جستجو در سخنرانی های محافل

دسته بندی موضوعی محافل

اعیاد تقوای زبان
سومین محفل ماه جمادی الاول-1439 پنجمین محفل ماه جمادی الاول-1439 اولین محفل ماه جمادی الثانی-1439 دومین محفل ماه جمادی الثانی-1439 سومین محفل ماه جمادی الثانی-1439 دومین محفل ماه شعبان-1439 چهارمین محفل ماه مبارک رمضان-1439 اولین محفل ماه ذی القعده -1439 چهارمین محفل ماه ذی القعده -1439 دومین محفل ماه ذی الحجه-1439 چهارمین محفل ماه ذی الحجه-1439 ششمین محفل ماه ذی الحجه-1439 « اولین محفل ماه ربیع الاول»-1440 سومین محفل ماه ربیع الاول-1440 «پنجمین محفل ماه ربیع الاول»-1440 ششمين محفل ماه ربيع الاول-1440 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1440 چهارمین محفل ماه ربیع الثانی-1439 پنجمین محفل ماه ربیع الثانی-1440 ششمین محفل ماه ربیع الثانی-1440 دومین محفل ماه جمادی الاول-1440 اولین محفل ماه جمادی الثانی-1440 دومین محفل ماه جمادی الثانی-1440 سومین محفل ماه جمادی الثانی-1440 چهارمین محفل ماه جمادی الثانی-1440 اولین محفل ماه رجب-1440 دومین محفل ماه رجب-1440 اولین محفل ماه شعبان-1440 دومین محفل ماه شعبان-1440 سومین محفل ماه شعبان-1440 چهارمین محفل ماه شعبان-1440 اولین محفل ماه شوال-1440 دومین محفل ماه شوال-1440 سومین محفل ماه شوال-1440
روزه شهادت محرم مهدویت شهداء معرفی شده محافل عناوین شعرخوانی های محافل

محافل هیأت رهروان سیدالشهداءg


اولین محفل ماه ذی الحجه

1397/5/22
1439/12/1

  اعلام برنامه

ساعت 19:20 الی 19:30) تلاوت یک صفحه از قرآن کریم همراه با ترجمه توسط آقای قاضی
ساعت 19:30 الی 19:37) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:37 الی 19:42) پخش کلیپ
ساعت 19:42 الی 19:44) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:45 الی 20:21) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:21) اقامه اذان توسط آقای خانی
ساعت 20:26 الی 20:42) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 20:42) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

چهارمین محفل ماه ذی القعده

1397/5/15
1439/11/23

  اعلام برنامه

ساعت 19:30 الی 19:36) تلاوت یک صفحه از قرآن کریم همراه با ترجمه توسط آقای قاسمی
ساعت 19:37 الی 19:42) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:43 الی 19:49) پخش کلیپ
ساعت 19:49 الی 19:51) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:55 الی 20:26) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:27) اقامه اذان توسط آقای خانی
ساعت 20:37 الی 20:50) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای قاضی
ساعت 20:55) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

سومین محفل ماه ذی القعده

1397/5/8
1439/11/16

  اعلام برنامه

ساعت 19:30 الی 19:40) تلاوت یک صفحه از قرآن کریم همراه با ترجمه توسط آقای ساربانی
ساعت 19:40 الی 19:46) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:46 الی 20:51) پخش کلیپ
ساعت 20:51 الی 20:00) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:00 الی 20:36) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:36) اقامه اذان توسط آقای ساربانی
ساعت 20:41 الی 21:00) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای عبدی
ساعت 21:05) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

دومین محفل ماه ذی القعده در جوار مزار مطهر شهید مدافع حرم حمیدرضا انصاری

1397/5/1
1439/11/9

  اعلام برنامه

ساعت 19:30 الی 19:40) تلاوت یک صفحه از قرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت 19:43 الی 19:45) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:55 الی 20:00) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 20:05 الی 20:37) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:40) اقامه اذان
ساعت 20:46 الی 21:03) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء

ادامه مطلب

اولین محفل ماه ذی القعده

1397/4/25
1439/11/2

  اعلام برنامه

ساعت 19:45 الی 19:54) تلاوت یک صفحه از قرآن کریم همراه با ترجمه توسط آقای صفائی
ساعت 19:54 الی 19:57) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:57 الی 20:10) پخش کلیپ
ساعت 20:10 الی 20:12) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:15 الی 20:40) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:40) اقامه اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 20:46 الی 21:03) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 21:05) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

دومین محفل ماه شوال

1397/4/11
1439/10/18

  اعلام برنامه

ساعت 19:45 الی 19:53) تلاوت یک صفحه از قرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت 19:54 الی 20:00) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 20:00 الی 20:10) پخش کلیپ
ساعت 20:10 الی 20:12) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:15 الی 20:45) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:47) اقامه اذان
ساعت 20:55 الی 21:15) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای عبدی
ساعت 21:15) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

اولین محفل ماه شوال

1397/4/4
1439/10/11

  اعلام برنامه

ساعت 19:45 الی 19:55) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 19:55 الی 20:00) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 20:03 الی 20:05)جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:10 الی 20:43) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:47) اقامه اذان توسط آقای قاضی
ساعت 20:54 الی 21:15) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای میرناصری
ساعت 21:15) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

جلسه میثاق در عید سعید فطر

1397/3/25
1439/10/1

  اعلام برنامه

ساعت 08:45 الی 09:15) صرف صبحانه با حضور همسنگران عصر ظهوری
ساعت 09:15 الی 10:15) تبیین نقشه راه مؤسسه در سه ماه آینده توسط استاد خاتمی نژاد

ادامه مطلب

دهمین محفل ماه مبارک رمضان در شب بیست و هفتم

1397/3/21
1439/9/26

  اعلام برنامه

ساعت 19:50 الی 19:57) تلاوت قرآن توسط آقای ایزدی
ساعت 20:00 الی 20:15) پخش کلیپ
ساعت 20:15 الی 20:17) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:20 الی 20:43) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:44) اقامه اذان توسط آقای ساربانی
ساعت 20:54 الی 21:05) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای خاتمی نژاد
ساعت 21:05) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

نهمین محفل ماه مبارک رمضان در شب بیست و سوم

1397/3/18
1439/9/22

  اعلام برنامه

ساعت 23:00 الی 23:40) تلاوت قرآن و خواندن دعاهای مخصوص شب بیست و سوم
ساعت 23:41 الی 23:43) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 23:50 الی 00:30) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 00:30 الی 01:40) مراسم قرآن به سر و روضه خوانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 01:45) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

هشتمین محفل ماه مبارک رمضان در شب شهادت حضرت علی علیه السلام

1397/3/15
1439/9/20

  اعلام برنامه

ساعت 23:00 الی 23:45) تلاوت قرآن و خواندن دعاهای مخصوص شب نوزدهم
ساعت 23:45 الی 23:47) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 23:54 الی 00:30) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 00:35 الی 01:45) مراسم قرآن به سر و روضه خوانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 01:50) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

هفتمین محفل ماه مبارک رمضان

1397/3/14
1439/9/19

  اعلام برنامه

ساعت 22:30 الی 22:38) تلاوت قرآن توسط آقای قاضی
ساعت 22:38 الی 22:44) پخش کلیپ
ساعت 22:44 الی 22:46) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 22:48 الی 23:19) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 23:20 الی 23:42) روضه خوانی و مداحی توسط آقایان اسلامی راد و خاتمی نژاد
ساعت 23:45) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

ششمین محفل ماه مبارک رمضان

1397/3/13
1439/9/18

  اعلام برنامه

ساعت 23:00 الی 23:45) تلاوت قرآن و خواندن دعاهای مخصوص شب نوزدهم
ساعت 23:45 الی 00:30) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 00:30 الی 01:30) مراسم قرآن به سر و روضه خوانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 01:30 الی 02:00) مداحی توسط آقایان قاسمی و استاد خاتمی نژاد
ساعت 02:00) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

پنجمین محفل ماه مبارک رمضان درشب ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام

1397/3/9
1439/9/14

  اعلام برنامه

ساعت 19:45 الی 19:56) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 19:56 الی 20:01) پخش کلیپ
ساعت 20:01 الی 20:03) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:08 الی 20:35) مولودی خوانی توسط آقای صدری
ساعت 20:35) اقامه اذان توسط آقای محمودی
ساعت 20:39 الی 20:50) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای میرناصری
ساعت 20:55) اتمام مراسم و صرف افطار

ادامه مطلب

چهارمین محفل ماه مبارک رمضان

1397/3/7
1439/9/12

  اعلام برنامه

ساعت 19:45 الی 19:51) تلاوت قرآن توسط آقای قاضی
ساعت 19:51 الی 20:00) پخش کلیپ
ساعت 20:00 الی 20:03) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:06 الی 20:35) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:35) اقامه اذان توسط آقای محمودی
ساعت 20:42 الی 20:54) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای قاضی
ساعت 20:55) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

دومین محفل ماه مبارک رمضان

1397/2/31
1439/9/5

  اعلام برنامه

ساعت 19:40 الی 19:46) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 19:46 الی 20:08) پخش کلیپ
ساعت 20:08 الی 20:11) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 120:12 الی 20:30) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:35) اقامه اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 20:35 الی 20:49) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای گنجی
ساعت 20:50) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

هشتمین محفل ماه شعبان

1397/2/24
1439/8/28

  اعلام برنامه

ساعت 19:00 الی 19:11) تلاوت قرآن توسط آقای صفائی
ساعت 19:12 الی 19:17) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:18الی 19:30) پخش کلیپ
ساعت 19:30الی 19:32) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:35 الی 20:26) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:26) اقامه اذان توسط آقای صفائی
ساعت 20:30 الی 20:45) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای قاضی
ساعت 20:45) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

هفتمین محفل ماه شعبان

1397/2/17
1439/8/20

  اعلام برنامه

ساعت 19:05 الی 19:13) تلاوت قرآن توسط آقای ساربانی
ساعت 19:13 الی 19:19) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:19الی 19:22) پخش کلیپ
ساعت 19:22الی 19:25) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:27 الی 20:16) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:17) اقامه اذان توسط آقای ساربانی
ساعت 20:25 الی 20:40) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای قاضی
ساعت 20:40) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

ششمین محفل ماه شعبان

1397/2/11
1439/8/14

  اعلام برنامه

ساعت 18:55 الی 19:00) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 19:01 الی 19:07) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:08الی 19:10) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:10 الی 19:35) مدح خوانی توسط آقای صدری
ساعت 19:38 الی 20:05) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:14) اقامه اذان
ساعت 20:24 الی 20:40) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای میرناصری
ساعت 20:40) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

پنجمین محفل ماه شعبان

1397/2/10
1439/8/13

  اعلام برنامه

ساعت 19:00 الی 19:11) تلاوت قرآن توسط آقای قادری
ساعت 19:11 الی 19:15) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:16 الی 19:23) پخش کلیپ
ساعت 19:23الی 19:25) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:27 الی 20:12) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:12) اقامه اذان
ساعت 20:20 الی 20:37) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 20:38) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب