جستجو در سخنرانی های محافل

دسته بندی موضوعی محافل

اعیاد تقوای زبان
سومین محفل ماه جمادی الاول-1439 پنجمین محفل ماه جمادی الاول-1439 اولین محفل ماه جمادی الثانی-1439 دومین محفل ماه جمادی الثانی-1439 سومین محفل ماه جمادی الثانی-1439 دومین محفل ماه شعبان-1439 چهارمین محفل ماه مبارک رمضان-1439 اولین محفل ماه ذی القعده -1439 چهارمین محفل ماه ذی القعده -1439 دومین محفل ماه ذی الحجه-1439 چهارمین محفل ماه ذی الحجه-1439 ششمین محفل ماه ذی الحجه-1439 « اولین محفل ماه ربیع الاول»-1440 سومین محفل ماه ربیع الاول-1440 «پنجمین محفل ماه ربیع الاول»-1440 ششمين محفل ماه ربيع الاول-1440 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1440 چهارمین محفل ماه ربیع الثانی-1439 پنجمین محفل ماه ربیع الثانی-1440 ششمین محفل ماه ربیع الثانی-1440 دومین محفل ماه جمادی الاول-1440 اولین محفل ماه جمادی الثانی-1440 دومین محفل ماه جمادی الثانی-1440 سومین محفل ماه جمادی الثانی-1440 چهارمین محفل ماه جمادی الثانی-1440 اولین محفل ماه رجب-1440 دومین محفل ماه رجب-1440 اولین محفل ماه شعبان-1440 دومین محفل ماه شعبان-1440 سومین محفل ماه شعبان-1440 چهارمین محفل ماه شعبان-1440 اولین محفل ماه شوال-1440 دومین محفل ماه شوال-1440 سومین محفل ماه شوال-1440
روزه شهادت محرم مهدویت شهداء معرفی شده محافل عناوین شعرخوانی های محافل

محافل هیأت رهروان سیدالشهداءg


چهارمین محفل ماه شعبان

1397/2/3
1439/8/6

  اعلام برنامه

ساعت 18:55 الی 19:00) تلاوت قرآن توسط آقای قادری
ساعت 19:00 الی 19:05) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:05 الی 19:12) پخش کلیپ
ساعت 19:12الی 19:14) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:15 الی 20:00) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:06) اقامه اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 20:15 الی 20:30) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای عبدی
ساعت 20:34) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

سومین محفل ماه شعبان

1397/2/2
1439/8/5

  اعلام برنامه

ساعت 18:55 الی 19:02) تلاوت قرآن توسط آقای ساربانی
ساعت 19:03 الی 19:08) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:09 الی 19:15) پخش کلیپ
ساعت 19:15الی 19:19) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:20 الی 20:00) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:06) اقامه اذان توسط آقای قاضی
ساعت 20:12 الی 20:30) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای خاتمی نژاد
ساعت 20:34) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

دومین محفل ماه شعبان

1397/2/1
1439/8/4

  اعلام برنامه

ساعت 18:55 الی 19:05) تلاوت قرآن توسط آقای امینی
ساعت 19:05 الی 19:09) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:09 الی 19:13) پخش کلیپ
ساعت 19:13الی 19:15) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:18 الی 20:00) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:05) اقامه اذان توسط آقای صفایی
ساعت 20:10 الی 20:30) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای خاتمی نژاد
ساعت 20:34) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

اولین محفل ماه شعبان ( ویژه برنامه ولادت امام حسین علیه السلام)

1397/1/31
1439/8/3

  اعلام برنامه

ساعت 18:45 الی 18:56) تلاوت قرآن توسط آقای صفایی
ساعت 18:57 الی 19:00) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:00 الی 19:30) مولودی خوانی توسط آقایان دولت آبادی و تاجیانی
ساعت 19:30 الی 20:00) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:05) اقامه اذان توسط آقای صفایی
ساعت 20:15 الی 20:35) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای خاتمی نژاد
ساعت 20:40) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

چهارمین محفل ماه رجب

1397/1/27
1439/7/29

  اعلام برنامه

ساعت 18:50 الی 18:58) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 18:58 الی 19:04) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:04الی 19:06) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:10 الی 20:00) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:02) اقامه اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 20:10 الی 20:30) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 20:34) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

سومین محفل ماه رجب (ویژه برنامه عید مبعث)

1397/1/24
1439/7/26

  اعلام برنامه

ساعت 18:30 الی 18:40) تلاوت قرآن توسط آقای امینی
ساعت 18:40 الی 18:45) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:45الی 18:50) پخش کلیپ
ساعت 18:50الی 18:52) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:56 الی 19:20) مدح خوانی توسط آقای تقوایی تبار
ساعت 19:20 الی 20:00) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:02) اقامه اذان توسط آقای نیک نفس
ساعت 20:05 الی 20:24) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای خاتمی نژاد
ساعت 20:24) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

دومین محفل ماه رجب (ویژه برنامه شهادت امام موسی کاظم علیه السلام)

1397/1/22
1439/7/24

  اعلام برنامه

ساعت 19:58) اقامه اذان توسط آقای امینی
ساعت 20:10 الی 20:26) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای خاتمی نژاد
ساعت 20:28 الی 20:34) تلاوت قرآن توسط آقای امینی
ساعت 20:35 الی 20:40) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 20:40الی 20:42) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:44 الی 21:08) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 21:09 الی 21:50) روضه خوانی و مداحی توسط آقای کوچکی
ساعت 21:50) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

اولین محفل ماه رجب

1397/1/20
1439/7/22

  اعلام برنامه

ساعت 18:45 الی 18:55) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 18:55 الی 19:00) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:00الی 19:08) پخش کلیپ
ساعت 19:08الی 19:10) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:13 الی 19:54) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:00) اقامه اذان توسط آقای امینی
ساعت 20:05 الی 20:23) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 20:23) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

هفتمین محفل ماه جمادی الثانی

1396/12/21
1439/6/23

  اعلام برنامه

ساعت 18:38) اذان توسط آقای امینی
ساعت 18:48 الی 19:02) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 19:05 الی 19:10) تلاوت قرآن توسط آقای امینی
ساعت 19:12 الی 19:16) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:17الی 19:24) پخش کلیپ
ساعت 19:24الی 19:26) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:27 الی 20:10) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:11) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

ششمین محفل جمادی الثانی

1396/12/17
1439/6/19

  اعلام برنامه

ساعت 18:33) اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 18:38 الی 18:55) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 18:56 الی 19:02) تلاوت قرآن توسط آقای قادری
ساعت 19:02 الی 19:09) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:10الی 19:14) پخش کلیپ
ساعت 19:15الی 19:17) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:18 الی 19:53) مولودی خوانی توسط آقایان دولت آبادی و تقوایی تبار
ساعت 19:54 الی 20:17) سخنرانی استاد خاتمی نژاد و تقدیر از مادران گرامی
ساعت 20:18) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

پنجمین محفل جمادی الثانی

1396/12/14
1439/6/16

  اعلام برنامه

ساعت 18:28) اذان توسط آقای ساربانی
ساعت 18:35 الی 18:50) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 18:52 الی 18:59) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 19:00 الی 19:05) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:10الی 19:14) پخش کلیپ پاتک انقلاب
ساعت 19:15الی 19:17) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:20 الی 19:55) سخنرانی توسط حجت الاسلام مبارک آبادی
ساعت 19:55) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

چهارمین محفل ماه جمادی الثانی

1396/12/13
1440/6/26

  اعلام برنامه

ساعت ۱8:22) اذان و اقامه
ساعت 18:27) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 18:55) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:58) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت ۱9:04) پخش نماهنگ
ساعت ۱9:11) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱9:17) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت 20:07) پایان مراسم

ادامه مطلب

چهارمین محفل جمادی الثانی

1396/12/11
1439/6/13

  اعلام برنامه

ساعت 6:40) قرائت دعای پربرکت ندبه
ساعت 7:40 الی 8:05) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد

ادامه مطلب

سومین محفل ماه جمادی الثانی

1396/12/7
1439/6/9

  اعلام برنامه

ساعت 18:25) اذان توسط آقای امینی
ساعت 18:35 الی 18:50) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 18:51 الی 18:58) تلاوت قرآن توسط آقای امینی
ساعت 18:59 الی 19:03) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:04الی 19:09) پخش کلیپ
ساعت 19:09الی 19:11) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:15 الی 20:03) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:03) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

دومین محفل ماه جمادی الثانی

1396/12/1
1439/6/3

  اعلام برنامه

ساعت 18:18) اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 18:23 الی 18:41) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای خاتمی نژاد
ساعت 18:41 الی 18:48) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 18:48 الی 18:58) قرائت زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها توسط آقای قاسمی
ساعت 18:58الی 19:03) پخش کلیپ
ساعت 19:03الی 19:06) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:06 الی 19:50) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 19:50 الی 20:35) روضه خوانی و مداحی توسط آقایان خاتمی نژاد و امینی
ساعت 20:35) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

اولین محفل ماه جمادی الثانی

1396/11/30
1439/6/2

  اعلام برنامه

ساعت 18:17) اذان توسط آقای امینی
ساعت 18:24 الی 18:45) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 18:45 الی 18:54) تلاوت قرآن توسط آقای امینی
ساعت 18:54 الی 19:10) قرائت زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها
ساعت 19:10الی 19:16) پخش کلیپ
ساعت 19:16الی 19:18) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:18 الی 19:58) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 19:58 الی 20:35) روضه خوانی و مداحی توسط آقایان خاتمی نژاد و قاسمی
ساعت 20:35) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

پنجمین محفل ماه جمادی الاول

1396/11/23
1439/5/26

  اعلام برنامه

ساعت 18:15) اذان توسط آقای اسلامی راد
ساعت 18:21 الی 18:37) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای خاتمی نژاد
ساعت 18:37 الی 18:45) تلاوت قرآن توسط آقای ساربانی
ساعت 18:45 الی 18:49) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:50الی 18:57) پخش کلیپ
ساعت 18:58الی 19:00) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:02 الی 19:50) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 19:50) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

چهارمین محفل ماه جمادی الاول

1396/11/16
1439/5/18

  اعلام برنامه

ساعت 18:10) اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 18:15 الی 18:32) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 18:35 الی 18:45) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 18:45 الی 18:49) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:49الی 18:55) پخش کلیپ
ساعت 18:55الی 18:57) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:58 الی 19:36) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 19:37) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

سومین محفل ماه جمادی الاول

1396/11/10
1439/5/12

  اعلام برنامه

ساعت 18:00) اذان توسط آقای امینی
ساعت 18:06 الی 18:22) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای خاتمی نژاد
ساعت 18:23 الی 18:29) تلاوت قرآن توسط آقای امینی
ساعت 18:30 الی 18:40) خواندن زیارت نامه حضرت زهرا سلام الله علیها توسط آقای قاسمی
ساعت 18:41الی 18:50) پخش کلیپ
ساعت 18:50الی 18:52) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:54 الی 19:43) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 19:43 الی 20:10) روضه خوانی و مداحی
ساعت 20:10) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب