جستجو در سخنرانی های محافل

دسته بندی موضوعی محافل

اعیاد تقوای زبان روزه شهادت صفر ماه مبارک رمضان
سلسله نشست های خودشناسی - قسمت سوم-1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت چهارم-1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت پنجم-1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت ششم-1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت هفتم-1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت هشتم-1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت نهم -1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت دهم-1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت یازدهم-1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت دوازدهم-1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت سیزدهم-1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت چهاردهم -1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت پانزدهم -1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت شانزدهم-1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت هفدهم-1441 ویژه برنامه لیالی قدر - شب نوزدهم ماه مبارک رمضان-1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت هجدهم-1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت نوزدهم-1441 ویژه برنامه لیالی قدر - شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان-1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت بیستم-1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت بیست و یکم-1441 ویژه برنامه لیالی قدر - شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان-1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت بیست و دوم-1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت بیست و سوم-1441
محرم معاد مهدویت شهداء معرفی شده محافل عناوین شعرخوانی های محافل
آسمان دل غربت کده ام بارانی است ... اشک آغاز جنون است، تماشا سخت است ... اگر چه سنخیتی بین نور و ظلمت نیست امشب عزیز فاطمه ... ای رئوف! این سفره را امام رضا جمع می‌کند ... چادرت را بتکان روزی ما را بفرست ... حیف که او آنچه که می‌خواست نشد ... خوشم با حب حیدر قد کشیدم در اين آشوب طوفانی، مسلمانان مسلمانی! در مقام بندگی اقرارها ... دست خالی هر که آمد دست پر برگشته است ... دلا مژده نهضت چهل ساله شد ... زخم زبان شنیدیم دریاب امتت را ... سامرا باز باصفا شده ای! شبیه درد رفتی و ... شش ماهه ترین تشنه به دست پدر آمد ... شعرخوانی شب پنجم محرم شعرخوانی شب چهارم محرم شعرخوانی شب دوازدهم شعرخوانی شب دوم محرم شعرخوانی شب دهم شعرخوانی شب سوم محرم شعرخوانی شب ششم محرم شعرخوانی شب نهم شعرخوانی شب هشتم شعرخوانی شب هفتم محرم شعرخوانی شب یازدهم عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد ... غیر حیدر چه کسی شافع محشر بشود ... کار و بار دو جهان ریخت به هم غوغا شد ... کیست این طفل که تفسیر کند مردن را ما را پناه نیست به جز کشتی نجات ... ما کویریم ببارید ... می نویسم عشق و بی تردید می خوانم جنون هر کس که بر کریم پناهنده می شود یکایک سر شکست آن روز اما ...

محافل هیأت رهروان سیدالشهداءg


جشن امامت و ولایت- روز عید سعید غدیر1441

1399/5/18
1441/12/18

  اعلام برنامه

جشن ساعت 10:30
توزیع گوشت

ادامه مطلب

دعای گرانقدر عرفه

1399/5/9
1441/12/9

  اعلام برنامه

ساعت 18:15 شروع دعای عرفه

ادامه مطلب

سلسله نشست های خودشناسی - قسمت بیست و سوم

1399/2/28
1441/9/23

  اعلام برنامه

یک چند به کودکی به استاد شدیم
یک چند به استادی خود شاد شدیم
پایان سخن شنو که ما را چه رسـید
از خاک در آمـدیـم و بـر بـاد شدیم

ادامه مطلب

ویژه برنامه لیالی قدر - شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان

1399/2/27
1441/9/22

  اعلام برنامه

۰۰:۰۰ الی ۰۰:۱۰) قرائت سوره مبارکه قدر همراه با ترجمه
۰۰:۱۲ الی ۰۰:۵۵) انجام اعمال مربوط به شب نوزدهم ماه مبارک رمضان
۰۱:۰۰ الی ۰۱:۲۰) سخنرانی توسط امام جماعت مسجد رسول الله (ص)، جناب آقای خرمی
۰۱:۲۰ الی ۰۲:۰۰) مراسم قرآن به سر و مداحی
۰۲:۰۰) پایان مراسم

ادامه مطلب

سلسله نشست های خودشناسی - قسمت بیست و دوم

1399/2/27
1441/9/22

  اعلام برنامه

باز در حــــلقه رنـــدان به خدا نزدیـــــکیم
همه از نفس گریزان ، به خدا نزدیـــــکیم
ما در این ماه خدایــــى دوبرابر مســـــتیم
ما در این ماه دوچندان به خدا نزدیکیــــم
رمضان جام طهوریســـت که از مرحمتــــش
به مفاتیــــح ، به قرآن، به خدا نزدیــــکیم
در بیابان طلب صحبت آســـــــایش نیســت
ما روی خار مغــــیلان به خدا نزدیــــکیــــم
خدعه ها کرد که ما را ز خــــــدا دور کنــد
کورى لشـــگر شـــــیطان، به خدا نزدیکیم
یک نفر توبه نمایـــد همه را می بخشــــند
پس در اینجا همه یکسان به خدا نزدیکیم
به همه نیمه شبِ صحــن نجف ثابــت کرد
بیشـــتر گوشه ایوان، به خدا نزدیـــکیــم
گــرهِ پنجــره فـــولاد، گـــره را وا کــــرد
کَرَم شــــاه خراســـــان، به خدا نزدیکیم

ادامه مطلب

سلسله نشست های خودشناسی - قسمت بیست و یکم

1399/2/26
1441/9/21

  اعلام برنامه

جز دیــدن روی شـه خوبان هوســی نیست
در غیبت او ارض و سماء جز قفسی نیست
فریــادرس و مرهـــم زخــم دل خوبـــان
جز یوسف زهرا(س) به خدا هیچ کسی نیست

ادامه مطلب

ویژه برنامه لیالی قدر - شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان

1399/2/25
1441/9/20

  اعلام برنامه

۰۰:۰۰ الی۰۰:۱۰) قرائت آیاتی از قرآن کریم همراه با ترجمه
۰۰:۱۲ الی ۰۰:45) انجام اعمال مربوط به شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان
۰۰:45 الی ۰1:00) قرائت فرازهایی از دعای جوش کبیر
۰۱:۰۰ الی ۰۱:۲۰) سخنرانی توسط حاج آقا خرمی با محوریت پرسش های پیامبر اکرم(ص) از ابلیس
۰۱:۲۰ الی ۰۲:10) مراسم قرآن به سر و مداحی
۰۲:1۰) پایان مراسم

ادامه مطلب

سلسله نشست های خودشناسی - قسمت بیستم

1399/2/25
1441/9/20

  اعلام برنامه

وای از بُغض زمین و شب و بی‌خوابی‌ها!
وای از گریـه ی بی وقفـه ی مرغـابـی‌ها!
بعد سی سال ِ پر از درد، چه آمد به سرت؟
نفســی تازه کن ای مـرد! چه آمد به سـرت؟
پشت قرآن به تو گرم است، به عدل و دادت
ســــوره ی فــجــر بــه فریــاد ِلــبالمرصــادت
آســمان جا شــده در دســتِ پر از پینه ی تو
عــــرش، پنهان شـــده در ســینة بی‌کینـة تو
چاه‌ها! خــاطــره‌ها! فُــزتُ و رب الکعبــه
آه‌هــا! دلــهره‌هـا! فُــزتُ و رب الـکعبــه

ادامه مطلب

سلسله نشست های خودشناسی - قسمت نوزدهم

1399/2/24
1441/9/19

  اعلام برنامه

جهنم، آن جایی است که جدی گرفتن حرف های خدا را حالی مان می کنند.

ادامه مطلب

سلسله نشست های خودشناسی - قسمت هجدهم

1399/2/23
1441/9/18

  اعلام برنامه

ناگهان دریای خون، محراب و منبر را گرفت*******جوی خون سرچشمه ساقی کوثر را گرفت
تیغ آن ملعون به یک ضربت دو جا آمد فرود***** هــم علـی(ع) جان داد هم جـان پـیمبر(ص) را گـرفت
یک برادر سر به روی سینه بابا گذاشت******* یک برادر نیز بر زانوی خود سر را گرفت
جامعه بعد از امیرالمومنین(ع) گمراه شد*******چون خدا از مردم ناشُکر، رهبر را گرفت
وقت رفتن سوی مسجد، میخ در مانع نبود*******دست زهرا(س) بود آن که شال حیدر را گرفت
دست زهرا(س) تا قیامت حافظ جان علی(ع) است *******مثل وقتی که میان شعله‌ها دَر را گرفت
وقت جان دادن، علی(ع) می‌گفت زهرا آمده*******بعد چندین سال خانه بوی مادر را گرفت
مثل زهرا که صدا زد «فضه دستم را بگیر» *******بینِ بستر، مرتضی(ع) هم دست قنبر را گرفت
از مصیبت های زینب(س) گفت هنگام وداع *******چند خطی روضه خواند و اشک دختر را گرفت
پیکری در قتلگاه و خنجری در دست شمر*******کاش می‌شد تا از آن نامرد خنجر را گرفت
خواهری از روی تَل دارد تماشا می‌کند*******کاش می‌شد لااقل چشمان خواهر را گرفت

ادامه مطلب

ویژه برنامه لیالی قدر - شب نوزدهم ماه مبارک رمضان

1399/2/23
1441/9/18

  اعلام برنامه

۰۰:۰۰ الی۰۰:۱۰) قرائت سوره مبارکه قدر همراه با ترجمه
۰۰:۱۲ الی ۰۰:۵۵) انجام اعمال مربوط به شب نوزدهم ماه مبارک رمضان
۰۱:۰۰ الی ۰۱:۲۰) سخنرانی توسط حاج آقا خرمی با محوریت فضایل امیرالمؤمنین علیه السلام در کلام ابلیس
۰۱:۲۰ الی ۰۲:۰۰) مراسم قرآن به سر و مداحی
۰۲:۰۰) پایان مراسم

ادامه مطلب

سلسله نشست های خودشناسی - قسمت هفدهم

1399/2/22
1441/9/17

  اعلام برنامه

خواهی نشوا رسوا، همرنگ حقیقت شو و یا خواهی نشوی همرنگ، رسوای جماعت شو

ادامه مطلب

سلسله نشست های خودشناسی - قسمت شانزدهم

1399/2/21
1441/9/16

  اعلام برنامه

یک روز به بندگی قبولم کن
روز دگـرم ببیـن که سـلطانم
او خود مگر به لطف، خدایی کند مرا
ور نه زِما چه بندگی آید پسند او

ادامه مطلب

سلسله نشست های خودشناسی - قسمت پانزدهم

1399/2/20
1441/9/15

  اعلام برنامه

شاعر به هر شعر تَرَش دارد علاقه
آری به میز و دفتــرش دارد علاقه
من دلبری دارم که بعد قرن ها هم
دنیــا به ذکــر اطهرش دارد علاقـه
یارب نکن بیرون مان از خانه ی او
خیلی به روضه نوکرش دارد علاقه
کی می رویم از محضر او دست خالی
وقتی به مسکین دَرَش دارد علاقه
دُرّ علی(ع) دردانه ی طاها حسن(ع) بود
قبل از حسین(ع) آیینه ی زهرا(س) حسن(ع) بود
شاگرد پای درس پیکارش ابوالفضل(ع)
آمـوزگار حضـرت سـقا حســن(ع) بــود
گفتنـد کوه صـبر، زیـنب(س) را ولیـکن
الگوی ناب زینب کبری(س) حسن(ع) بود
صـلحـش قیامی همچـو عاشـورا رقـم زد
بنیانـگذار کربلـایـی ها حسـن(ع) بـود

ادامه مطلب

سلسله نشست های خودشناسی - قسمت چهاردهم

1399/2/19
1441/9/14

  اعلام برنامه

غروب جـمعه دلـم بوی یـار می‌گیـــرد
افـق افـق دل من را غبـار می‌گیـــرد
نه با زیارت یاسـیـن دلم شـــود آرام
نـه بـا دعـای سـماتـم قرار می‌گیـــرد
به گوش منتظران گو که صبح نزدیک است
اگـر چـه شــب ز رفیـقـان دمــار می‌گیــرد
تمـام دلخوشی‌ام یک نگاه کوچـک اوسـت
ز چیسـت یـار من از من کنـار می‌گیــرد؟!

ادامه مطلب

سلسله نشست های خودشناسی - قسمت سیزدهم

1399/2/18
1441/9/13

  اعلام برنامه

هر شـب جـمعه که دلتنگ زیارت می شـوم
می روم در گوشه ای غرق عبادت می شوم
با دو بال حسرتم پَر می كشم تا شهر عشق
تـا که مهمـان تـو و گنبـد طلایـت مـی شـوم
مثل جون و مثل عابس، مثل مسلم، مثل حر
گر دهی رخصت مرا، من هم فدایت می شوم

ادامه مطلب

سلسله نشست های خودشناسی - قسمت دوازدهم

1399/2/17
1441/9/12

  اعلام برنامه

تا نرسیده مرگ تو، توبه کن از خطای خویش
چون که اجل فرا رسد، توبه اثر نمی کنـد
وقت سـفر بـرای ما توشـه راه لازم اسـت
بار سفر چه بسته ای؟ مرگ خبر نمی کند

ادامه مطلب

سلسله نشست های خودشناسی - قسمت یازدهم

1399/2/16
1441/9/11

  اعلام برنامه

دوام دولت، اندر حق شناسی است
زوال نعمت اندر ناسپاسی اســت
اگـر فـضـل خـدا بر خــود بـدانــی
بمانـد بـر تــو نـعمـت، جــاودانــی

ادامه مطلب

سلسله نشست های خودشناسی - قسمت دهم

1399/2/15
1441/9/10

  اعلام برنامه

دنیا به خدا مزرعه آخــرت اســت
زین مزرعه هر کسى ثمر می گیرد
گر ســختــى آخرت به باور برســد
دنــیاطلبــى را ز بشــر مــی گیــرد
روزى که به فاطمه(س) همه محتاجند
حتــما همــه را مــد نظر مــی گیـــرد

ادامه مطلب

سلسله نشست های خودشناسی - قسمت نهم

1399/2/14
1441/9/9

  اعلام برنامه

سلسله نشست های خودشناسی - قسمت نهم

ادامه مطلب