جستجو در سخنرانی های محافل

دسته بندی موضوعی محافل

اعیاد تقوای الهی تقوای زبان
دومین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 اولین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 سومین محفل سوگ ماه محرم-1438 چهارمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 پنجمین محفل سوگ-1438 ششمین محفل سوگ محرم 1438-1438 هفتمین محفل سوگ محرم 1438-1438 هشتمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 نهمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 یازدهمین محفل سوگ ماه محرم-1438 چهاردهمین محفل ماه محرم-1438 پانزدهمین محفل ماه محرم-1438 شانزدهمین محفل ماه محرم-1438 هفدهمین محفل ماه محرم-1438 هجدهمین محفل ماه محرم-1438 نوزدهمین محفل ماه محرم-1438 اولین محفل ماه صفر-1438 هفتمین محفل ماه صفر -1438 هشتمین محفل ماه صفر-1438 اولین محفل ماه ربیع الاول-1438 دومین محفل ماه ربیع الاول در شهادت امام حسن عسگریg-1438 چهارمین محفل ماه ربیع الاول-1438 پنجمین محفل ماه ربیع الاول-1438 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1438 دومین محفل ماه ربیع الثانی-1438 اولین محفل ربیع الاول-1439 دومین محفل ماه ربیع الاول-1439 سومین محفل ماه ربیع الاول-1439 چهارمین محفل ماه ربیع الاول-1439 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1439 دومین محفل ماه ربیع الثانی -1439 سومین محفل ماه ربیع الثانی-1439 سومین محفل ماه جمادی الاول-1439 پنجمین محفل ماه جمادی الاول-1439 اولین محفل ماه جمادی الثانی-1439 دومین محفل ماه جمادی الثانی-1439 سومین محفل ماه جمادی الثانی-1439 دومین محفل ماه شعبان-1439 چهارمین محفل ماه مبارک رمضان-1439 اولین محفل ماه ذی القعده -1439 چهارمین محفل ماه ذی القعده -1439 دومین محفل ماه ذی الحجه-1439 چهارمین محفل ماه ذی الحجه-1439 ششمین محفل ماه ذی الحجه-1439 « اولین محفل ماه ربیع الاول»-1440 سومین محفل ماه ربیع الاول-1440 «پنجمین محفل ماه ربیع الاول»-1440 ششمين محفل ماه ربيع الاول-1440 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1440 چهارمین محفل ماه ربیع الثانی-1439 پنجمین محفل ماه ربیع الثانی-1440 ششمین محفل ماه ربیع الثانی-1440 دومین محفل ماه جمادی الاول-1440 اولین محفل ماه جمادی الثانی-1440 دومین محفل ماه جمادی الثانی-1440 سومین محفل ماه جمادی الثانی-1440 چهارمین محفل ماه جمادی الثانی-1440 اولین محفل ماه رجب-1440 دومین محفل ماه رجب-1440
توحید خاطرات روزه شهادت
دومین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 اولین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 سومین محفل سوگ ماه محرم-1438 چهارمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 پنجمین محفل سوگ-1438 ششمین محفل سوگ محرم 1438-1438 هفتمین محفل سوگ محرم 1438-1438 هشتمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 نهمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 یازدهمین محفل سوگ ماه محرم-1438 دهمین محفل سوگ، صبح روز تاسوعا-1438 سیزدهمین محفل ماه محرم در شب شام غریبان-1438 دوازدهمین محفل ماه محرم در عصر روز عاشورا-1438 چهاردهمین محفل ماه محرم-1438 پانزدهمین محفل ماه محرم-1438 شانزدهمین محفل ماه محرم-1438 بیستمین محفل ماه محرم-1438 دومین محفل ماه صفر در روز شهادت حضرت رقیه B-1438 سومین محفل ماه صفر-1438 چهارمین محفل ماه صفر(جا ماندگان اربعین)-1438 پنجمین محفل ماه صفر در شب اربعین-1438 ششمین محفل ماه صفر-1438 دومین محفل ماه ربیع الاول در شهادت امام حسن عسگریg-1438 سومین محفل ماه جمادی الاول در ایام فاطمیه،شام شهادت حضرت زهرا B-1438 چهارمین محفل ماه جمادی الاول در ایام فاطمیه-1438 هشتمین محفل در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان (اولین شب قدر)-1438 نهمین محفل در شب بیست ویکم ماه مبارک رمضان (دومین شب قدر)-1438 «دومین محفل ماه ربیع الثانی»-1440 سومین محفل ماه جمادی الاول-1440
صفر طب اسلامی محرم معاد نفوذ فرهنگی شهداء معرفی شده محافل عناوین شعرخوانی های محافل ويژه نامه ها
خیمه سرخ و سبز دوازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دوازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز یازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز یازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز نهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز نهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هشتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هشتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هفتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هفتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز ششمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز ششمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز پنجمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز پنجمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز چهارمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز چهارمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز سومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز سومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز اولین محفل ماه محرم سال 1438 خیمه سرخ و سبز اولین محفل ماه محرم سال 1438 قیام نهمین محفل سوگ ماه محرم 1438 سال 1438 قیام نهمین محفل سوگ ماه محرم 1438 سال 1438 قیام هشتمین محفل سوگ ماه محرم 1438 سال 1438 قیام هشتمین محفل سوگ ماه محرم 1438 سال 1438 قیام هفتمین محفل سوگ محرم 1438 سال 1438 قیام هفتمین محفل سوگ محرم 1438 سال 1438 قیام ششمین محفل سوگ محرم 1438 سال 1438 قیام ششمین محفل سوگ محرم 1438 سال 1438 قیام پنجمین محفل سوگ سال 1438 قیام پنجمین محفل سوگ سال 1438

محافل هیأت رهروان سیدالشهداءg


دومین محفل ماه رجب

1397/12/27
1440/7/11

  اعلام برنامه

ساعت ۱8:32) اذان و اقامه
ساعت 18:42) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 19:11) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت 19:21) جمع خوانی دعای فرج
ساعت ۱9:25) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱9:28) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت 20:05) پایان مراسم

ادامه مطلب

اولین محفل ماه رجب

1397/12/20
1440/7/4

  اعلام برنامه

ساعت ۱8:33) اذان و اقامه
ساعت 18:37) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 19:05) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:08) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت ۱9:15) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱9:20) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت 20:05) پایان مراسم

ادامه مطلب

چهارمین محفل ماه جمادی الثانی

1397/12/13
1440/6/26

  اعلام برنامه

ساعت ۱8:22) اذان و اقامه
ساعت 18:27) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 18:55) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:58) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت ۱9:04) پخش نماهنگ
ساعت ۱9:11) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱9:17) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت 20:07) پایان مراسم

ادامه مطلب

سومین محفل ماه جمادی الثانی

1397/12/6
1440/6/19

  اعلام برنامه

ساعت ۱8:22) اذان و اقامه
ساعت 18:27) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 18:55) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:58) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت ۱9:04) پخش نماهنگ
ساعت ۱9:11) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱9:17) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت 20:07) پایان مراسم

ادامه مطلب

دومین محفل ماه جمادی الثانی

1397/11/29
1440/6/12

  اعلام برنامه

ساعت ۱8:15) اذان و اقامه
ساعت 18:20) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 18:48) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:51) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت ۱۸:57) پخش نماهنگ
ساعت ۱9:01) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱9:10) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت 20:00) پایان مراسم

ادامه مطلب

اولین محفل ماه جمادی الثانی

1397/11/22
1440/6/5

  اعلام برنامه

ساعت ۱8:09) اذان و اقامه
ساعت 18:15) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 18:48) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت ۱۸:53) پخش نماهنگ
ساعت ۱۸:59) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱9:05) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت 19:45) پایان مراسم

ادامه مطلب

سومین محفل ماه جمادی الاول

1397/11/17
1440/5/30

  اعلام برنامه

ساعت ۱8:07) اذان و اقامه
ساعت 18:12) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 18:37) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم
ساعت ۱۸:42) جمع خوانی دعای فرج
ساعت ۱۸:47) پخش نماهنگ با موضوع فاطمیه
ساعت ۱۸:50) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱۸:58) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت ۱۹:35) مداحی و سینه زنی
ساعت 20:19) پایان مراسم

ادامه مطلب

دومین محفل ماه جمادی الاول

1397/10/24
1440/5/7

  اعلام برنامه

ساعت ۱۷:43) اذان و اقامه
ساعت 17:50) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 18:20) تلاوت قرآن
ساعت ۱۸:25) جمع خوانی دعای فرج به همراه ترجمه
ساعت ۱۸:30) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱۸:44) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت ۱۹:25) پايان مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

ششمین محفل ماه ربیع الثانی

1397/10/17
1440/4/30

  اعلام برنامه

ساعت ۱۷:38) اذان و اقامه
ساعت 17:44) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 18:015) تلاوت قرآن
ساعت ۱۸:20) جمع خوانی دعای فرج به همراه ترجمه
ساعت ۱۸:29) پخش دو نماهنگ درباره کشتار مردم در مسجد گوهرشاد - فتنه 88
ساعت ۱۸:38) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱۸:44) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت ۱۹:35) پايان مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

پنجمین محفل ماه ربیع الثانی

1397/10/10
1440/4/23

  اعلام برنامه

ساعت ۱۷:32) اذان و اقامه
ساعت 17:41) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 18:04) تلاوت قرآن
ساعت ۱۸:15) جمع خوانی دعای فرج به همراه ترجمه
ساعت ۱۸:2۱) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱۸:35) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت ۱۹:25) پايان مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

چهارمین محفل ماه ربیع الثانی

1397/10/3
1439/4/16

  اعلام برنامه

ساعت ۱۷:39) اذان و اقامه
ساعت 17:41) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا توسط آقای ساربانی
ساعت 18:04) تلاوت سوره مبارکه رعد، صفحه 249
ساعت ۱۸:11) پخش نماهنگ قتل عام شیعیان نیجریه
ساعت ۱۸:2۱) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱۸:32) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت ۱۹:19) پايان مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

«دومین محفل ماه ربیع الثانی»

1397/9/26
1440/4/9

  اعلام برنامه

ساعت ۱۷:44) اذان و اقامه
ساعت ۱۷:47) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا
ساعت ۱۷:51) دعای فرج
ساعت ۱۷:55) تلاوت صفحه 40 قرآن کریم توسط آقای قاضی
ساعت ۱8:02) پخش نماهنگ درباره شهید خسروی
ساعت ۱8:12) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱8:17) دعای توسل و مداحی
ساعت ۱9:04) پایان مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

اولین محفل ماه ربیع الثانی

1397/9/19
1440/4/2

  اعلام برنامه

ساعت ۱۷:۲2) اذان و اقامه
ساعت 17:30) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا
ساعت 17:45) تلاوت صفحه ۱۴۸ قرآن کريم توسط آقای ساربانی
ساعت ۱۸:۰5) پخش نماهنگ
ساعت ۱۸:۱۱) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱۸:۱۶) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت ۱۹:10) پايان مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

ششمين محفل ماه ربيع الاول

1397/9/12
1440/3/25

  اعلام برنامه

ساعت ۱۷:۲۵) اذان و اقامه
ساعت 17:33) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا
ساعت 17:50) تلاوت صفحه ۱۴۸ قرآن کريم توسط آقای ساربانی
ساعت ۱۸:۰۸) پخش نماهنگ
ساعت ۱۸:۱۱) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱۸:۱۶) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت ۱۹:۰۷) پايان مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

«پنجمین محفل ماه ربیع الاول»

1397/9/5
1440/3/18

  اعلام برنامه

ساعت ۱۷:۳5) اذان و اقامه
ساعت ۱۷:42) اقامه نماز مغرب و عشا به امامت استاد خاتمی نژاد
ساعت ۱7:56) تلاوت صفحه 515 قرآن کریم توسط آقای قاضی
ساعت ۱۸:04) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱۸:14) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت ۱8:55) پایان مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

«چهارمین محفل ماه ربیع الاول»

1397/9/4
1440/3/17

  اعلام برنامه

ساعت ۱۷:۳0) اذان و اقامه
ساعت ۱۷:41) اقامه نماز مغرب و عشا به امامت استاد خاتمی نژاد
ساعت ۱۷:۵4) جمع خوانی دعای فرج
ساعت ۱7:58) تلاوت صفحه 515 قرآن کریم توسط آقای قادری
ساعت ۱۸:04) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱۸:06) مدیحه خوانی توسط آقای دولت آبادی
ساعت ۱۸:48) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت ۱۹:08) پایان مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

سومین محفل ماه ربیع الاول

1397/8/28
1440/3/11

  اعلام برنامه

ساعت ۱۷:۳4) اذان و اقامه توسط آقای مهدی قاضی
ساعت ۱۷:۳۹) اقامه نماز مغرب و عشا به امامت استاد خاتمی نژاد
ساعت ۱۷:۵۷) جمع خوانی دعای فرج
ساعت ۱۸:۰2) تلاوت صفحه 507 سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله
ساعت ۱۸:۰9) پخش نماهنگ
ساعت ۱۸:۱7) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱۸:۲3) اهدای جوایز به خادمان کوچک موکب رهروان سیدالشهداء علیه السلام
ساعت ۱۸:۲7) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت ۱۹:05) پایان مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

«دومین محفل ماه ربیع الاول»

1397/8/24
1440/3/7

  اعلام برنامه

ساعت ۱۷:۳۲) اذان و اقامه توسط آقای مهدی قاسمی
ساعت ۱۷:۳۹) اقامه نماز مغرب و عشا به امامت استاد خاتمی نژاد
ساعت ۱۷:۵۷) جمع خوانی دعای فرج
ساعت ۱۸:۰۰) تلاوت صفحه ۲۶۵سوره مبارکه حجر، توسط آقای مهدی قاسمی
ساعت ۱۸:۰۷) پخش نماهنگ درباره شهید مهدی(ادواردو)آنیلی
ساعت ۱۸:۱۴) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱۸:۲۱) اهدای جوایز به خادمان کوچک موکب رهروان سیدالشهداء علیه السلام
ساعت ۱۸:۲۴) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت ۱۹:۰۶) چندخطی عرض ارادت بر ساحت مقدس امام حسن عسگری علیه السلام
ساعت۱۹:۴۵) پایان مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

« اولین محفل ماه ربیع الاول»

1397/8/21
1440/3/4

  اعلام برنامه

۱۷:۴۰) اذان و اقامه توسط آقای امینی
۱۷:۴۷)اقامه نماز مغرب و عشاء توسط استاد خاتمی نژاد
۱۸:۰۸) تلاوت صفحه ۱۴۱ سوره مبارکه انعام توسط آقای قاضی
۱۸:۱۶) پخش نماهنگ با مضمون ساده زیستی شهید عباس بابایی
۱۸:۲۱) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
۱۸:۲۸) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
۱۹:۱۴) اهدای جوایز به خادمان کوچک موکب رهروان سید الشهداء علیه السلام
۱۹:۲۰) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

دومین محفل ماه صفر

1397/8/16
1440/2/28

  اعلام برنامه

ساعت 17:35) اذان و اقامه توسط آقای عباس نعیمی
ساعت 17:49) اقامه نماز مغرب و عشاء توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 18:07) تلاوت یک صفحه از قرآن کریم همراه با ترجمه توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 18:11) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:17) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 19:02) مداحی و سینه زنی
ساعت 19:45) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب