جستجو در سخنرانی های محافل

دسته بندی موضوعی محافل

اعیاد تقوای الهی تقوای زبان
اولین محفل ماه صفر-1438 هفتمین محفل ماه صفر -1438 هشتمین محفل ماه صفر-1438 اولین محفل ماه ربیع الاول-1438 دومین محفل ماه ربیع الاول در شهادت امام حسن عسگریg-1438 چهارمین محفل ماه ربیع الاول-1438 پنجمین محفل ماه ربیع الاول-1438 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1438 دومین محفل ماه ربیع الثانی-1438 اولین محفل ربیع الاول-1439 دومین محفل ماه ربیع الاول-1439 سومین محفل ماه ربیع الاول-1439 چهارمین محفل ماه ربیع الاول-1439 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1439 دومین محفل ماه ربیع الثانی -1439 سومین محفل ماه ربیع الثانی-1439 سومین محفل ماه جمادی الاول-1439 پنجمین محفل ماه جمادی الاول-1439 اولین محفل ماه جمادی الثانی-1439 دومین محفل ماه جمادی الثانی-1439 سومین محفل ماه جمادی الثانی-1439 دومین محفل ماه شعبان-1439 چهارمین محفل ماه مبارک رمضان-1439 اولین محفل ماه ذی القعده -1439 چهارمین محفل ماه ذی القعده -1439 دومین محفل ماه ذی الحجه-1439 چهارمین محفل ماه ذی الحجه-1439 ششمین محفل ماه ذی الحجه-1439 « اولین محفل ماه ربیع الاول»-1440 سومین محفل ماه ربیع الاول-1440 «پنجمین محفل ماه ربیع الاول»-1440 ششمين محفل ماه ربيع الاول-1440 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1440 چهارمین محفل ماه ربیع الثانی-1439 پنجمین محفل ماه ربیع الثانی-1440 ششمین محفل ماه ربیع الثانی-1440 دومین محفل ماه جمادی الاول-1440 اولین محفل ماه جمادی الثانی-1440 دومین محفل ماه جمادی الثانی-1440 سومین محفل ماه جمادی الثانی-1440 چهارمین محفل ماه جمادی الثانی-1440 اولین محفل ماه رجب-1440 دومین محفل ماه رجب-1440 اولین محفل ماه شعبان-1440 دومین محفل ماه شعبان-1440 سومین محفل ماه شعبان-1440
توحید خاطرات روزه شهادت صفر طب اسلامی محرم معاد نفوذ فرهنگی شهداء معرفی شده محافل عناوین شعرخوانی های محافل ويژه نامه ها
خیمه سرخ و سبز دوازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دوازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز یازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز یازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز نهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز نهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هشتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هشتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هفتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هفتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز ششمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز ششمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز پنجمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز پنجمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز چهارمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز چهارمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز سومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز سومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز اولین محفل ماه محرم سال 1438 خیمه سرخ و سبز اولین محفل ماه محرم سال 1438

محافل هیأت رهروان سیدالشهداءg


سومین محفل ماه جمادی الاول

1396/11/10
1439/5/12

  اعلام برنامه

ساعت 18:00) اذان توسط آقای امینی
ساعت 18:06 الی 18:22) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای خاتمی نژاد
ساعت 18:23 الی 18:29) تلاوت قرآن توسط آقای امینی
ساعت 18:30 الی 18:40) خواندن زیارت نامه حضرت زهرا سلام الله علیها توسط آقای قاسمی
ساعت 18:41الی 18:50) پخش کلیپ
ساعت 18:50الی 18:52) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:54 الی 19:43) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 19:43 الی 20:10) روضه خوانی و مداحی
ساعت 20:10) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

دومین محفل ماه جمادی الاول

1396/11/9
1439/5/11

  اعلام برنامه

ساعت 18:00) اذان توسط آقای ساربانی
ساعت 18:08 الی 18:25) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای عبدی
ساعت 18:26 الی 18:34) تلاوت قرآن توسط آقای ساربانی
ساعت 18:35 الی 18:40) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:42الی 18:45) پخش کلیپ
ساعت 18:45الی 18:47) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:48 الی 19:33) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 19:34) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

اولین محفل ماه جمادی الاول

1396/11/2
1439/5/4

  اعلام برنامه

ساعت 17:56) اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 18:00 الی 18:15) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 18:16 الی 18:23) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 18:23 الی 18:28) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:30الی 18:40) پخش کلیپ
ساعت 18:40الی 18:42) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:43 الی 19:27) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 19:28) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

ششمین محفل ماه ربیع الثانی

1396/10/25
1439/4/27

  اعلام برنامه

ساعت 17:50) اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 18:00 الی 18:15) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 18:16 الی 18:22) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 18:22 الی 18:25) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:26الی 18:32) پخش کلیپ "ماجرای آن 100 روز"
ساعت 18:32الی 18:34) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:35 الی 19:25) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 19:25) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

پنجمین محفل ماه ربیع الثانی

1396/10/18
1439/4/20

  اعلام برنامه

ساعت 17:41) اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 17:48 الی 18:03) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای عبدی
ساعت 18:04 الی 18:10) تلاوت قرآن توسط آقای قادری
ساعت 18:11 الی 18:15) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:16الی 18:21) پخش کلیپ
ساعت 18:22الی 18:24) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:25 الی 19:20) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 19:21) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

چهارمین محفل ماه ربیع الثانی

1396/10/11
1439/4/13

  اعلام برنامه

ساعت 17:36) اذان توسط آقای ساربانی
ساعت 17:44 الی 18:00) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای خاتمی نژاد
ساعت 18:00 الی 18:07) تلاوت قرآن توسط آقای ساربانی
ساعت 18:09 الی 18:13) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:14الی 18:26) پخش کلیپ
ساعت 18:26الی 18:28) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:30 الی 19:21) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 19:21) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

سومین محفل ماه ربیع الثانی

1396/10/7
1439/4/9

  اعلام برنامه

ساعت 17:30) اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 17:45 الی 18:00) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 18:00 الی 18:06) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 18:07 الی 18:13) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:14الی 18:20) پخش کلیپ
ساعت 18:21الی 18:23) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:24 الی 19:06) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 18:06الی 19:37) مداحی توسط آقای مومنی
ساعت 19:38) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

دومین محفل ماه ربیع الثانی

1396/10/5
1439/4/7

  اعلام برنامه

ساعت 17:30) اذان توسط آقای امینی
ساعت 17:37 الی 17:57) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 17:58 الی 18:05) تلاوت قرآن توسط آقای عبدی
ساعت 18:05 الی 18:12) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:14الی 18:17) پخش کلیپ
ساعت 18:18الی 18:20) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:20 الی 19:40) مولودی خوانی توسط آقای مومنی
ساعت 18:40الی 19:27) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 19:28) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

اولین محفل ماه ربیع الثانی

1396/10/4
1439/4/7

  اعلام برنامه

ساعت 17:30) اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 17:35 الی 17:55) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای عبدی
ساعت 17:55 الی 18:03) تلاوت قرآن توسط آقای عبدی
ساعت 18:06 الی 18:09) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:12الی 18:17) پخش کلیپ
ساعت 18:18الی 18:20) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:22الی 19:10) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 19:10) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

پنجمین محفل ماه ربیع الاول

1396/9/27
1439/3/29

  اعلام برنامه

ساعت 17:28) اذان توسط آقای ساربانی
ساعت 17:35 الی 17:50) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای عبدی
ساعت 17:51 الی 18:03) تلاوت قرآن توسط آقای ساربانی
ساعت 18:04 الی 18:09) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:09الی 18:15) پخش کلیپ
ساعت 18:15الی 18:17) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:18الی 19:08) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 19:10) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

چهارمین محفل ماه ربیع الاول

1396/9/20
1439/3/22

  اعلام برنامه

ساعت 17:23) اذان توسط آقای امینی
ساعت 17:31 الی 17:45) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای عبدی
ساعت 17:47 الی 17:55) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 17:55 الی 18:02) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:02الی 18:08) پخش کلیپ فرعون زمان
ساعت 18:08الی 18:10) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:10الی 19:10) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 19:10) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

سومین محفل ماه ربیع الاول

1396/9/14
1439/3/16

  اعلام برنامه

ساعت 17:25) اذان توسط آقای عبدی
ساعت 17:35 الی 17:53) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 17:54 الی 18:01) تلاوت قرآن توسط آقای عبدی
ساعت 18:01 الی 18:06) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:07الی 18:12) پخش کلیپ
ساعت 18:13الی 18:15) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:15الی 19:00) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 19:00 الی 19:17) مولودی خوانی توسط آقای مومنی
ساعت 19:20) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

دومین محفل ماه ربیع الاول

1396/9/13
1439/3/15

  اعلام برنامه

ساعت 17:25) اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 17:30 الی 17:45) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای عبدی
ساعت 17:46 الی 17:55) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 18:00الی 18:06) پخش کلیپ وصیت نامه شهید علی اکبر عربی
ساعت 18:06الی 18:08) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:10الی 19:10) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 19:10) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

اولین محفل ربیع الاول

1396/9/6
1439/3/8

  اعلام برنامه

ساعت 17:23) اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 17:30 الی 17:42) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 17:45 الی 17:58) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 17:59الی 18:03) پخش کلیپ
ساعت 18:03الی 18:05) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:06الی 18:55) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 19:00 الی 19:25) مداحی و سینه زنی توسط آقای مومنی
ساعت 19:25) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

دهمین محفل ماه صفر

1396/8/27
1439/2/29

  اعلام برنامه

ساعت 17:30) اذان توسط آقای ساربانی
ساعت 17:37 الی 17:55) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای عبدی
ساعت 17:56 الی 18:03) تلاوت قرآن توسط آقای ساربانی
ساعت 18:05الی 18:27) قرائت زیارت عاشورا توسط آقای محمدیان
ساعت 18:30الی 19:13) سخنرانی توسط حجت الاسلام بکان
ساعت 19:15 الی 19:50) مداحی و سینه زنی توسط آقای قلعه نویی
ساعت 19:55) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

نهمین محفل ماه صفر

1396/8/26
1439/2/28

  اعلام برنامه

ساعت 10:17 الی 10:26) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 10:27الی 10:40) قرائت زیارت حضرت رسولa توسط آقای قاسمی
ساعت 10:40الی 11:15) سخنرانی توسط حجت الاسلام حبیبی
ساعت 11:15الی 11:40) مداحی توسط آقایان اسلامی راد، امینی، قاسمی
ساعت 11:40) پذیرایی

ادامه مطلب

هشتمین محفل ماه صفر

1396/8/25
1439/2/27

  اعلام برنامه

ساعت 17:30) اذان توسط آقای ساربانی
ساعت 17:38 الی 17:53) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 17:55 الی 18:07) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 18:11الی 18:27) قرائت زیارت عاشورا توسط آقای قاسمی
ساعت18:30 الی 18:35)قرائت وصیت نامه شهید کاظم ثامنی
ساعت 18:36الی 18:42) پخش کلیپ
ساعت 18:42الی 18:44) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:44الی 19:15) سخنرانی توسط حجت الاسلام حبیبی
ساعت 19:15 الی 19:58) مداحی و سینه زنی توسط آقای مومنی
ساعت 20:00) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

هفتمین محفل ماه صفر

1396/8/22
1439/2/24

  اعلام برنامه

ساعت 17:30) اذان توسط آقای امینی
ساعت 17:37 الی 17:55) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای عبدی
ساعت 517:57 الی 18:05) تلاوت قرآن توسط آقای امینی
ساعت 18:05الی 18:25) قرائت زیارت عاشورا توسط آقای قاسمی
ساعت 18:30الی 18:42) پخش کلیپ
ساعت 18:42الی 18:44) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:50الی 19:10) سخنرانی توسط حجت الاسلام حبیبی
ساعت 19:10 الی 19:445) مداحی و سینه زنی توسط آقای قلعه نوری
ساعت 19:45) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

ششمین محفل ماه صفر در روز اربعین

1396/8/18
1439/2/20

  اعلام برنامه

ساعت 10:20 الی 10:33) تلاوت قرآن توسط آقای امینی
ساعت 10:20الی 10:33) پخش کلیپ با موضوع پیاده روی اربعین
ساعت 10:33الی 10:35) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 10:36الی 11:10) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 11:10 الی 11:45) مداحی و سینه زنی توسط آقای صفری
ساعت 12:00) اقامه نماز جماعت ظهر و عصر توسط آقای عبدی

ادامه مطلب

پنجمین محفل ماه صفر در شب اربعین

1396/8/17
1439/2/19

  اعلام برنامه

ساعت 17:32) اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 17:35 الی 17:58) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 517:59 الی 18:10) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 18:11الی 18:35) قرائت زیارت عاشورا توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 18:36الی 18:45) پخش کلیپ
ساعت 18:45الی 18:47) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:48الی 19:15) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 19:16 الی 20:12) مداحی و سینه زنی توسط آقای صفری
ساعت 20:13) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب