جستجو در سخنرانی های محافل

دسته بندی موضوعی محافل

اعیاد تقوای زبان
سومین محفل ماه جمادی الاول-1439 پنجمین محفل ماه جمادی الاول-1439 اولین محفل ماه جمادی الثانی-1439 دومین محفل ماه جمادی الثانی-1439 سومین محفل ماه جمادی الثانی-1439 دومین محفل ماه شعبان-1439 چهارمین محفل ماه مبارک رمضان-1439 اولین محفل ماه ذی القعده -1439 چهارمین محفل ماه ذی القعده -1439 دومین محفل ماه ذی الحجه-1439 چهارمین محفل ماه ذی الحجه-1439 ششمین محفل ماه ذی الحجه-1439 « اولین محفل ماه ربیع الاول»-1440 سومین محفل ماه ربیع الاول-1440 «پنجمین محفل ماه ربیع الاول»-1440 ششمين محفل ماه ربيع الاول-1440 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1440 چهارمین محفل ماه ربیع الثانی-1439 پنجمین محفل ماه ربیع الثانی-1440 ششمین محفل ماه ربیع الثانی-1440 دومین محفل ماه جمادی الاول-1440 اولین محفل ماه جمادی الثانی-1440 دومین محفل ماه جمادی الثانی-1440 سومین محفل ماه جمادی الثانی-1440 چهارمین محفل ماه جمادی الثانی-1440 اولین محفل ماه رجب-1440 دومین محفل ماه رجب-1440 اولین محفل ماه شعبان-1440 دومین محفل ماه شعبان-1440 سومین محفل ماه شعبان-1440 چهارمین محفل ماه شعبان-1440 اولین محفل ماه شوال-1440 دومین محفل ماه شوال-1440 سومین محفل ماه شوال-1440
روزه شهادت محرم مهدویت شهداء معرفی شده محافل عناوین شعرخوانی های محافل

محافل هیأت رهروان سیدالشهداءg


اولین محفل ماه شعبان

1398/1/19
1440/8/2

  اعلام برنامه

ساعت ۱9:55) اذان و اقامه
ساعت 20:00) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 20:25) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت 20:30) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 20:35) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:45) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت 21:30) پایان مراسم

ادامه مطلب

دومین محفل ماه رجب

1397/12/27
1440/7/11

  اعلام برنامه

ساعت ۱8:32) اذان و اقامه
ساعت 18:42) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 19:11) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت 19:21) جمع خوانی دعای فرج
ساعت ۱9:25) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱9:28) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت 20:05) پایان مراسم

ادامه مطلب

اولین محفل ماه رجب

1397/12/20
1440/7/4

  اعلام برنامه

ساعت ۱8:33) اذان و اقامه
ساعت 18:37) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 19:05) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:08) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت ۱9:15) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱9:20) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت 20:05) پایان مراسم

ادامه مطلب

چهارمین محفل ماه جمادی الثانی

1397/12/13
1440/6/26

  اعلام برنامه

ساعت ۱8:22) اذان و اقامه
ساعت 18:27) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 18:55) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:58) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت ۱9:04) پخش نماهنگ
ساعت ۱9:11) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱9:17) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت 20:07) پایان مراسم

ادامه مطلب

سومین محفل ماه جمادی الثانی

1397/12/6
1440/6/19

  اعلام برنامه

ساعت ۱8:22) اذان و اقامه
ساعت 18:27) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 18:55) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:58) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت ۱9:04) پخش نماهنگ
ساعت ۱9:11) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱9:17) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت 20:07) پایان مراسم

ادامه مطلب

دومین محفل ماه جمادی الثانی

1397/11/29
1440/6/12

  اعلام برنامه

ساعت ۱8:15) اذان و اقامه
ساعت 18:20) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 18:48) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:51) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت ۱۸:57) پخش نماهنگ
ساعت ۱9:01) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱9:10) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت 20:00) پایان مراسم

ادامه مطلب

اولین محفل ماه جمادی الثانی

1397/11/22
1440/6/5

  اعلام برنامه

ساعت ۱8:09) اذان و اقامه
ساعت 18:15) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 18:48) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت ۱۸:53) پخش نماهنگ
ساعت ۱۸:59) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱9:05) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت 19:45) پایان مراسم

ادامه مطلب

سومین محفل ماه جمادی الاول

1397/11/17
1440/5/30

  اعلام برنامه

ساعت ۱8:07) اذان و اقامه
ساعت 18:12) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 18:37) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم
ساعت ۱۸:42) جمع خوانی دعای فرج
ساعت ۱۸:47) پخش نماهنگ با موضوع فاطمیه
ساعت ۱۸:50) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱۸:58) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت ۱۹:35) مداحی و سینه زنی
ساعت 20:19) پایان مراسم

ادامه مطلب

دومین محفل ماه جمادی الاول

1397/10/24
1440/5/7

  اعلام برنامه

ساعت ۱۷:43) اذان و اقامه
ساعت 17:50) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 18:20) تلاوت قرآن
ساعت ۱۸:25) جمع خوانی دعای فرج به همراه ترجمه
ساعت ۱۸:30) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱۸:44) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت ۱۹:25) پايان مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

ششمین محفل ماه ربیع الثانی

1397/10/17
1440/4/30

  اعلام برنامه

ساعت ۱۷:38) اذان و اقامه
ساعت 17:44) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 18:015) تلاوت قرآن
ساعت ۱۸:20) جمع خوانی دعای فرج به همراه ترجمه
ساعت ۱۸:29) پخش دو نماهنگ درباره کشتار مردم در مسجد گوهرشاد - فتنه 88
ساعت ۱۸:38) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱۸:44) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت ۱۹:35) پايان مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

پنجمین محفل ماه ربیع الثانی

1397/10/10
1440/4/23

  اعلام برنامه

ساعت ۱۷:32) اذان و اقامه
ساعت 17:41) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 18:04) تلاوت قرآن
ساعت ۱۸:15) جمع خوانی دعای فرج به همراه ترجمه
ساعت ۱۸:2۱) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱۸:35) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت ۱۹:25) پايان مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

چهارمین محفل ماه ربیع الثانی

1397/10/3
1439/4/16

  اعلام برنامه

ساعت ۱۷:39) اذان و اقامه
ساعت 17:41) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا توسط آقای ساربانی
ساعت 18:04) تلاوت سوره مبارکه رعد، صفحه 249
ساعت ۱۸:11) پخش نماهنگ قتل عام شیعیان نیجریه
ساعت ۱۸:2۱) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱۸:32) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت ۱۹:19) پايان مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

«دومین محفل ماه ربیع الثانی»

1397/9/26
1440/4/9

  اعلام برنامه

ساعت ۱۷:44) اذان و اقامه
ساعت ۱۷:47) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا
ساعت ۱۷:51) دعای فرج
ساعت ۱۷:55) تلاوت صفحه 40 قرآن کریم توسط آقای قاضی
ساعت ۱8:02) پخش نماهنگ درباره شهید خسروی
ساعت ۱8:12) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱8:17) دعای توسل و مداحی
ساعت ۱9:04) پایان مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

اولین محفل ماه ربیع الثانی

1397/9/19
1440/4/2

  اعلام برنامه

ساعت ۱۷:۲2) اذان و اقامه
ساعت 17:30) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا
ساعت 17:45) تلاوت صفحه ۱۴۸ قرآن کريم توسط آقای ساربانی
ساعت ۱۸:۰5) پخش نماهنگ
ساعت ۱۸:۱۱) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱۸:۱۶) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت ۱۹:10) پايان مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

ششمين محفل ماه ربيع الاول

1397/9/12
1440/3/25

  اعلام برنامه

ساعت ۱۷:۲۵) اذان و اقامه
ساعت 17:33) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا
ساعت 17:50) تلاوت صفحه ۱۴۸ قرآن کريم توسط آقای ساربانی
ساعت ۱۸:۰۸) پخش نماهنگ
ساعت ۱۸:۱۱) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱۸:۱۶) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت ۱۹:۰۷) پايان مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

«پنجمین محفل ماه ربیع الاول»

1397/9/5
1440/3/18

  اعلام برنامه

ساعت ۱۷:۳5) اذان و اقامه
ساعت ۱۷:42) اقامه نماز مغرب و عشا به امامت استاد خاتمی نژاد
ساعت ۱7:56) تلاوت صفحه 515 قرآن کریم توسط آقای قاضی
ساعت ۱۸:04) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱۸:14) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت ۱8:55) پایان مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

«چهارمین محفل ماه ربیع الاول»

1397/9/4
1440/3/17

  اعلام برنامه

ساعت ۱۷:۳0) اذان و اقامه
ساعت ۱۷:41) اقامه نماز مغرب و عشا به امامت استاد خاتمی نژاد
ساعت ۱۷:۵4) جمع خوانی دعای فرج
ساعت ۱7:58) تلاوت صفحه 515 قرآن کریم توسط آقای قادری
ساعت ۱۸:04) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱۸:06) مدیحه خوانی توسط آقای دولت آبادی
ساعت ۱۸:48) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت ۱۹:08) پایان مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

سومین محفل ماه ربیع الاول

1397/8/28
1440/3/11

  اعلام برنامه

ساعت ۱۷:۳4) اذان و اقامه توسط آقای مهدی قاضی
ساعت ۱۷:۳۹) اقامه نماز مغرب و عشا به امامت استاد خاتمی نژاد
ساعت ۱۷:۵۷) جمع خوانی دعای فرج
ساعت ۱۸:۰2) تلاوت صفحه 507 سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله
ساعت ۱۸:۰9) پخش نماهنگ
ساعت ۱۸:۱7) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱۸:۲3) اهدای جوایز به خادمان کوچک موکب رهروان سیدالشهداء علیه السلام
ساعت ۱۸:۲7) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت ۱۹:05) پایان مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

«دومین محفل ماه ربیع الاول»

1397/8/24
1440/3/7

  اعلام برنامه

ساعت ۱۷:۳۲) اذان و اقامه توسط آقای مهدی قاسمی
ساعت ۱۷:۳۹) اقامه نماز مغرب و عشا به امامت استاد خاتمی نژاد
ساعت ۱۷:۵۷) جمع خوانی دعای فرج
ساعت ۱۸:۰۰) تلاوت صفحه ۲۶۵سوره مبارکه حجر، توسط آقای مهدی قاسمی
ساعت ۱۸:۰۷) پخش نماهنگ درباره شهید مهدی(ادواردو)آنیلی
ساعت ۱۸:۱۴) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱۸:۲۱) اهدای جوایز به خادمان کوچک موکب رهروان سیدالشهداء علیه السلام
ساعت ۱۸:۲۴) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت ۱۹:۰۶) چندخطی عرض ارادت بر ساحت مقدس امام حسن عسگری علیه السلام
ساعت۱۹:۴۵) پایان مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

« اولین محفل ماه ربیع الاول»

1397/8/21
1440/3/4

  اعلام برنامه

۱۷:۴۰) اذان و اقامه توسط آقای امینی
۱۷:۴۷)اقامه نماز مغرب و عشاء توسط استاد خاتمی نژاد
۱۸:۰۸) تلاوت صفحه ۱۴۱ سوره مبارکه انعام توسط آقای قاضی
۱۸:۱۶) پخش نماهنگ با مضمون ساده زیستی شهید عباس بابایی
۱۸:۲۱) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
۱۸:۲۸) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
۱۹:۱۴) اهدای جوایز به خادمان کوچک موکب رهروان سید الشهداء علیه السلام
۱۹:۲۰) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب