جستجو در سخنرانی های محافل

دسته بندی موضوعی محافل

اعیاد تقوای الهی تقوای زبان
دومین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 اولین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 سومین محفل سوگ ماه محرم-1438 چهارمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 پنجمین محفل سوگ-1438 ششمین محفل سوگ محرم 1438-1438 هفتمین محفل سوگ محرم 1438-1438 هشتمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 نهمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 یازدهمین محفل سوگ ماه محرم-1438 چهاردهمین محفل ماه محرم-1438 پانزدهمین محفل ماه محرم-1438 شانزدهمین محفل ماه محرم-1438 هفدهمین محفل ماه محرم-1438 هجدهمین محفل ماه محرم-1438 نوزدهمین محفل ماه محرم-1438 اولین محفل ماه صفر-1438 هفتمین محفل ماه صفر -1438 هشتمین محفل ماه صفر-1438 اولین محفل ماه ربیع الاول-1438 دومین محفل ماه ربیع الاول در شهادت امام حسن عسگریg-1438 چهارمین محفل ماه ربیع الاول-1438 پنجمین محفل ماه ربیع الاول-1438 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1438 دومین محفل ماه ربیع الثانی-1438 اولین محفل ربیع الاول-1439 دومین محفل ماه ربیع الاول-1439 سومین محفل ماه ربیع الاول-1439 چهارمین محفل ماه ربیع الاول-1439 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1439 دومین محفل ماه ربیع الثانی -1439 سومین محفل ماه ربیع الثانی-1439 سومین محفل ماه جمادی الاول-1439 پنجمین محفل ماه جمادی الاول-1439 اولین محفل ماه جمادی الثانی-1439 دومین محفل ماه جمادی الثانی-1439 سومین محفل ماه جمادی الثانی-1439 دومین محفل ماه شعبان-1439 چهارمین محفل ماه مبارک رمضان-1439 اولین محفل ماه ذی القعده -1439 چهارمین محفل ماه ذی القعده -1439 دومین محفل ماه ذی الحجه-1439 چهارمین محفل ماه ذی الحجه-1439 ششمین محفل ماه ذی الحجه-1439 « اولین محفل ماه ربیع الاول»-1440 سومین محفل ماه ربیع الاول-1440 «پنجمین محفل ماه ربیع الاول»-1440 ششمين محفل ماه ربيع الاول-1440 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1440 چهارمین محفل ماه ربیع الثانی-1439 پنجمین محفل ماه ربیع الثانی-1440 ششمین محفل ماه ربیع الثانی-1440 دومین محفل ماه جمادی الاول-1440 اولین محفل ماه جمادی الثانی-1440 دومین محفل ماه جمادی الثانی-1436
توحید خاطرات روزه شهادت
دومین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 اولین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 سومین محفل سوگ ماه محرم-1438 چهارمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 پنجمین محفل سوگ-1438 ششمین محفل سوگ محرم 1438-1438 هفتمین محفل سوگ محرم 1438-1438 هشتمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 نهمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 یازدهمین محفل سوگ ماه محرم-1438 دهمین محفل سوگ، صبح روز تاسوعا-1438 سیزدهمین محفل ماه محرم در شب شام غریبان-1438 دوازدهمین محفل ماه محرم در عصر روز عاشورا-1438 چهاردهمین محفل ماه محرم-1438 پانزدهمین محفل ماه محرم-1438 شانزدهمین محفل ماه محرم-1438 بیستمین محفل ماه محرم-1438 دومین محفل ماه صفر در روز شهادت حضرت رقیه B-1438 سومین محفل ماه صفر-1438 چهارمین محفل ماه صفر(جا ماندگان اربعین)-1438 پنجمین محفل ماه صفر در شب اربعین-1438 ششمین محفل ماه صفر-1438 دومین محفل ماه ربیع الاول در شهادت امام حسن عسگریg-1438 سومین محفل ماه جمادی الاول در ایام فاطمیه،شام شهادت حضرت زهرا B-1438 چهارمین محفل ماه جمادی الاول در ایام فاطمیه-1438 هشتمین محفل در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان (اولین شب قدر)-1438 نهمین محفل در شب بیست ویکم ماه مبارک رمضان (دومین شب قدر)-1438 «دومین محفل ماه ربیع الثانی»-1440 سومین محفل ماه جمادی الاول-1440
صفر طب اسلامی محرم معاد نفوذ فرهنگی شهداء معرفی شده محافل عناوین شعرخوانی های محافل ويژه نامه ها
خیمه سرخ و سبز دوازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دوازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز یازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز یازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز نهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز نهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هشتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هشتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هفتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هفتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز ششمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز ششمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز پنجمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز پنجمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز چهارمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز چهارمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز سومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز سومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز اولین محفل ماه محرم سال 1438 خیمه سرخ و سبز اولین محفل ماه محرم سال 1438 قیام نهمین محفل سوگ ماه محرم 1438 سال 1438 قیام نهمین محفل سوگ ماه محرم 1438 سال 1438 قیام هشتمین محفل سوگ ماه محرم 1438 سال 1438 قیام هشتمین محفل سوگ ماه محرم 1438 سال 1438 قیام هفتمین محفل سوگ محرم 1438 سال 1438 قیام هفتمین محفل سوگ محرم 1438 سال 1438 قیام ششمین محفل سوگ محرم 1438 سال 1438 قیام ششمین محفل سوگ محرم 1438 سال 1438 قیام پنجمین محفل سوگ سال 1438 قیام پنجمین محفل سوگ سال 1438

محافل هیأت رهروان سیدالشهداءg


دومین محفل ماه شوال

1397/4/11
1439/10/18

  اعلام برنامه

ساعت 19:45 الی 19:53) تلاوت یک صفحه از قرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت 19:54 الی 20:00) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 20:00 الی 20:10) پخش کلیپ
ساعت 20:10 الی 20:12) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:15 الی 20:45) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:47) اقامه اذان
ساعت 20:55 الی 21:15) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای عبدی
ساعت 21:15) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

اولین محفل ماه شوال

1397/4/4
1439/10/11

  اعلام برنامه

ساعت 19:45 الی 19:55) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 19:55 الی 20:00) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 20:03 الی 20:05)جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:10 الی 20:43) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:47) اقامه اذان توسط آقای قاضی
ساعت 20:54 الی 21:15) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای میرناصری
ساعت 21:15) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

جلسه میثاق در عید سعید فطر

1397/3/25
1439/10/1

  اعلام برنامه

ساعت 08:45 الی 09:15) صرف صبحانه با حضور همسنگران عصر ظهوری
ساعت 09:15 الی 10:15) تبیین نقشه راه مؤسسه در سه ماه آینده توسط استاد خاتمی نژاد

ادامه مطلب

دهمین محفل ماه مبارک رمضان در شب بیست و هفتم

1397/3/21
1439/9/26

  اعلام برنامه

ساعت 19:50 الی 19:57) تلاوت قرآن توسط آقای ایزدی
ساعت 20:00 الی 20:15) پخش کلیپ
ساعت 20:15 الی 20:17) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:20 الی 20:43) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:44) اقامه اذان توسط آقای ساربانی
ساعت 20:54 الی 21:05) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای خاتمی نژاد
ساعت 21:05) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

نهمین محفل ماه مبارک رمضان در شب بیست و سوم

1397/3/18
1439/9/22

  اعلام برنامه

ساعت 23:00 الی 23:40) تلاوت قرآن و خواندن دعاهای مخصوص شب بیست و سوم
ساعت 23:41 الی 23:43) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 23:50 الی 00:30) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 00:30 الی 01:40) مراسم قرآن به سر و روضه خوانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 01:45) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

هشتمین محفل ماه مبارک رمضان در شب شهادت حضرت علی علیه السلام

1397/3/15
1439/9/20

  اعلام برنامه

ساعت 23:00 الی 23:45) تلاوت قرآن و خواندن دعاهای مخصوص شب نوزدهم
ساعت 23:45 الی 23:47) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 23:54 الی 00:30) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 00:35 الی 01:45) مراسم قرآن به سر و روضه خوانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 01:50) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

هفتمین محفل ماه مبارک رمضان

1397/3/14
1439/9/19

  اعلام برنامه

ساعت 22:30 الی 22:38) تلاوت قرآن توسط آقای قاضی
ساعت 22:38 الی 22:44) پخش کلیپ
ساعت 22:44 الی 22:46) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 22:48 الی 23:19) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 23:20 الی 23:42) روضه خوانی و مداحی توسط آقایان اسلامی راد و خاتمی نژاد
ساعت 23:45) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

ششمین محفل ماه مبارک رمضان

1397/3/13
1439/9/18

  اعلام برنامه

ساعت 23:00 الی 23:45) تلاوت قرآن و خواندن دعاهای مخصوص شب نوزدهم
ساعت 23:45 الی 00:30) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 00:30 الی 01:30) مراسم قرآن به سر و روضه خوانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 01:30 الی 02:00) مداحی توسط آقایان قاسمی و استاد خاتمی نژاد
ساعت 02:00) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

پنجمین محفل ماه مبارک رمضان درشب ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام

1397/3/9
1439/9/14

  اعلام برنامه

ساعت 19:45 الی 19:56) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 19:56 الی 20:01) پخش کلیپ
ساعت 20:01 الی 20:03) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:08 الی 20:35) مولودی خوانی توسط آقای صدری
ساعت 20:35) اقامه اذان توسط آقای محمودی
ساعت 20:39 الی 20:50) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای میرناصری
ساعت 20:55) اتمام مراسم و صرف افطار

ادامه مطلب

چهارمین محفل ماه مبارک رمضان

1397/3/7
1439/9/12

  اعلام برنامه

ساعت 19:45 الی 19:51) تلاوت قرآن توسط آقای قاضی
ساعت 19:51 الی 20:00) پخش کلیپ
ساعت 20:00 الی 20:03) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:06 الی 20:35) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:35) اقامه اذان توسط آقای محمودی
ساعت 20:42 الی 20:54) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای قاضی
ساعت 20:55) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

دومین محفل ماه مبارک رمضان

1397/2/31
1439/9/5

  اعلام برنامه

ساعت 19:40 الی 19:46) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 19:46 الی 20:08) پخش کلیپ
ساعت 20:08 الی 20:11) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 120:12 الی 20:30) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:35) اقامه اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 20:35 الی 20:49) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای گنجی
ساعت 20:50) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

هشتمین محفل ماه شعبان

1397/2/24
1439/8/28

  اعلام برنامه

ساعت 19:00 الی 19:11) تلاوت قرآن توسط آقای صفائی
ساعت 19:12 الی 19:17) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:18الی 19:30) پخش کلیپ
ساعت 19:30الی 19:32) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:35 الی 20:26) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:26) اقامه اذان توسط آقای صفائی
ساعت 20:30 الی 20:45) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای قاضی
ساعت 20:45) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

هفتمین محفل ماه شعبان

1397/2/17
1439/8/20

  اعلام برنامه

ساعت 19:05 الی 19:13) تلاوت قرآن توسط آقای ساربانی
ساعت 19:13 الی 19:19) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:19الی 19:22) پخش کلیپ
ساعت 19:22الی 19:25) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:27 الی 20:16) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:17) اقامه اذان توسط آقای ساربانی
ساعت 20:25 الی 20:40) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای قاضی
ساعت 20:40) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

ششمین محفل ماه شعبان

1397/2/11
1439/8/14

  اعلام برنامه

ساعت 18:55 الی 19:00) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 19:01 الی 19:07) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:08الی 19:10) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:10 الی 19:35) مدح خوانی توسط آقای صدری
ساعت 19:38 الی 20:05) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:14) اقامه اذان
ساعت 20:24 الی 20:40) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای میرناصری
ساعت 20:40) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

پنجمین محفل ماه شعبان

1397/2/10
1439/8/13

  اعلام برنامه

ساعت 19:00 الی 19:11) تلاوت قرآن توسط آقای قادری
ساعت 19:11 الی 19:15) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:16 الی 19:23) پخش کلیپ
ساعت 19:23الی 19:25) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:27 الی 20:12) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:12) اقامه اذان
ساعت 20:20 الی 20:37) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 20:38) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

چهارمین محفل ماه شعبان

1397/2/3
1439/8/6

  اعلام برنامه

ساعت 18:55 الی 19:00) تلاوت قرآن توسط آقای قادری
ساعت 19:00 الی 19:05) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:05 الی 19:12) پخش کلیپ
ساعت 19:12الی 19:14) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:15 الی 20:00) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:06) اقامه اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 20:15 الی 20:30) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای عبدی
ساعت 20:34) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

سومین محفل ماه شعبان

1397/2/2
1439/8/5

  اعلام برنامه

ساعت 18:55 الی 19:02) تلاوت قرآن توسط آقای ساربانی
ساعت 19:03 الی 19:08) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:09 الی 19:15) پخش کلیپ
ساعت 19:15الی 19:19) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:20 الی 20:00) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:06) اقامه اذان توسط آقای قاضی
ساعت 20:12 الی 20:30) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای خاتمی نژاد
ساعت 20:34) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

دومین محفل ماه شعبان

1397/2/1
1439/8/4

  اعلام برنامه

ساعت 18:55 الی 19:05) تلاوت قرآن توسط آقای امینی
ساعت 19:05 الی 19:09) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:09 الی 19:13) پخش کلیپ
ساعت 19:13الی 19:15) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:18 الی 20:00) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:05) اقامه اذان توسط آقای صفایی
ساعت 20:10 الی 20:30) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای خاتمی نژاد
ساعت 20:34) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

اولین محفل ماه شعبان ( ویژه برنامه ولادت امام حسین علیه السلام)

1397/1/31
1439/8/3

  اعلام برنامه

ساعت 18:45 الی 18:56) تلاوت قرآن توسط آقای صفایی
ساعت 18:57 الی 19:00) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:00 الی 19:30) مولودی خوانی توسط آقایان دولت آبادی و تاجیانی
ساعت 19:30 الی 20:00) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:05) اقامه اذان توسط آقای صفایی
ساعت 20:15 الی 20:35) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای خاتمی نژاد
ساعت 20:40) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

چهارمین محفل ماه رجب

1397/1/27
1439/7/29

  اعلام برنامه

ساعت 18:50 الی 18:58) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 18:58 الی 19:04) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:04الی 19:06) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:10 الی 20:00) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:02) اقامه اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 20:10 الی 20:30) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 20:34) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب