسسه فرهنگی قرآن و عترت عصر ظهور می باشد. فعالیت های این هیأت عبارتند از:مراسم های هفتگی، برگزاری مراسم عزاداری شهادت اهل بیتb، برگزاری جشن در اعیاد ملی مذهبی.