جستجو در سخنرانی های محافل

دسته بندی موضوعی محافل

اعیاد تقوای زبان
دومین محفل ماه جمادی الثانی-1439 سومین محفل ماه جمادی الثانی-1439 دومین محفل ماه شعبان-1439 چهارمین محفل ماه مبارک رمضان-1439 اولین محفل ماه ذی القعده -1439 چهارمین محفل ماه ذی القعده -1439 دومین محفل ماه ذی الحجه-1439 چهارمین محفل ماه ذی الحجه-1439 ششمین محفل ماه ذی الحجه-1439 « اولین محفل ماه ربیع الاول»-1440 سومین محفل ماه ربیع الاول-1440 «پنجمین محفل ماه ربیع الاول»-1440 ششمين محفل ماه ربيع الاول-1440 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1440 چهارمین محفل ماه ربیع الثانی-1439 پنجمین محفل ماه ربیع الثانی-1440 ششمین محفل ماه ربیع الثانی-1440 دومین محفل ماه جمادی الاول-1440 اولین محفل ماه جمادی الثانی-1440 دومین محفل ماه جمادی الثانی-1440 سومین محفل ماه جمادی الثانی-1440 چهارمین محفل ماه جمادی الثانی-1440 اولین محفل ماه رجب-1440 دومین محفل ماه رجب-1440 اولین محفل ماه شعبان-1440 دومین محفل ماه شعبان-1440 سومین محفل ماه شعبان-1440 چهارمین محفل ماه شعبان-1440 اولین محفل ماه شوال-1440 دومین محفل ماه شوال-1440 سومین محفل ماه شوال-1440
روزه شهادت صفر محرم معاد مهدویت شهداء معرفی شده محافل عناوین شعرخوانی های محافل
آسمان دل غربت کده ام بارانی است ... امشب عزیز فاطمه ... ای رئوف! این سفره را امام رضا جمع می‌کند ... حیف که او آنچه که می‌خواست نشد ... خوشم با حب حیدر قد کشیدم در اين آشوب طوفانی، مسلمانان مسلمانی! در مقام بندگی اقرارها ... دست خالی هر که آمد دست پر برگشته است ... دلا مژده نهضت چهل ساله شد ... زخم زبان شنیدیم دریاب امتت را ... سامرا باز باصفا شده ای! شبیه درد رفتی و ... شش ماهه ترین تشنه به دست پدر آمد ... شعرخوانی شب پنجم محرم شعرخوانی شب چهارم محرم شعرخوانی شب دوازدهم شعرخوانی شب دوم محرم شعرخوانی شب دهم شعرخوانی شب سوم محرم شعرخوانی شب ششم محرم شعرخوانی شب نهم شعرخوانی شب هشتم شعرخوانی شب هفتم محرم شعرخوانی شب یازدهم عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد ... غیر حیدر چه کسی شافع محشر بشود ... کار و بار دو جهان ریخت به هم غوغا شد ... کیست این طفل که تفسیر کند مردن را ما را پناه نیست به جز کشتی نجات ... ما کویریم ببارید ... می نویسم عشق و بی تردید می خوانم جنون هر کس که بر کریم پناهنده می شود یکایک سر شکست آن روز اما ...

محافل هیأت رهروان سیدالشهداءg


چهارمين محفل ماه مبارک رمضان

1398/2/24
1440/9/8

  اعلام برنامه

19:40 الی 19:43) جمع خوانی دعای فرج
19:43 الی 19:45) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
19:45 الی 20:15) سخنرانی استاد خاتمی نژاد

ادامه مطلب

سومين محفل ماه رمضان

1398/2/23
1440/9/7

  اعلام برنامه

19:40 الی 19:43) جمع خوانی دعای فرج
19:43 الی 19:45) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
19:45 الی 20:15) سخنرانی استاد خاتمی نژاد

ادامه مطلب

دومین محفل ماه مبارک رمضان

1398/2/17
1440/9/1

  اعلام برنامه

19:40 الی 19:43) جمع خوانی دعای فرج
19:43 الی 19:45) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
19:45 الی 20:15) سخنرانی استاد خاتمی نژاد

ادامه مطلب

اولین محفل ماه رمضان

1398/2/16
1440/9/1

  اعلام برنامه

19:30 الی 19:38) تلاوت یک صفحه از قرآن کریم
19:40 الی 20:15) سخنرانی استاد خاتمی نژاد

ادامه مطلب

چهارمین محفل ماه شعبان

1398/2/9
1440/8/23

  اعلام برنامه

ساعت 20:16) اذان و اقامه
ساعت 20:21) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 20:45) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 20:48) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت 20:57) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت 21:27) پایان مراسم

ادامه مطلب

سومین محفل ماه شعبان

1398/2/2
1440/8/16

  اعلام برنامه

ساعت 20:01) اذان و اقامه
ساعت 20:07) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 20:30) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 20:33) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت 20:40) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:45) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت 21:25) پایان مراسم

ادامه مطلب

دومین محفل ماه شعبان

1398/1/26
1440/8/9

  اعلام برنامه

ساعت 20:01) اذان و اقامه
ساعت 20:07) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 20:30) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 20:33) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت 20:40) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:45) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت 21:25) پایان مراسم

ادامه مطلب

اولین محفل ماه شعبان

1398/1/19
1440/8/2

  اعلام برنامه

ساعت ۱9:55) اذان و اقامه
ساعت 20:00) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 20:25) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت 20:30) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 20:35) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:45) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت 21:30) پایان مراسم

ادامه مطلب

دومین محفل ماه رجب

1397/12/27
1440/7/11

  اعلام برنامه

ساعت ۱8:32) اذان و اقامه
ساعت 18:42) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 19:11) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت 19:21) جمع خوانی دعای فرج
ساعت ۱9:25) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱9:28) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت 20:05) پایان مراسم

ادامه مطلب

اولین محفل ماه رجب

1397/12/20
1440/7/4

  اعلام برنامه

ساعت ۱8:33) اذان و اقامه
ساعت 18:37) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 19:05) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:08) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت ۱9:15) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱9:20) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت 20:05) پایان مراسم

ادامه مطلب

چهارمین محفل ماه جمادی الثانی

1397/12/13
1440/6/26

  اعلام برنامه

ساعت ۱8:22) اذان و اقامه
ساعت 18:27) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 18:55) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:58) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت ۱9:04) پخش نماهنگ
ساعت ۱9:11) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱9:17) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت 20:07) پایان مراسم

ادامه مطلب

سومین محفل ماه جمادی الثانی

1397/12/6
1440/6/19

  اعلام برنامه

ساعت ۱8:22) اذان و اقامه
ساعت 18:27) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 18:55) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:58) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت ۱9:04) پخش نماهنگ
ساعت ۱9:11) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱9:17) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت 20:07) پایان مراسم

ادامه مطلب

دومین محفل ماه جمادی الثانی

1397/11/29
1440/6/12

  اعلام برنامه

ساعت ۱8:15) اذان و اقامه
ساعت 18:20) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 18:48) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:51) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت ۱۸:57) پخش نماهنگ
ساعت ۱9:01) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱9:10) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت 20:00) پایان مراسم

ادامه مطلب

اولین محفل ماه جمادی الثانی

1397/11/22
1440/6/5

  اعلام برنامه

ساعت ۱8:09) اذان و اقامه
ساعت 18:15) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 18:48) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت ۱۸:53) پخش نماهنگ
ساعت ۱۸:59) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱9:05) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت 19:45) پایان مراسم

ادامه مطلب

سومین محفل ماه جمادی الاول

1397/11/17
1440/5/30

  اعلام برنامه

ساعت ۱8:07) اذان و اقامه
ساعت 18:12) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 18:37) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم
ساعت ۱۸:42) جمع خوانی دعای فرج
ساعت ۱۸:47) پخش نماهنگ با موضوع فاطمیه
ساعت ۱۸:50) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱۸:58) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت ۱۹:35) مداحی و سینه زنی
ساعت 20:19) پایان مراسم

ادامه مطلب

دومین محفل ماه جمادی الاول

1397/10/24
1440/5/7

  اعلام برنامه

ساعت ۱۷:43) اذان و اقامه
ساعت 17:50) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 18:20) تلاوت قرآن
ساعت ۱۸:25) جمع خوانی دعای فرج به همراه ترجمه
ساعت ۱۸:30) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱۸:44) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت ۱۹:25) پايان مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

ششمین محفل ماه ربیع الثانی

1397/10/17
1440/4/30

  اعلام برنامه

ساعت ۱۷:38) اذان و اقامه
ساعت 17:44) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 18:015) تلاوت قرآن
ساعت ۱۸:20) جمع خوانی دعای فرج به همراه ترجمه
ساعت ۱۸:29) پخش دو نماهنگ درباره کشتار مردم در مسجد گوهرشاد - فتنه 88
ساعت ۱۸:38) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱۸:44) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت ۱۹:35) پايان مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

پنجمین محفل ماه ربیع الثانی

1397/10/10
1440/4/23

  اعلام برنامه

ساعت ۱۷:32) اذان و اقامه
ساعت 17:41) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 18:04) تلاوت قرآن
ساعت ۱۸:15) جمع خوانی دعای فرج به همراه ترجمه
ساعت ۱۸:2۱) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱۸:35) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت ۱۹:25) پايان مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

چهارمین محفل ماه ربیع الثانی

1397/10/3
1439/4/16

  اعلام برنامه

ساعت ۱۷:39) اذان و اقامه
ساعت 17:41) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا توسط آقای ساربانی
ساعت 18:04) تلاوت سوره مبارکه رعد، صفحه 249
ساعت ۱۸:11) پخش نماهنگ قتل عام شیعیان نیجریه
ساعت ۱۸:2۱) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱۸:32) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت ۱۹:19) پايان مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

«دومین محفل ماه ربیع الثانی»

1397/9/26
1440/4/9

  اعلام برنامه

ساعت ۱۷:44) اذان و اقامه
ساعت ۱۷:47) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا
ساعت ۱۷:51) دعای فرج
ساعت ۱۷:55) تلاوت صفحه 40 قرآن کریم توسط آقای قاضی
ساعت ۱8:02) پخش نماهنگ درباره شهید خسروی
ساعت ۱8:12) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱8:17) دعای توسل و مداحی
ساعت ۱9:04) پایان مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب