جستجو در سخنرانی های محافل

دسته بندی موضوعی محافل

اعیاد تقوای زبان
دومین محفل ماه جمادی الثانی-1439 سومین محفل ماه جمادی الثانی-1439 دومین محفل ماه شعبان-1439 چهارمین محفل ماه مبارک رمضان-1439 اولین محفل ماه ذی القعده -1439 چهارمین محفل ماه ذی القعده -1439 دومین محفل ماه ذی الحجه-1439 چهارمین محفل ماه ذی الحجه-1439 ششمین محفل ماه ذی الحجه-1439 « اولین محفل ماه ربیع الاول»-1440 سومین محفل ماه ربیع الاول-1440 «پنجمین محفل ماه ربیع الاول»-1440 ششمين محفل ماه ربيع الاول-1440 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1440 چهارمین محفل ماه ربیع الثانی-1439 پنجمین محفل ماه ربیع الثانی-1440 ششمین محفل ماه ربیع الثانی-1440 دومین محفل ماه جمادی الاول-1440 اولین محفل ماه جمادی الثانی-1440 دومین محفل ماه جمادی الثانی-1440 سومین محفل ماه جمادی الثانی-1440 چهارمین محفل ماه جمادی الثانی-1440 اولین محفل ماه رجب-1440 دومین محفل ماه رجب-1440 اولین محفل ماه شعبان-1440 دومین محفل ماه شعبان-1440 سومین محفل ماه شعبان-1440 چهارمین محفل ماه شعبان-1440 اولین محفل ماه شوال-1440 دومین محفل ماه شوال-1440 سومین محفل ماه شوال-1440
روزه شهادت صفر محرم مهدویت شهداء معرفی شده محافل عناوین شعرخوانی های محافل
آسمان دل غربت کده ام بارانی است ... امشب عزیز فاطمه ... ای رئوف! این سفره را امام رضا جمع می‌کند ... حیف که او آنچه که می‌خواست نشد ... خوشم با حب حیدر قد کشیدم در اين آشوب طوفانی، مسلمانان مسلمانی! در مقام بندگی اقرارها ... دست خالی هر که آمد دست پر برگشته است ... دلا مژده نهضت چهل ساله شد ... زخم زبان شنیدیم دریاب امتت را ... سامرا باز باصفا شده ای! شبیه درد رفتی و ... شش ماهه ترین تشنه به دست پدر آمد ... شعرخوانی شب پنجم محرم شعرخوانی شب چهارم محرم شعرخوانی شب دوازدهم شعرخوانی شب دوم محرم شعرخوانی شب دهم شعرخوانی شب سوم محرم شعرخوانی شب ششم محرم شعرخوانی شب نهم شعرخوانی شب هشتم شعرخوانی شب هفتم محرم شعرخوانی شب یازدهم عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد ... غیر حیدر چه کسی شافع محشر بشود ... کار و بار دو جهان ریخت به هم غوغا شد ... کیست این طفل که تفسیر کند مردن را ما را پناه نیست به جز کشتی نجات ... ما کویریم ببارید ... می نویسم عشق و بی تردید می خوانم جنون هر کس که بر کریم پناهنده می شود یکایک سر شکست آن روز اما ...

محافل هیأت رهروان سیدالشهداءg


اولین محفل ماه محرم

1397/6/19
1439/12/29

  اعلام برنامه

ساعت 19:43) اذان و اقامه توسط آقای بهزاد امینی
ساعت19:52) اقامه نماز مغرب و عشاء
ساعت 20:13) تلاوت یک صفحه از قرآن کریم همراه با ترجمه توسط آقای ساربانی
ساعت 20:19) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:28) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 21:10) مداحی و سینه زنی
ساعت 21:49) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

ششمین محفل ماه ذی الحجه

1397/6/12
1439/12/22

  اعلام برنامه

ساعت 18:30 الی 18:45) تلاوت یک صفحه از قرآن کریم همراه با ترجمه توسط آقای قاضی
ساعت 18:45 الی 18:50) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:50 الی 19:05) پخش کلیپ
ساعت 19:05 الی 19:07) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:10 الی 19:50) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 19:55) اقامه اذان توسط آقای صفایی
ساعت 20:00 الی 20:20) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 20:23) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

پنجمین محفل ماه ذی الحجه (ویژه برنامه عید سعید غدیر)

1397/6/7
1439/12/17

  اعلام برنامه

ساعت 18:50 الی 18:55) تلاوت یک صفحه از قرآن کریم همراه با ترجمه توسط آقای قادری
ساعت 18:55 الی 19:00) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:05 الی 19:15) پخش کلیپ
ساعت 19:15 الی 19:17) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:17 الی 19:50) مولودی خوانی توسط آقای تاجیانی
ساعت 19:50 الی 20:00) پذیرایی
ساعت 20:03) اقامه اذان توسط
ساعت 20:06 الی 20:30) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء

ادامه مطلب

چهارمین محفل ماه ذی الحجه

1397/6/5
1439/12/15

  اعلام برنامه

ساعت 18:45 الی 18:55) تلاوت یک صفحه از قرآن کریم همراه با ترجمه توسط آقای ساربانی
ساعت 18:55 الی 19:00) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:00 الی 19:02) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:05 الی 19:55) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:03) اقامه اذان توسط آقای ساربانی
ساعت 20:06 الی 20:30) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 20:30) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

سومین محفل ماه ذی الحجه (دعای عرفه)

1397/5/30
1439/12/9

  اعلام برنامه

ساعت 17:30 الی 17:38) قرائت یک صفحه از قرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت 17:38 الی 17:40) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 17:40 الی 18:00) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 18:00 الی 20:05) قرائت دعای عرفه توسط آقای دولت آبادی
ساعت 20:12) اقامه اذان
ساعت 20:17 الی 20:45) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء

ادامه مطلب

دومین محفل ماه ذی الحجه

1397/5/29
1439/12/8

  اعلام برنامه

ساعت 19:15 الی 19:22) تلاوت یک صفحه از قرآن کریم همراه با ترجمه توسط آقای قاسمی
ساعت 19:22 الی 19:30) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:30 الی 19:40) پخش کلیپ
ساعت 19:40 الی 19:42) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:44 الی 20:00) اهدای جوایز به نوباوگان حافظ قرآن
ساعت 20:00 الی 20:10) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:11) اقامه اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 20:15 الی 20:30) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای قاضی
ساعت 20:30) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

اولین محفل ماه ذی الحجه

1397/5/22
1439/12/1

  اعلام برنامه

ساعت 19:20 الی 19:30) تلاوت یک صفحه از قرآن کریم همراه با ترجمه توسط آقای قاضی
ساعت 19:30 الی 19:37) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:37 الی 19:42) پخش کلیپ
ساعت 19:42 الی 19:44) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:45 الی 20:21) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:21) اقامه اذان توسط آقای خانی
ساعت 20:26 الی 20:42) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 20:42) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

چهارمین محفل ماه ذی القعده

1397/5/15
1439/11/23

  اعلام برنامه

ساعت 19:30 الی 19:36) تلاوت یک صفحه از قرآن کریم همراه با ترجمه توسط آقای قاسمی
ساعت 19:37 الی 19:42) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:43 الی 19:49) پخش کلیپ
ساعت 19:49 الی 19:51) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:55 الی 20:26) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:27) اقامه اذان توسط آقای خانی
ساعت 20:37 الی 20:50) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای قاضی
ساعت 20:55) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

سومین محفل ماه ذی القعده

1397/5/8
1439/11/16

  اعلام برنامه

ساعت 19:30 الی 19:40) تلاوت یک صفحه از قرآن کریم همراه با ترجمه توسط آقای ساربانی
ساعت 19:40 الی 19:46) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:46 الی 20:51) پخش کلیپ
ساعت 20:51 الی 20:00) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:00 الی 20:36) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:36) اقامه اذان توسط آقای ساربانی
ساعت 20:41 الی 21:00) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای عبدی
ساعت 21:05) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

دومین محفل ماه ذی القعده در جوار مزار مطهر شهید مدافع حرم حمیدرضا انصاری

1397/5/1
1439/11/9

  اعلام برنامه

ساعت 19:30 الی 19:40) تلاوت یک صفحه از قرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت 19:43 الی 19:45) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:55 الی 20:00) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 20:05 الی 20:37) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:40) اقامه اذان
ساعت 20:46 الی 21:03) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء

ادامه مطلب

اولین محفل ماه ذی القعده

1397/4/25
1439/11/2

  اعلام برنامه

ساعت 19:45 الی 19:54) تلاوت یک صفحه از قرآن کریم همراه با ترجمه توسط آقای صفائی
ساعت 19:54 الی 19:57) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:57 الی 20:10) پخش کلیپ
ساعت 20:10 الی 20:12) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:15 الی 20:40) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:40) اقامه اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 20:46 الی 21:03) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 21:05) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

دومین محفل ماه شوال

1397/4/11
1439/10/18

  اعلام برنامه

ساعت 19:45 الی 19:53) تلاوت یک صفحه از قرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت 19:54 الی 20:00) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 20:00 الی 20:10) پخش کلیپ
ساعت 20:10 الی 20:12) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:15 الی 20:45) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:47) اقامه اذان
ساعت 20:55 الی 21:15) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای عبدی
ساعت 21:15) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

اولین محفل ماه شوال

1397/4/4
1439/10/11

  اعلام برنامه

ساعت 19:45 الی 19:55) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 19:55 الی 20:00) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 20:03 الی 20:05)جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:10 الی 20:43) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:47) اقامه اذان توسط آقای قاضی
ساعت 20:54 الی 21:15) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای میرناصری
ساعت 21:15) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

جلسه میثاق در عید سعید فطر

1397/3/25
1439/10/1

  اعلام برنامه

ساعت 08:45 الی 09:15) صرف صبحانه با حضور همسنگران عصر ظهوری
ساعت 09:15 الی 10:15) تبیین نقشه راه مؤسسه در سه ماه آینده توسط استاد خاتمی نژاد

ادامه مطلب

دهمین محفل ماه مبارک رمضان در شب بیست و هفتم

1397/3/21
1439/9/26

  اعلام برنامه

ساعت 19:50 الی 19:57) تلاوت قرآن توسط آقای ایزدی
ساعت 20:00 الی 20:15) پخش کلیپ
ساعت 20:15 الی 20:17) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:20 الی 20:43) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:44) اقامه اذان توسط آقای ساربانی
ساعت 20:54 الی 21:05) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای خاتمی نژاد
ساعت 21:05) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

نهمین محفل ماه مبارک رمضان در شب بیست و سوم

1397/3/18
1439/9/22

  اعلام برنامه

ساعت 23:00 الی 23:40) تلاوت قرآن و خواندن دعاهای مخصوص شب بیست و سوم
ساعت 23:41 الی 23:43) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 23:50 الی 00:30) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 00:30 الی 01:40) مراسم قرآن به سر و روضه خوانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 01:45) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

هشتمین محفل ماه مبارک رمضان در شب شهادت حضرت علی علیه السلام

1397/3/15
1439/9/20

  اعلام برنامه

ساعت 23:00 الی 23:45) تلاوت قرآن و خواندن دعاهای مخصوص شب نوزدهم
ساعت 23:45 الی 23:47) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 23:54 الی 00:30) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 00:35 الی 01:45) مراسم قرآن به سر و روضه خوانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 01:50) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

هفتمین محفل ماه مبارک رمضان

1397/3/14
1439/9/19

  اعلام برنامه

ساعت 22:30 الی 22:38) تلاوت قرآن توسط آقای قاضی
ساعت 22:38 الی 22:44) پخش کلیپ
ساعت 22:44 الی 22:46) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 22:48 الی 23:19) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 23:20 الی 23:42) روضه خوانی و مداحی توسط آقایان اسلامی راد و خاتمی نژاد
ساعت 23:45) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

ششمین محفل ماه مبارک رمضان

1397/3/13
1439/9/18

  اعلام برنامه

ساعت 23:00 الی 23:45) تلاوت قرآن و خواندن دعاهای مخصوص شب نوزدهم
ساعت 23:45 الی 00:30) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 00:30 الی 01:30) مراسم قرآن به سر و روضه خوانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 01:30 الی 02:00) مداحی توسط آقایان قاسمی و استاد خاتمی نژاد
ساعت 02:00) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

پنجمین محفل ماه مبارک رمضان درشب ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام

1397/3/9
1439/9/14

  اعلام برنامه

ساعت 19:45 الی 19:56) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 19:56 الی 20:01) پخش کلیپ
ساعت 20:01 الی 20:03) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:08 الی 20:35) مولودی خوانی توسط آقای صدری
ساعت 20:35) اقامه اذان توسط آقای محمودی
ساعت 20:39 الی 20:50) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای میرناصری
ساعت 20:55) اتمام مراسم و صرف افطار

ادامه مطلب