جستجو در سخنرانی های محافل

دسته بندی موضوعی محافل

اعیاد تقوای زبان
دومین محفل ماه جمادی الثانی-1439 سومین محفل ماه جمادی الثانی-1439 دومین محفل ماه شعبان-1439 چهارمین محفل ماه مبارک رمضان-1439 اولین محفل ماه ذی القعده -1439 چهارمین محفل ماه ذی القعده -1439 دومین محفل ماه ذی الحجه-1439 چهارمین محفل ماه ذی الحجه-1439 ششمین محفل ماه ذی الحجه-1439 « اولین محفل ماه ربیع الاول»-1440 سومین محفل ماه ربیع الاول-1440 «پنجمین محفل ماه ربیع الاول»-1440 ششمين محفل ماه ربيع الاول-1440 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1440 چهارمین محفل ماه ربیع الثانی-1439 پنجمین محفل ماه ربیع الثانی-1440 ششمین محفل ماه ربیع الثانی-1440 دومین محفل ماه جمادی الاول-1440 اولین محفل ماه جمادی الثانی-1440 دومین محفل ماه جمادی الثانی-1440 سومین محفل ماه جمادی الثانی-1440 چهارمین محفل ماه جمادی الثانی-1440 اولین محفل ماه رجب-1440 دومین محفل ماه رجب-1440 اولین محفل ماه شعبان-1440 دومین محفل ماه شعبان-1440 سومین محفل ماه شعبان-1440 چهارمین محفل ماه شعبان-1440 اولین محفل ماه شوال-1440 دومین محفل ماه شوال-1440 سومین محفل ماه شوال-1440
روزه شهادت محرم مهدویت شهداء معرفی شده محافل عناوین شعرخوانی های محافل

محافل هیأت رهروان سیدالشهداءg


چهارمین محفل ماه ذی القعده

1398/5/7
1440/11/26

  اعلام برنامه

ساعت 19:45) تلاوت یک صفحه از قرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت 19:55) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:57) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:00) سخنرانی توسط حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا حبیبی
ساعت 20:35) اذان و اقامه
ساعت 20:40) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 21:05) پایان مراسم

ادامه مطلب

سومین محفل ماه ذی القعده

1398/4/31
1440/11/19

  اعلام برنامه

ساعت 19:45) تلاوت یک صفحه از قرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت 20:00) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 20:05) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:10) سخنرانی توسط حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا حبیبی
ساعت 20:44) اذان و اقامه
ساعت 20:52) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 21:15) پایان مراسم

ادامه مطلب

دومین محفل ماه ذی القعده

1398/4/24
1440/11/12

  اعلام برنامه

ساعت 19:45) تلاوت یک صفحه از قرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت 20:00) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 20:05) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:10) سخنرانی توسط حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا حبیبی
ساعت 20:44) اذان و اقامه
ساعت 20:52) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 21:15) پایان مراسم

ادامه مطلب

اولین محفل ماه ذی القعده

1398/4/17
1440/11/5

  اعلام برنامه

ساعت 19:45) تلاوت یک صفحه از قرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت 19:55) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:58) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:00) سخنرانی توسط حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا حبیبی
ساعت 20:47) اذان و اقامه
ساعت 20:55) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 21:20) پایان مراسم

ادامه مطلب

سومین محفل ماه شوال

1398/4/3
1440/10/20

  اعلام برنامه

ساعت 19:45) تلاوت یک صفحه از قرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت 19:55) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:58) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:03) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت 20:47) اذان و اقامه
ساعت 20:55) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 21:08) پایان مراسم

ادامه مطلب

دومین محفل ماه شوال

1398/3/26
1440/10/13

  اعلام برنامه

ساعت 19:45) تلاوت یک صفحه از قرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت 19:55) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:58) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:03) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت 20:46) اذان و اقامه
ساعت 20:55) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 21:08) پایان مراسم

ادامه مطلب

اولین محفل ماه شوال

1398/3/20
1440/10/7

  اعلام برنامه

ساعت 19:45) تلاوت صفحه 34 قرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت 19:55) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:58) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:05) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت 20:47) اذان و اقامه
ساعت 20:57) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 21:15) پایان مراسم

ادامه مطلب

آخرین محفل ماه مبارک رمضان

1398/3/13
1440/9/28

  اعلام برنامه

۱۹:۳۰) قرائت یک صفحه از قرآن کریم
۲۰:۰۰ الی ۲۰:۰۲) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و از بین بردن نفاق و تفرقه
۲۰:۰۵ الی ۲۰:۳۰) سخنرانی استاد خاتمی نژاد
۲۰:۳۸ الی ۲۰:۵۰) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء

ادامه مطلب

یازدهمین محفل ماه رمضان در گلزار شهدای اراک

1398/3/11
1440/9/26

  اعلام برنامه

۱۹:۳۰) قرائت یک صفحه از قرآن کریم
۱۹:۴۰ الی ۲۰:۰۰) قرائت زیارت عاشورا
۲۰:۰۰ الی ۲۰:۰۲) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و از بین بردن نفاق و تفرقه
۲۰:۰۵ الی ۲۰:۳۰) سخنرانی استاد خاتمی نژاد
۲۰:۳۸ الی ۲۰:۵۰) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء

ادامه مطلب

ویژه برنامه لیالی قدر

1398/3/7
1440/9/22

  اعلام برنامه

۲۳:۰۰ الی ۲۴:۰۰) انجام اعمال شب بیست و سوم
۲۴:۰۰ الی ۱:۰۰) سخنرانی و مراسم قرآن به سر توسط استاد خاتمی نژاد
۱:۰۰ الی ۲:۰۰) مداحی و سینه زنی
۲:۰۰) پذیرایی

ادامه مطلب

نهمین محفل ماه مبارک رمضان

1398/3/6
1440/9/21

  اعلام برنامه

۲۱:۰۰) قرائت قران
۲۱:۱۰) قرائت دعای وحدت

ادامه مطلب

ویژه برنامه لیالی قدر

1398/3/5
1440/9/20

  اعلام برنامه

۲۳:۰۰ الی ۲۴:۰۰) انجام اعمال شب بیست و یکم
۲۴:۰۰ الی ۱:۰۰) سخنرانی و مراسم قرآن به سر توسط استاد خاتمی نژاد
۱:۰۰ الی ۲:۰۰) مداحی و سینه زنی
۲:۰۰) پذیرایی

ادامه مطلب

ویژه برنامه لیالی قدر

1398/3/3
1440/9/18

  اعلام برنامه

۲۳:۰۰ الی ۲۴:۰۰) انجام اعمال شب نوزدهم
۲۴:۰۰ الی ۱:۰۰) سخنرانی و مراسم قرآن به سر توسط استاد خاتمی نژاد
۱:۰۰ الی ۲:۰۰) مداحی و سینه زنی توسط آقای قاسمی
۲:۰۰) پذیرایی

ادامه مطلب

ششمین محفل ماه مبارک رمضان

1398/2/31
1440/9/15

  اعلام برنامه

19:40 الی 19:43) جمع خوانی دعای فرج
19:43 الی 19:45) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
19:45 الی 20:24) سخنرانی استاد خاتمی نژاد

ادامه مطلب

پنجمین محفل ماه مبارک رمضان

1398/2/30
1440/9/14

  اعلام برنامه

19:40 الی 19:43) جمع خوانی دعای فرج
19:43 الی 19:45) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
19:45 الی 20:24) سخنرانی استاد خاتمی نژاد

ادامه مطلب

چهارمين محفل ماه مبارک رمضان

1398/2/24
1440/9/8

  اعلام برنامه

19:40 الی 19:43) جمع خوانی دعای فرج
19:43 الی 19:45) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
19:45 الی 20:15) سخنرانی استاد خاتمی نژاد

ادامه مطلب

سومين محفل ماه رمضان

1398/2/23
1440/9/7

  اعلام برنامه

19:40 الی 19:43) جمع خوانی دعای فرج
19:43 الی 19:45) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
19:45 الی 20:15) سخنرانی استاد خاتمی نژاد

ادامه مطلب

دومین محفل ماه مبارک رمضان

1398/2/17
1440/9/1

  اعلام برنامه

19:40 الی 19:43) جمع خوانی دعای فرج
19:43 الی 19:45) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
19:45 الی 20:15) سخنرانی استاد خاتمی نژاد

ادامه مطلب

اولین محفل ماه رمضان

1398/2/16
1440/9/1

  اعلام برنامه

19:30 الی 19:38) تلاوت یک صفحه از قرآن کریم
19:40 الی 20:15) سخنرانی استاد خاتمی نژاد

ادامه مطلب

چهارمین محفل ماه شعبان

1398/2/9
1440/8/23

  اعلام برنامه

ساعت 20:16) اذان و اقامه
ساعت 20:21) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 20:45) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 20:48) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت 20:57) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت 21:27) پایان مراسم

ادامه مطلب