جستجو در سخنرانی های محافل

دسته بندی موضوعی محافل

اعیاد تقوای الهی
تقوای زبان توحید
خاطرات
روزه روزهای بی قراری شهادت صفر طب اسلامی
ماه مبارک رمضان
سلسله نشست های خودشناسی - قسمت سوم-1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت چهارم-1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت پنجم-1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت ششم-1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت هفتم-1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت هشتم-1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت نهم -1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت دهم-1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت یازدهم-1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت دوازدهم-1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت سیزدهم-1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت چهاردهم -1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت پانزدهم -1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت شانزدهم-1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت هفدهم-1441 ویژه برنامه لیالی قدر - شب نوزدهم ماه مبارک رمضان-1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت هجدهم-1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت نوزدهم-1441 ویژه برنامه لیالی قدر - شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان-1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت بیستم-1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت بیست و یکم-1441 ویژه برنامه لیالی قدر - شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان-1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت بیست و دوم-1441 سلسله نشست های خودشناسی - قسمت بیست و سوم-1441 محفل هفتگی هیات رهروان سیدالشهدا علیه السلام-1442
محرم معاد مهدویت نفوذ فرهنگی
شهداء معرفی شده محافل عناوین شعرخوانی های محافل
آسمان دل غربت کده ام بارانی است ... اشک آغاز جنون است، تماشا سخت است ... اگر چه سنخیتی بین نور و ظلمت نیست امشب عزیز فاطمه ... ای رئوف! این سفره را امام رضا جمع می‌کند ... چادرت را بتکان روزی ما را بفرست ... حیف که او آنچه که می‌خواست نشد ... خوشم با حب حیدر قد کشیدم در اين آشوب طوفانی، مسلمانان مسلمانی! در مقام بندگی اقرارها ... دست خالی هر که آمد دست پر برگشته است ... دلا مژده نهضت چهل ساله شد ... زخم زبان شنیدیم دریاب امتت را ... سامرا باز باصفا شده ای! شبیه درد رفتی و ... شش ماهه ترین تشنه به دست پدر آمد ... شعرخوانی شب پنجم محرم شعرخوانی شب چهارم محرم شعرخوانی شب دوازدهم شعرخوانی شب دوم محرم شعرخوانی شب دهم شعرخوانی شب سوم محرم شعرخوانی شب ششم محرم شعرخوانی شب نهم شعرخوانی شب هشتم شعرخوانی شب هفتم محرم شعرخوانی شب یازدهم عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد ... غیر حیدر چه کسی شافع محشر بشود ... کار و بار دو جهان ریخت به هم غوغا شد ... کیست این طفل که تفسیر کند مردن را ما را پناه نیست به جز کشتی نجات ... ما کویریم ببارید ... می نویسم عشق و بی تردید می خوانم جنون هر کس که بر کریم پناهنده می شود یکایک سر شکست آن روز اما ...

محافل هیأت رهروان سیدالشهداءg


شب هفتم صفر

1399/7/3
1442/2/6

  اعلام برنامه

19:30 الی 19:53) تلاوت کلام الله مجید همراه با ترجمه
19:55 الی 20:23) قرائت زیارت عاشورا
20:24 الی 20:58) سخنرانی توسط جناب آقای حجت السلام رضا تاج آبادی
20:58 الی 21:35 ) عزاداری و مداحی

ادامه مطلب

شب ششم صفر

1399/7/2
1442/2/5

  اعلام برنامه

19:30 الی 19:50) تلاوت کلام الله مجید همراه با ترجمه
19:51 الی 19:59) شعر خوانی
20:00 الی 20:23) قرائت زیارت عاشورا
20:25 الی 20:57) سخنرانی توسط جناب آقای حجت السلام رضا تاج آبادی
20:58 الی 21:35 ) عزاداری و مداحی

ادامه مطلب

شب پنجم صفر

1399/7/1
1442/2/4

  اعلام برنامه

19:30 الی 19:50) تلاوت کلام الله مجید همراه با ترجمه
19:51 الی 20:23) قرائت زیارت عاشورا
20:25 الی 20:57) سخنرانی توسط جناب آقای حجت السلام رضا تاج آبادی
20:58 الی 21:35 ) عزاداری و مداحی

ادامه مطلب

شب اول ماه صفر

1399/6/28
1442/1/29

  اعلام برنامه

19:40 الی 20:10) اقامه نماز مغرب و عشاء
20:11 الی 20:15) تلاوت یک صفحه از کلام الله مجید همراه با ترجمه
20:17 الی 20:46) سخنرانی توسط جناب آقای حجت السلام خرمی
20:46 الی 21:20) عزاداری و مداحی

ادامه مطلب

مناجات حضرت امیرالمومنین علیه السلام

1399/6/13
1442/1/14

  اعلام برنامه

22:30 الی 22:45) حضور خادمین همراه با پرچم متبرک گنبد حریم امام رضا علیه السلام
22:46 الی 23:30) قرائت مناجات حضرت امیر در مسجد کوفه

ادامه مطلب

شب دوازدهم محرم

1399/6/11
1442/1/11

  اعلام برنامه

00 20:الی 20:35) اقامه نماز مغرب و عشاء
20:36 الی 20:46) تلاوت یک صفحه از کلام الله مجید همراه با ترجمه
20:47 الی 21:01) قرائت زیارت عاشورا
21:15 الی 21:42) سخنرانی توسط جناب آقای حجت السلام دکتر عبداللهی
21:43 الی 22:21) عزاداری و مداحی

ادامه مطلب

شب یازدهم محرم

1399/6/10
1442/1/10

  اعلام برنامه

20:05 الی 20:33) اقامه نماز مغرب و عشاء
20:34 الی 20:42) تلاوت یک صفحه از کلام الله مجید همراه با ترجمه
20:43 الی 20:56) قرائت زیارت عاشورا
21:14 الی 21:41) سخنرانی توسط جناب آقای حجت السلام دکتر عبداللهی
21:41 الی 22:21) عزاداری و مداحی

ادامه مطلب

ظهر عاشورای حسینی

1399/6/9
1442/1/10

  اعلام برنامه

12:00 الی 12:26) قرائت زیارت عاشورا
12:26 الی 13:08) عزاداری و مداحی
13:12 الی 49 :13) اقامه نماز ظهر و عصر

ادامه مطلب

ظهر تاسوعای حسینی

1399/6/8
1442/1/9

  اعلام برنامه

12:00 الی 12:25) قرائت زیارت عاشورا
12:26 الی 13:08) عزاداری و مداحی
13:12 الی 49 :13) اقامه نماز ظهر و عصر

ادامه مطلب

شب دهم محرم

1399/6/8
1442/1/9

  اعلام برنامه

20:05 الی 20:32) اقامه نماز مغرب و عشاء
20:33 الی 20:42) تلاوت یک صفحه از کلام الله مجید همراه با ترجمه
20:43 الی 20:58) قرائت زیارت عاشورا
21:12 الی 21:42) سخنرانی توسط جناب آقای حجت السلام دکتر عبداللهی
21:41 الی 22:21) عزاداری و مداحی

ادامه مطلب

شب نهم محرم

1399/6/7
1442/1/8

  اعلام برنامه

20:01 الی 20:36) اقامه نماز مغرب و عشاء
20:37 الی 20:44) تلاوت یک صفحه از کلام الله مجید همراه با ترجمه
20:45 الی 21:13) قرائت زیارت عاشورا
21:15 الی 21:40) سخنرانی توسط جناب آقای حجت السلام دکتر عبداللهی
21:42 الی 22:15) عزاداری و مداحی

ادامه مطلب

شب هشتم محرم

1399/6/6
1442/1/7

  اعلام برنامه

20:05 الی 20:35) اقامه نماز مغرب و عشاء
20:37 الی 20:44) تلاوت یک صفحه از کلام الله مجید همراه با ترجمه
20:45 الی 21:00) قرائت زیارت عاشورا
21:10 الی 21:40) سخنرانی توسط جناب آقای حجت السلام دکتر عبداللهی
21:41 الی 22:15) عزاداری و مداحی

ادامه مطلب

شب هفتم محرم

1399/6/5
1442/1/6

  اعلام برنامه

20:05 الی 20:40) اقامه نماز مغرب و عشاء
20:40 الی 20:45) تلاوت یک صفحه از کلام الله مجید همراه با ترجمه
20:45 الی 21:00) قرائت زیارت عاشورا
21:06 الی 21:35) سخنرانی توسط جناب آقای حجت السلام دکتر عبداللهی
21:36 الی 22:10) عزاداری و مداحی

ادامه مطلب

شب ششم محرم

1399/6/4
1442/1/5

  اعلام برنامه

20:10 الی 20:35) اقامه نماز مغرب و عشاء
20:36 الی 20:42) تلاوت یک صفحه از کلام الله مجید همراه با ترجمه
20:45 الی 21:00) قرائت زیارت عاشورا
21:05 الی 21:35) سخنرانی توسط امام جماعت مسجد رسول الله (ص)، جناب آقای خرمی
21:36 الی 22:15) عزاداری و مداحی

ادامه مطلب

شب پنجم محرم

1399/6/3
1442/1/4

  اعلام برنامه

20:10 الی 20:40) اقامه نماز مغرب و عشاء
20:40 الی 20:45) تلاوت یک صفحه از کلام الله مجید همراه با ترجمه
20:45 الی 21:00) قرائت زیارت عاشورا
21:05 الی 21:35) سخنرانی توسط امام جماعت مسجد رسول الله (ص)، جناب آقای خرمی
21:35 الی 22:10) عزاداری و مداحی

ادامه مطلب

شب چهارم محرم

1399/6/2
1442/1/3

  اعلام برنامه

20:20 الی 20:45) اقامه نماز مغرب و عشاء
20:45 الی 20:55) تلاوت یک صفحه از کلام الله مجید همراه با ترجمه
20:55 الی 21:15) قرائت زیارت عاشورا
21:15 الی 21:40) سخنرانی توسط امام جماعت مسجد رسول الله (ص)، جناب آقای خرمی
21:40 الی 22:10) عزاداری و مداحی

ادامه مطلب

شب سوم محرم

1399/6/1
1442/1/2

  اعلام برنامه

20:20 الی 20:40) اقامه نماز مغرب و عشاء
20:45 الی 20:55) تلاوت یک صفحه از کلام الله مجید همراه با ترجمه
20:55 الی 21:15) قرائت زیارت عاشورا
21:15 الی 21:50) سخنرانی توسط امام جماعت مسجد رسول الله (ص)، جناب آقای خرمی
21:40 الی 22:10) عزاداری و مداحی

ادامه مطلب

شب دوم ماه محرم

1399/5/31
1442/1/1

  اعلام برنامه

20:20 الی 20:40) اقامه نماز مغرب و عشاء
20:45 الی 20:55) تلاوت یک صفحه از کلام الله مجید همراه با ترجمه و قرائت وصیت‌نامه شهید
20:55 الی 21:15) قرائت زیارت عاشورا
21:15 الی 21:50) سخنرانی توسط امام جماعت مسجد رسول الله (ص)، جناب آقای خرمی
21:50 الی 22:15) عزاداری و مداحی

ادامه مطلب

شب اول محرم

1399/5/30
1441/12/30

  اعلام برنامه

20:20 الی 20:40) اقامه نماز مغرب و عشاء
20:45 الی 20:55) تلاوت یک صفحه از کلام الله مجید همراه با ترجمه و قرائت وصیت‌نامه شهید
20:55 الی 21:15) قرائت زیارت عاشورا
21:15 الی 21:50) سخنرانی توسط امام جماعت مسجد رسول الله (ص)، جناب آقای خرمی
21:50 الی 22:15) عزاداری و مداحی

ادامه مطلب

جشن امامت و ولایت- روز عید سعید غدیر1441

1399/5/18
1441/12/18

  اعلام برنامه

جشن ساعت 10:30
توزیع گوشت

ادامه مطلب