جستجو در سخنرانی های محافل

دسته بندی موضوعی محافل

اعیاد تقوای الهی تقوای زبان
اولین محفل ماه صفر-1438 هفتمین محفل ماه صفر -1438 هشتمین محفل ماه صفر-1438 اولین محفل ماه ربیع الاول-1438 دومین محفل ماه ربیع الاول در شهادت امام حسن عسگریg-1438 چهارمین محفل ماه ربیع الاول-1438 پنجمین محفل ماه ربیع الاول-1438 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1438 دومین محفل ماه ربیع الثانی-1438 اولین محفل ربیع الاول-1439 دومین محفل ماه ربیع الاول-1439 سومین محفل ماه ربیع الاول-1439 چهارمین محفل ماه ربیع الاول-1439 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1439 دومین محفل ماه ربیع الثانی -1439 سومین محفل ماه ربیع الثانی-1439 سومین محفل ماه جمادی الاول-1439 پنجمین محفل ماه جمادی الاول-1439 اولین محفل ماه جمادی الثانی-1439 دومین محفل ماه جمادی الثانی-1439 سومین محفل ماه جمادی الثانی-1439 دومین محفل ماه شعبان-1439 چهارمین محفل ماه مبارک رمضان-1439 اولین محفل ماه ذی القعده -1439 چهارمین محفل ماه ذی القعده -1439 دومین محفل ماه ذی الحجه-1439 چهارمین محفل ماه ذی الحجه-1439 ششمین محفل ماه ذی الحجه-1439 « اولین محفل ماه ربیع الاول»-1440 سومین محفل ماه ربیع الاول-1440 «پنجمین محفل ماه ربیع الاول»-1440 ششمين محفل ماه ربيع الاول-1440 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1440 چهارمین محفل ماه ربیع الثانی-1439 پنجمین محفل ماه ربیع الثانی-1440 ششمین محفل ماه ربیع الثانی-1440 دومین محفل ماه جمادی الاول-1440 اولین محفل ماه جمادی الثانی-1440 دومین محفل ماه جمادی الثانی-1440 سومین محفل ماه جمادی الثانی-1440 چهارمین محفل ماه جمادی الثانی-1440 اولین محفل ماه رجب-1440 دومین محفل ماه رجب-1440 اولین محفل ماه شعبان-1440 دومین محفل ماه شعبان-1440
توحید خاطرات روزه شهادت صفر طب اسلامی محرم معاد نفوذ فرهنگی شهداء معرفی شده محافل عناوین شعرخوانی های محافل ويژه نامه ها
خیمه سرخ و سبز دوازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دوازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز یازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز یازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز نهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز نهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هشتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هشتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هفتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هفتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز ششمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز ششمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز پنجمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز پنجمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز چهارمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز چهارمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز سومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز سومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز اولین محفل ماه محرم سال 1438 خیمه سرخ و سبز اولین محفل ماه محرم سال 1438

محافل هیأت رهروان سیدالشهداءg


سومین محفل ماه صفر

1396/8/4
1439/2/6

  اعلام برنامه

ساعت 17:49) اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 17:54 الی 18:10) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 18:15 الی 18:20) تلاوت قرآن توسط آقای ساربانی
ساعت 18:22الی 19:03) قرائت دعای پرفیض کمیل توسط آقای پیربداغی
ساعت 19:04الی 19:45) مداحی و سینه زنی توسط آقای پیربداغی
ساعت 19:47) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

دومین محفل ماه صفر

1396/8/2
1439/2/4

  اعلام برنامه

ساعت 17:53) اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 18:00 الی 18:16) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای اسلامی راد
ساعت 18:16 الی 18:22) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 18:23الی 18:34) قرائت زیارت عاشورا توسط آقای قادری
ساعت 18:34الی 18:46) پخش نماهنگ
ساعت 18:43الی 18:46) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:48الی 19:10) سخنرانی حجت الاسلام مبارک آبادی با موضوع زیارت اربعین
ساعت 19:10 الی 19:50) مداحی و سینه زنی توسط آقایان مهدی قاسمی و جواد مؤمنی
ساعت 19:50) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

اولین محفل ماه صفر

1396/8/1
1439/2/3

  اعلام برنامه

ساعت 17:54) اذان توسط آقای امینی
ساعت 18:00 الی 18:20) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 18:21 الی 18:33) تلاوت قرآن توسط آقای امینی
ساعت 18:33الی 18:47) قرائت زیارت عاشورا توسط آقای قاسمی
ساعت 18:49الی 18:51) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:51الی 19:23) سخنرانی حجت الاسلام مبارک آبادی با موضوع زیارت اربعین
ساعت 19:23 الی 19:55) مداحی و سینه زنی
ساعت 19:55) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

هفدهمین محفل ماه محرم

1396/7/27
1439/1/28

  اعلام برنامه

ساعت 17:58) اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 18:06 الی 18:21) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 18:25 الی 18:36) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 18:37الی 18:49) قرائت زیارت عاشورا توسط آقای قاسمی
ساعت 18:54الی 18:58) قرائت وصیت نامه شهید مصطفی راستگردانی توسط آقای اسلامی راد
ساعت 18:58 الی 19:12) پخش نماهنگ با عنوان پیغام خون در برابر شیطان بزرگ
ساعت 19:12الی 19:14) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:35الی 20:00) سخنرانی حجت الاسلام دکتر عبداللهی با موضوع انسان های خبیث و طیب
ساعت 20:00 الی 20:35) مداحی و سینه زنی توسط آقای حاج علی
ساعت 20:36) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

شانزدهمین محفل ماه محرم

1396/7/24
1439/1/25

  اعلام برنامه

ساعت 18:00) اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 18:05 الی 18:21) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 18:25 الی 18:33) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 18:35الی 18:58) قرائت زیارت عاشورا توسط آقای صفری
ساعت 19:02 الی 19:25) پخش سه نماهنگ با عنوان های، 1-ایران در گذر زمان، 2-گریه انسان ساز است یا مخرب، 3-قاضی شریح
ساعت 19:25الی 19:26) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:30الی 20:00) سخنرانی حجت الاسلام دکتر عبداللهی پیرامون زندگی امام سجاد علیه السلام
ساعت 20:00 الی 20:35) مداحی و سینه زنی توسط آقایان صفری و اسلامی راد
ساعت 20:36) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

پانزدهمین محفل ماه محرم

1396/7/20
1439/1/21

  اعلام برنامه

ساعت 18:02) اذان توسط آقای ساربانی
ساعت 18:15 الی 18:29) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای عبدی
ساعت 18:31 الی 18:45) تلاوت قرآن توسط آقای ساربانی
ساعت 18:51الی 19:07) قرائت زیارت عاشورا توسط آقای عبدی
ساعت 19:12 الی 19:18) پخش نماهنگ با عنوان آتش به اختیار
ساعت 19:19الی 19:21) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:26الی 19:54) سخنرانی حجت الاسلام دکتر عبداللهی با موضوع پیروی طیّب ها از حق و اهل خباثت از باطل
ساعت 19:55 الی 20:30) مداحی و سینه زنی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:31) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

چهاردهمین محفل ماه محرم

1396/7/17
1439/1/18

  اعلام برنامه

ساعت 18:03) اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 18:15 الی 18:31) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای عبدی
ساعت 18:34 الی 18:40) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 18:41الی 19:00) قرائت زیارت عاشورا توسط آقای بادران
ساعت 19:05 الی 19:17) پخش دو نماهنگ با عنوان های پیغام خون و مسولیت در تنهایی
ساعت 19:17الی 19:19) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:21الی 19:51) سخنرانی حجت الاسلام دکتر عبداللهی با موضوع چه چیزی ما را برای ماندن در این مسیر تضمین می کند
ساعت 19:54 الی 20:32) مداحی و سینه زنی توسط آقای بادران
ساعت 20:33) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

سیزدهمین محفل ماه محرم

1396/7/13
1439/1/14

  اعلام برنامه

ساعت 18:08) اذان توسط آقای ساربانی
ساعت18:25 الی 18:39) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 18:40 الی 18:45) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 18:48الی 18:54) پخش نماهنگ با عنوان انقلاب و گودال قتلگاه
ساعت 18:55الی 18:57) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:00 الی 19:38)قرائت دعای کمیل توسط آقایان رامین قادری و حامد صفری
ساعت 20:40) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

دوازدهمین محفل ماه محرم

1396/7/10
1439/1/11

  اعلام برنامه

ساعت 18:15) اذان توسط آقای قاسمی
ساعت18:20 الی 18:39) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای عبدی
ساعت 18:41 الی 18:47) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 18:50الی 19:04) قرائت زیارت عاشورا توسط آقای محمدی نیا
ساعت 19:011الی 19:19) اعلام مطالب نشریه توسط آقای خاتمی نژاد
ساعت 19:27 الی 19:32) پخش نماهنگ با عنوان پیغام خون
ساعت 19:33الی 19:34) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:47الی 20:10) سخنرانی آقای بکان، با موضوع شرایط زندگی کردن در تشخیص مسیر حق
ساعت 20:10 الی 20:53) مداحی و سینه زنی توسط آقای صفری
ساعت 20:54) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

یازدهمین محفل ماه محرم

1396/7/9
1439/1/10

  اعلام برنامه

ساعت 18:15) اذان توسط آقای امینی
ساعت18:21 الی 18:39) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 18:40 الی 18:46) تلاوت قرآن توسط آقای امینی
ساعت 18:50الی 19:07) قرائت زیارت عاشورا توسط آقای امینی
ساعت 19:010الی 19:18) اعلام مطالب نشریه توسط آقای محمد ساربانی
ساعت 19:24 الی 19:31) پخش نماهنگ با عنوان پیغام خون
ساعت 19:32الی 19:34) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:35 الی 20:05) سخنرانی آقای بکان، با موضوع ندای حق و باطل
ساعت 20:06 الی 20:53) مداحی و سینه زنی توسط آقایان اسلامی راد و مومنی
ساعت 20:53) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

دهمین محفل ماه محرم

1396/7/8
1439/1/9

  اعلام برنامه

ساعت 18:16) اذان توسط آقای امینی
ساعت18:19 الی 18:39) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای عبدی
ساعت 18:42 الی 18:49) تلاوت قرآن توسط آقای امینی
ساعت 18:50الی 19:04قرائت زیارت عاشورا توسط آقای قاسمی
ساعت 19:06الی 19:15) اعلام مطالب نشریه توسط آقای محمد ساربانی
ساعت 19:16 الی 19:23) پخش زنده کربلای معلی
ساعت 19:24الی 19:26) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:27 الی 20:00) سخنرانی آقای بکان، قسمتی از دعای عرفه و مقتل خوانی
ساعت 20:00 الی 20:53)مداحی و سینه زنی توسط آقایان خاتمی نژاد و صفری
ساعت 20:53) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

نهمین محفل ماه محرم

1396/7/7
1439/1/8

  اعلام برنامه

ساعت 18:20) اذان توسط آقای ساربانی
ساعت18:26 الی 18:43) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 18:44 الی 18:51) تلاوت قرآن توسط آقای ساربانی
ساعت 18:54الی 19:09قرائت زیارت عاشورا توسط آقای صفری
ساعت 19:14الی 19:20) اعلام مطالب نشریه توسط آقای محمد ساربانی
ساعت 19:21الی 19:23) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:24 الی 20:01) سخنرانی آقای راست بودی با موضوع عشق به خدا
ساعت 20:01 الی 20:50)مداحی و سینه زنی توسط آقایان اسلامی راد و صفری
ساعت 20:50) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

هشتمین محفل ماه محرم

1396/7/6
1439/1/7

  اعلام برنامه

ساعت 18:19) اذان توسط آقای قاسمی
ساعت18:23 الی 18:40) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای عبدی
ساعت 18:41 الی 18:48) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 18:50الی 19:05قرائت زیارت عاشورا توسط آقای مهدی محمدی نیا
ساعت 19:09الی 19:14) اعلام مطالب نشریه توسط آقای محمد ساربانی
ساعت 19:16 الی 19:21) پخش نماهنگ با عنوان رهبری حسینg
ساعت 19:22الی 19:23) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:34 الی 20:03) سخنرانی آقای راست بودی با موضوع محبت واقعی به امام حسین g چیست؟
ساعت 20:03 الی 20:46)مداحی و سینه زنی توسط آقایان اسلامی راد و بادران
ساعت 20:46) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

هفتمین محفل ماه محرم

1396/7/5
1439/1/6

  اعلام برنامه

ساعت 18:21 ) اذان توسط آقای سید علی عبدی
ساعت18:26 الی 18:43) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 18:46 الی 18:54) تلاوت قرآن توسط آقای سید علی عبدی
ساعت 18:55الی 19:11) قرائت زیارت عاشورا توسط آقای سید علی عبدی
ساعت 19:15 الی 19:21) اعلام مطالب نشریه توسط آقای محمد ساربانی
ساعت 19:22الی 19:24) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:25 الی 20:04) سخنرانی آقای بکان با موضوع تقویت ایمان در یاری اسلام
ساعت 20:05 الی 20:43)مداحی و سینه زنی توسط آقایان اسلامی راد و صفری
ساعت 20:44) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

ششمین محفل ماه محرم

1396/7/4
1439/1/5

  اعلام برنامه

ساعت 18:20 ) اذان توسط آقای ساربانی
ساعت18:30 الی 18:45) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای خاتمی نژاد
ساعت 18:47 الی 18:55) تلاوت قرآن توسط آقای رجبی
ساعت 18:56الی 19:16) قرائت زیارت عاشورا توسط آقای صفری
ساعت 19:20 الی 19:24) اعلام مطالب نشریه توسط آقای محمد ساربانی
ساعت 19:27 الی 19:35) پخش نماهنگ با عنوان عوامل سقوط
ساعت 19:36 الی 19:37) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:38 الی 20:00) سخنرانی آقای بکان با موضوع تقویت ایمان
ساعت 20:02 الی 20:43)مداحی و سینه زنی توسط آقایان اسلامی راد و مومنی
ساعت 20:44) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

پنجمین محفل ماه محرم

1396/7/3
1439/1/4

  اعلام برنامه

ساعت 18:22 ) اذان توسط آقای صفری
ساعت18:23 الی 18:45) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای صفری
ساعت 18:45 الی 18:55) تلاوت قرآن توسط آقای صفری
ساعت 18:55الی 19:12) قرائت زیارت عاشورا توسط آقای قاسمی
ساعت 19:12 الی 19:18) اعلام مطالب نشریه توسط آقای محمد ساربانی
ساعت 19:18 الی 19:23) پخش نماهنگ ها با عنوان های 1- ورود خرافه در عزداری2-اسلام سکولار نداریم؟
ساعت 19:23 الی 19:26) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:26 الی 20:06) سخنرانی آقای مبارک آبادی با موضوع شهادت در مکتب امام حسین علیه السلام
ساعت 20:06 الی 20:44)مداحی و سینه زنی توسط آقایان اسلامی راد و صفری
ساعت 20:45) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

چهارمین محفل ماه محرم

1396/7/2
1439/1/3

  اعلام برنامه

ساعت 18:26 ) اذان توسط آقای سید علی عبدی
ساعت18:30 الی 18:49) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای سید علی عبدی
ساعت18:50 الی 18:59) تلاوت قرآن توسط آقای سید علی عبدی
ساعت 19:00الی 19:18) قرائت زیارت عاشورا توسط آقای احمد محمودی
ساعت 19:22 الی 19:28) اعلام مطالب نشریه توسط آقای محمد ساربانی
ساعت 19:30 الی 19:34) پخش نماهنگ با عنوان پیغام خون
ساعت 19:35 الی 19:36) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:52 الی 20:12) سخنرانی آقای مبارک آبادی با موضوع شخصیت شناسی
ساعت 20:12 الی 20:46)مداحی و سینه زنی توسط آقای سید محمد سجادی
ساعت 20:55) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

سومین محفل ماه محرم

1396/7/1
1439/1/2

  اعلام برنامه

ساعت18:27 ) اذان توسط آقای قاسمی
ساعت18:32 الی 18:47) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت18:50 الی 18:58) تلاوت قرآن توسط آقای ساربانی
ساعت 18:58الی 19:16) قرائت زیارت عاشورا توسط آقای قاسمی
ساعت 19:16 الی 19:22) اعلام مطالب نشریه توسط آقای ساربانی
ساعت 19:22 الی 19:27) پخش نماهنگ با عنوان پیغام خون
ساعت 19:27 الی 19:30) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:30 الی 20:00) سخنرانی آقای مبارک آبادی با موضوع عوامل انحراف و ایجاد نفوذ
ساعت 20:00 الی 20:30)مداحی و سینه زنی توسط آقای صفری
ساعت 20:30 الی 20:50) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

دومین محفل ماه محرم

1396/6/31
1439/1/1

  اعلام برنامه

ساعت18:26 ) اذان توسط آقای بهزاد امینی
ساعت18:30 الی 18:50) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای عبدی
ساعت18:50 الی 18:55) تلاوت قرآن توسط آقای ساربانی
ساعت 18:56الی 19:14) قرائت زیارت عاشورا توسط آقای قاسمی
ساعت 19:15 الی 19:17) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:17 الی 19:25) اعلام مطالب نشریه توسط آقای ساربانی
ساعت 19:25 الی 19:55) سخنرانی آقای مبارک آبادی با موضوع دعوت خداوند به بندگی
ساعت 19:56 الی 20:30)مداحی و سینه زنی توسط آقایان اسلامی راد و مومنی
ساعت 20:30 الی 20:50) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

اولین محفل ماه محرم

1396/6/30
1438/12/30

  اعلام برنامه

ساعت19:30 الی 19:45) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای خاتمی نژاد
ساعت19:46 الی 20:00) تلاوت قرآن سوره مبارکه فجر توسط آقای قاسمی
ساعت 20:01الی 20:30) قرائت زیارت عاشورا توسط آقای صفری
ساعت 20:31 الی 20:50) پخش نماهنگ
ساعت 20:50 الی 20:57) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 21:00 الی 21:25) سخنرانی آقای مبارک آبادی با موضوع مودت و محبت اهل بیت b
ساعت 21:25 الی 21:50)مداحی و سینه زنی توسط آقایان اسلامی راد و صفری
ساعت 21:50 الی 22:10) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب