جستجو در سخنرانی های محافل

دسته بندی موضوعی محافل

اعیاد تقوای الهی تقوای زبان
دومین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 اولین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 سومین محفل سوگ ماه محرم-1438 چهارمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 پنجمین محفل سوگ-1438 ششمین محفل سوگ محرم 1438-1438 هفتمین محفل سوگ محرم 1438-1438 هشتمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 نهمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 یازدهمین محفل سوگ ماه محرم-1438 چهاردهمین محفل ماه محرم-1438 پانزدهمین محفل ماه محرم-1438 شانزدهمین محفل ماه محرم-1438 هفدهمین محفل ماه محرم-1438 هجدهمین محفل ماه محرم-1438 نوزدهمین محفل ماه محرم-1438 اولین محفل ماه صفر-1438 هفتمین محفل ماه صفر -1438 هشتمین محفل ماه صفر-1438 اولین محفل ماه ربیع الاول-1438 دومین محفل ماه ربیع الاول در شهادت امام حسن عسگریg-1438 چهارمین محفل ماه ربیع الاول-1438 پنجمین محفل ماه ربیع الاول-1438 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1438 دومین محفل ماه ربیع الثانی-1438 اولین محفل ربیع الاول-1439 دومین محفل ماه ربیع الاول-1439 سومین محفل ماه ربیع الاول-1439 چهارمین محفل ماه ربیع الاول-1439 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1439 دومین محفل ماه ربیع الثانی -1439 سومین محفل ماه ربیع الثانی-1439 سومین محفل ماه جمادی الاول-1439 پنجمین محفل ماه جمادی الاول-1439 اولین محفل ماه جمادی الثانی-1439 دومین محفل ماه جمادی الثانی-1439 سومین محفل ماه جمادی الثانی-1439 دومین محفل ماه شعبان-1439 چهارمین محفل ماه مبارک رمضان-1439 اولین محفل ماه ذی القعده -1439 چهارمین محفل ماه ذی القعده -1439 دومین محفل ماه ذی الحجه-1439 چهارمین محفل ماه ذی الحجه-1439 ششمین محفل ماه ذی الحجه-1439 « اولین محفل ماه ربیع الاول»-1440 سومین محفل ماه ربیع الاول-1440 «پنجمین محفل ماه ربیع الاول»-1440 ششمين محفل ماه ربيع الاول-1440 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1440 چهارمین محفل ماه ربیع الثانی-1439 پنجمین محفل ماه ربیع الثانی-1440 ششمین محفل ماه ربیع الثانی-1440 دومین محفل ماه جمادی الاول-1440 اولین محفل ماه جمادی الثانی-1440 دومین محفل ماه جمادی الثانی-1436
توحید خاطرات روزه شهادت
دومین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 اولین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 سومین محفل سوگ ماه محرم-1438 چهارمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 پنجمین محفل سوگ-1438 ششمین محفل سوگ محرم 1438-1438 هفتمین محفل سوگ محرم 1438-1438 هشتمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 نهمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 یازدهمین محفل سوگ ماه محرم-1438 دهمین محفل سوگ، صبح روز تاسوعا-1438 سیزدهمین محفل ماه محرم در شب شام غریبان-1438 دوازدهمین محفل ماه محرم در عصر روز عاشورا-1438 چهاردهمین محفل ماه محرم-1438 پانزدهمین محفل ماه محرم-1438 شانزدهمین محفل ماه محرم-1438 بیستمین محفل ماه محرم-1438 دومین محفل ماه صفر در روز شهادت حضرت رقیه B-1438 سومین محفل ماه صفر-1438 چهارمین محفل ماه صفر(جا ماندگان اربعین)-1438 پنجمین محفل ماه صفر در شب اربعین-1438 ششمین محفل ماه صفر-1438 دومین محفل ماه ربیع الاول در شهادت امام حسن عسگریg-1438 سومین محفل ماه جمادی الاول در ایام فاطمیه،شام شهادت حضرت زهرا B-1438 چهارمین محفل ماه جمادی الاول در ایام فاطمیه-1438 هشتمین محفل در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان (اولین شب قدر)-1438 نهمین محفل در شب بیست ویکم ماه مبارک رمضان (دومین شب قدر)-1438 «دومین محفل ماه ربیع الثانی»-1440 سومین محفل ماه جمادی الاول-1440
صفر طب اسلامی محرم معاد نفوذ فرهنگی شهداء معرفی شده محافل عناوین شعرخوانی های محافل ويژه نامه ها
خیمه سرخ و سبز دوازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دوازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز یازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز یازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز نهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز نهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هشتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هشتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هفتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هفتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز ششمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز ششمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز پنجمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز پنجمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز چهارمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز چهارمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز سومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز سومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز اولین محفل ماه محرم سال 1438 خیمه سرخ و سبز اولین محفل ماه محرم سال 1438 قیام نهمین محفل سوگ ماه محرم 1438 سال 1438 قیام نهمین محفل سوگ ماه محرم 1438 سال 1438 قیام هشتمین محفل سوگ ماه محرم 1438 سال 1438 قیام هشتمین محفل سوگ ماه محرم 1438 سال 1438 قیام هفتمین محفل سوگ محرم 1438 سال 1438 قیام هفتمین محفل سوگ محرم 1438 سال 1438 قیام ششمین محفل سوگ محرم 1438 سال 1438 قیام ششمین محفل سوگ محرم 1438 سال 1438 قیام پنجمین محفل سوگ سال 1438 قیام پنجمین محفل سوگ سال 1438

محافل هیأت رهروان سیدالشهداءg


سومین محفل ماه رجب (ویژه برنامه عید مبعث)

1397/1/24
1439/7/26

  اعلام برنامه

ساعت 18:30 الی 18:40) تلاوت قرآن توسط آقای امینی
ساعت 18:40 الی 18:45) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:45الی 18:50) پخش کلیپ
ساعت 18:50الی 18:52) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:56 الی 19:20) مدح خوانی توسط آقای تقوایی تبار
ساعت 19:20 الی 20:00) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:02) اقامه اذان توسط آقای نیک نفس
ساعت 20:05 الی 20:24) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای خاتمی نژاد
ساعت 20:24) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

دومین محفل ماه رجب (ویژه برنامه شهادت امام موسی کاظم علیه السلام)

1397/1/22
1439/7/24

  اعلام برنامه

ساعت 19:58) اقامه اذان توسط آقای امینی
ساعت 20:10 الی 20:26) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای خاتمی نژاد
ساعت 20:28 الی 20:34) تلاوت قرآن توسط آقای امینی
ساعت 20:35 الی 20:40) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 20:40الی 20:42) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:44 الی 21:08) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 21:09 الی 21:50) روضه خوانی و مداحی توسط آقای کوچکی
ساعت 21:50) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

اولین محفل ماه رجب

1397/1/20
1439/7/22

  اعلام برنامه

ساعت 18:45 الی 18:55) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 18:55 الی 19:00) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:00الی 19:08) پخش کلیپ
ساعت 19:08الی 19:10) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:13 الی 19:54) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:00) اقامه اذان توسط آقای امینی
ساعت 20:05 الی 20:23) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 20:23) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

هفتمین محفل ماه جمادی الثانی

1396/12/21
1439/6/23

  اعلام برنامه

ساعت 18:38) اذان توسط آقای امینی
ساعت 18:48 الی 19:02) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 19:05 الی 19:10) تلاوت قرآن توسط آقای امینی
ساعت 19:12 الی 19:16) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:17الی 19:24) پخش کلیپ
ساعت 19:24الی 19:26) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:27 الی 20:10) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:11) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

ششمین محفل جمادی الثانی

1396/12/17
1439/6/19

  اعلام برنامه

ساعت 18:33) اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 18:38 الی 18:55) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 18:56 الی 19:02) تلاوت قرآن توسط آقای قادری
ساعت 19:02 الی 19:09) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:10الی 19:14) پخش کلیپ
ساعت 19:15الی 19:17) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:18 الی 19:53) مولودی خوانی توسط آقایان دولت آبادی و تقوایی تبار
ساعت 19:54 الی 20:17) سخنرانی استاد خاتمی نژاد و تقدیر از مادران گرامی
ساعت 20:18) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

پنجمین محفل جمادی الثانی

1396/12/14
1439/6/16

  اعلام برنامه

ساعت 18:28) اذان توسط آقای ساربانی
ساعت 18:35 الی 18:50) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 18:52 الی 18:59) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 19:00 الی 19:05) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:10الی 19:14) پخش کلیپ پاتک انقلاب
ساعت 19:15الی 19:17) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:20 الی 19:55) سخنرانی توسط حجت الاسلام مبارک آبادی
ساعت 19:55) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

چهارمین محفل جمادی الثانی

1396/12/11
1439/6/13

  اعلام برنامه

ساعت 6:40) قرائت دعای پربرکت ندبه
ساعت 7:40 الی 8:05) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد

ادامه مطلب

سومین محفل ماه جمادی الثانی

1396/12/7
1439/6/9

  اعلام برنامه

ساعت 18:25) اذان توسط آقای امینی
ساعت 18:35 الی 18:50) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 18:51 الی 18:58) تلاوت قرآن توسط آقای امینی
ساعت 18:59 الی 19:03) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:04الی 19:09) پخش کلیپ
ساعت 19:09الی 19:11) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:15 الی 20:03) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:03) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

دومین محفل ماه جمادی الثانی

1396/12/1
1439/6/3

  اعلام برنامه

ساعت 18:18) اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 18:23 الی 18:41) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای خاتمی نژاد
ساعت 18:41 الی 18:48) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 18:48 الی 18:58) قرائت زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها توسط آقای قاسمی
ساعت 18:58الی 19:03) پخش کلیپ
ساعت 19:03الی 19:06) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:06 الی 19:50) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 19:50 الی 20:35) روضه خوانی و مداحی توسط آقایان خاتمی نژاد و امینی
ساعت 20:35) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

اولین محفل ماه جمادی الثانی

1396/11/30
1439/6/2

  اعلام برنامه

ساعت 18:17) اذان توسط آقای امینی
ساعت 18:24 الی 18:45) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 18:45 الی 18:54) تلاوت قرآن توسط آقای امینی
ساعت 18:54 الی 19:10) قرائت زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها
ساعت 19:10الی 19:16) پخش کلیپ
ساعت 19:16الی 19:18) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:18 الی 19:58) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 19:58 الی 20:35) روضه خوانی و مداحی توسط آقایان خاتمی نژاد و قاسمی
ساعت 20:35) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

پنجمین محفل ماه جمادی الاول

1396/11/23
1439/5/26

  اعلام برنامه

ساعت 18:15) اذان توسط آقای اسلامی راد
ساعت 18:21 الی 18:37) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای خاتمی نژاد
ساعت 18:37 الی 18:45) تلاوت قرآن توسط آقای ساربانی
ساعت 18:45 الی 18:49) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:50الی 18:57) پخش کلیپ
ساعت 18:58الی 19:00) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:02 الی 19:50) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 19:50) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

چهارمین محفل ماه جمادی الاول

1396/11/16
1439/5/18

  اعلام برنامه

ساعت 18:10) اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 18:15 الی 18:32) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 18:35 الی 18:45) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 18:45 الی 18:49) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:49الی 18:55) پخش کلیپ
ساعت 18:55الی 18:57) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:58 الی 19:36) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 19:37) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

سومین محفل ماه جمادی الاول

1396/11/10
1439/5/12

  اعلام برنامه

ساعت 18:00) اذان توسط آقای امینی
ساعت 18:06 الی 18:22) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای خاتمی نژاد
ساعت 18:23 الی 18:29) تلاوت قرآن توسط آقای امینی
ساعت 18:30 الی 18:40) خواندن زیارت نامه حضرت زهرا سلام الله علیها توسط آقای قاسمی
ساعت 18:41الی 18:50) پخش کلیپ
ساعت 18:50الی 18:52) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:54 الی 19:43) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 19:43 الی 20:10) روضه خوانی و مداحی
ساعت 20:10) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

دومین محفل ماه جمادی الاول

1396/11/9
1439/5/11

  اعلام برنامه

ساعت 18:00) اذان توسط آقای ساربانی
ساعت 18:08 الی 18:25) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای عبدی
ساعت 18:26 الی 18:34) تلاوت قرآن توسط آقای ساربانی
ساعت 18:35 الی 18:40) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:42الی 18:45) پخش کلیپ
ساعت 18:45الی 18:47) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:48 الی 19:33) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 19:34) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

اولین محفل ماه جمادی الاول

1396/11/2
1439/5/4

  اعلام برنامه

ساعت 17:56) اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 18:00 الی 18:15) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 18:16 الی 18:23) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 18:23 الی 18:28) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:30الی 18:40) پخش کلیپ
ساعت 18:40الی 18:42) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:43 الی 19:27) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 19:28) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

ششمین محفل ماه ربیع الثانی

1396/10/25
1439/4/27

  اعلام برنامه

ساعت 17:50) اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 18:00 الی 18:15) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 18:16 الی 18:22) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 18:22 الی 18:25) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:26الی 18:32) پخش کلیپ "ماجرای آن 100 روز"
ساعت 18:32الی 18:34) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:35 الی 19:25) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 19:25) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

پنجمین محفل ماه ربیع الثانی

1396/10/18
1439/4/20

  اعلام برنامه

ساعت 17:41) اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 17:48 الی 18:03) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای عبدی
ساعت 18:04 الی 18:10) تلاوت قرآن توسط آقای قادری
ساعت 18:11 الی 18:15) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:16الی 18:21) پخش کلیپ
ساعت 18:22الی 18:24) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:25 الی 19:20) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 19:21) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

چهارمین محفل ماه ربیع الثانی

1396/10/11
1439/4/13

  اعلام برنامه

ساعت 17:36) اذان توسط آقای ساربانی
ساعت 17:44 الی 18:00) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای خاتمی نژاد
ساعت 18:00 الی 18:07) تلاوت قرآن توسط آقای ساربانی
ساعت 18:09 الی 18:13) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:14الی 18:26) پخش کلیپ
ساعت 18:26الی 18:28) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:30 الی 19:21) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 19:21) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

سومین محفل ماه ربیع الثانی

1396/10/7
1439/4/9

  اعلام برنامه

ساعت 17:30) اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 17:45 الی 18:00) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 18:00 الی 18:06) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 18:07 الی 18:13) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:14الی 18:20) پخش کلیپ
ساعت 18:21الی 18:23) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:24 الی 19:06) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 18:06الی 19:37) مداحی توسط آقای مومنی
ساعت 19:38) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

دومین محفل ماه ربیع الثانی

1396/10/5
1439/4/7

  اعلام برنامه

ساعت 17:30) اذان توسط آقای امینی
ساعت 17:37 الی 17:57) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 17:58 الی 18:05) تلاوت قرآن توسط آقای عبدی
ساعت 18:05 الی 18:12) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:14الی 18:17) پخش کلیپ
ساعت 18:18الی 18:20) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:20 الی 19:40) مولودی خوانی توسط آقای مومنی
ساعت 18:40الی 19:27) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 19:28) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب