جستجو در سخنرانی های محافل

دسته بندی موضوعی محافل

اعیاد تقوای زبان
دومین محفل ماه جمادی الثانی-1439 سومین محفل ماه جمادی الثانی-1439 دومین محفل ماه شعبان-1439 چهارمین محفل ماه مبارک رمضان-1439 اولین محفل ماه ذی القعده -1439 چهارمین محفل ماه ذی القعده -1439 دومین محفل ماه ذی الحجه-1439 چهارمین محفل ماه ذی الحجه-1439 ششمین محفل ماه ذی الحجه-1439 « اولین محفل ماه ربیع الاول»-1440 سومین محفل ماه ربیع الاول-1440 «پنجمین محفل ماه ربیع الاول»-1440 ششمين محفل ماه ربيع الاول-1440 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1440 چهارمین محفل ماه ربیع الثانی-1439 پنجمین محفل ماه ربیع الثانی-1440 ششمین محفل ماه ربیع الثانی-1440 دومین محفل ماه جمادی الاول-1440 اولین محفل ماه جمادی الثانی-1440 دومین محفل ماه جمادی الثانی-1440 سومین محفل ماه جمادی الثانی-1440 چهارمین محفل ماه جمادی الثانی-1440 اولین محفل ماه رجب-1440 دومین محفل ماه رجب-1440 اولین محفل ماه شعبان-1440 دومین محفل ماه شعبان-1440 سومین محفل ماه شعبان-1440 چهارمین محفل ماه شعبان-1440 اولین محفل ماه شوال-1440 دومین محفل ماه شوال-1440 سومین محفل ماه شوال-1440
روزه شهادت صفر محرم معاد مهدویت شهداء معرفی شده محافل عناوین شعرخوانی های محافل
آسمان دل غربت کده ام بارانی است ... امشب عزیز فاطمه ... ای رئوف! این سفره را امام رضا جمع می‌کند ... حیف که او آنچه که می‌خواست نشد ... خوشم با حب حیدر قد کشیدم در اين آشوب طوفانی، مسلمانان مسلمانی! در مقام بندگی اقرارها ... دست خالی هر که آمد دست پر برگشته است ... دلا مژده نهضت چهل ساله شد ... زخم زبان شنیدیم دریاب امتت را ... سامرا باز باصفا شده ای! شبیه درد رفتی و ... شش ماهه ترین تشنه به دست پدر آمد ... شعرخوانی شب پنجم محرم شعرخوانی شب چهارم محرم شعرخوانی شب دوازدهم شعرخوانی شب دوم محرم شعرخوانی شب دهم شعرخوانی شب سوم محرم شعرخوانی شب ششم محرم شعرخوانی شب نهم شعرخوانی شب هشتم شعرخوانی شب هفتم محرم شعرخوانی شب یازدهم عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد ... غیر حیدر چه کسی شافع محشر بشود ... کار و بار دو جهان ریخت به هم غوغا شد ... کیست این طفل که تفسیر کند مردن را ما را پناه نیست به جز کشتی نجات ... ما کویریم ببارید ... می نویسم عشق و بی تردید می خوانم جنون هر کس که بر کریم پناهنده می شود یکایک سر شکست آن روز اما ...

محافل هیأت رهروان سیدالشهداءg


پنجمین محفل ماه مبارک رمضان درشب ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام

1397/3/9
1439/9/14

  اعلام برنامه

ساعت 19:45 الی 19:56) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 19:56 الی 20:01) پخش کلیپ
ساعت 20:01 الی 20:03) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:08 الی 20:35) مولودی خوانی توسط آقای صدری
ساعت 20:35) اقامه اذان توسط آقای محمودی
ساعت 20:39 الی 20:50) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای میرناصری
ساعت 20:55) اتمام مراسم و صرف افطار

ادامه مطلب

چهارمین محفل ماه مبارک رمضان

1397/3/7
1439/9/12

  اعلام برنامه

ساعت 19:45 الی 19:51) تلاوت قرآن توسط آقای قاضی
ساعت 19:51 الی 20:00) پخش کلیپ
ساعت 20:00 الی 20:03) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:06 الی 20:35) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:35) اقامه اذان توسط آقای محمودی
ساعت 20:42 الی 20:54) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای قاضی
ساعت 20:55) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

دومین محفل ماه مبارک رمضان

1397/2/31
1439/9/5

  اعلام برنامه

ساعت 19:40 الی 19:46) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 19:46 الی 20:08) پخش کلیپ
ساعت 20:08 الی 20:11) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 120:12 الی 20:30) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:35) اقامه اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 20:35 الی 20:49) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای گنجی
ساعت 20:50) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

هشتمین محفل ماه شعبان

1397/2/24
1439/8/28

  اعلام برنامه

ساعت 19:00 الی 19:11) تلاوت قرآن توسط آقای صفائی
ساعت 19:12 الی 19:17) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:18الی 19:30) پخش کلیپ
ساعت 19:30الی 19:32) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:35 الی 20:26) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:26) اقامه اذان توسط آقای صفائی
ساعت 20:30 الی 20:45) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای قاضی
ساعت 20:45) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

هفتمین محفل ماه شعبان

1397/2/17
1439/8/20

  اعلام برنامه

ساعت 19:05 الی 19:13) تلاوت قرآن توسط آقای ساربانی
ساعت 19:13 الی 19:19) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:19الی 19:22) پخش کلیپ
ساعت 19:22الی 19:25) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:27 الی 20:16) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:17) اقامه اذان توسط آقای ساربانی
ساعت 20:25 الی 20:40) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای قاضی
ساعت 20:40) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

ششمین محفل ماه شعبان

1397/2/11
1439/8/14

  اعلام برنامه

ساعت 18:55 الی 19:00) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 19:01 الی 19:07) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:08الی 19:10) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:10 الی 19:35) مدح خوانی توسط آقای صدری
ساعت 19:38 الی 20:05) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:14) اقامه اذان
ساعت 20:24 الی 20:40) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای میرناصری
ساعت 20:40) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

پنجمین محفل ماه شعبان

1397/2/10
1439/8/13

  اعلام برنامه

ساعت 19:00 الی 19:11) تلاوت قرآن توسط آقای قادری
ساعت 19:11 الی 19:15) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:16 الی 19:23) پخش کلیپ
ساعت 19:23الی 19:25) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:27 الی 20:12) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:12) اقامه اذان
ساعت 20:20 الی 20:37) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 20:38) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

چهارمین محفل ماه شعبان

1397/2/3
1439/8/6

  اعلام برنامه

ساعت 18:55 الی 19:00) تلاوت قرآن توسط آقای قادری
ساعت 19:00 الی 19:05) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:05 الی 19:12) پخش کلیپ
ساعت 19:12الی 19:14) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:15 الی 20:00) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:06) اقامه اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 20:15 الی 20:30) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای عبدی
ساعت 20:34) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

سومین محفل ماه شعبان

1397/2/2
1439/8/5

  اعلام برنامه

ساعت 18:55 الی 19:02) تلاوت قرآن توسط آقای ساربانی
ساعت 19:03 الی 19:08) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:09 الی 19:15) پخش کلیپ
ساعت 19:15الی 19:19) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:20 الی 20:00) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:06) اقامه اذان توسط آقای قاضی
ساعت 20:12 الی 20:30) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای خاتمی نژاد
ساعت 20:34) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

دومین محفل ماه شعبان

1397/2/1
1439/8/4

  اعلام برنامه

ساعت 18:55 الی 19:05) تلاوت قرآن توسط آقای امینی
ساعت 19:05 الی 19:09) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:09 الی 19:13) پخش کلیپ
ساعت 19:13الی 19:15) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:18 الی 20:00) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:05) اقامه اذان توسط آقای صفایی
ساعت 20:10 الی 20:30) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای خاتمی نژاد
ساعت 20:34) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

اولین محفل ماه شعبان ( ویژه برنامه ولادت امام حسین علیه السلام)

1397/1/31
1439/8/3

  اعلام برنامه

ساعت 18:45 الی 18:56) تلاوت قرآن توسط آقای صفایی
ساعت 18:57 الی 19:00) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:00 الی 19:30) مولودی خوانی توسط آقایان دولت آبادی و تاجیانی
ساعت 19:30 الی 20:00) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:05) اقامه اذان توسط آقای صفایی
ساعت 20:15 الی 20:35) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای خاتمی نژاد
ساعت 20:40) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

چهارمین محفل ماه رجب

1397/1/27
1439/7/29

  اعلام برنامه

ساعت 18:50 الی 18:58) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 18:58 الی 19:04) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:04الی 19:06) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:10 الی 20:00) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:02) اقامه اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 20:10 الی 20:30) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 20:34) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

سومین محفل ماه رجب (ویژه برنامه عید مبعث)

1397/1/24
1439/7/26

  اعلام برنامه

ساعت 18:30 الی 18:40) تلاوت قرآن توسط آقای امینی
ساعت 18:40 الی 18:45) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:45الی 18:50) پخش کلیپ
ساعت 18:50الی 18:52) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:56 الی 19:20) مدح خوانی توسط آقای تقوایی تبار
ساعت 19:20 الی 20:00) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:02) اقامه اذان توسط آقای نیک نفس
ساعت 20:05 الی 20:24) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای خاتمی نژاد
ساعت 20:24) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

دومین محفل ماه رجب (ویژه برنامه شهادت امام موسی کاظم علیه السلام)

1397/1/22
1439/7/24

  اعلام برنامه

ساعت 19:58) اقامه اذان توسط آقای امینی
ساعت 20:10 الی 20:26) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای خاتمی نژاد
ساعت 20:28 الی 20:34) تلاوت قرآن توسط آقای امینی
ساعت 20:35 الی 20:40) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 20:40الی 20:42) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:44 الی 21:08) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 21:09 الی 21:50) روضه خوانی و مداحی توسط آقای کوچکی
ساعت 21:50) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

اولین محفل ماه رجب

1397/1/20
1439/7/22

  اعلام برنامه

ساعت 18:45 الی 18:55) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 18:55 الی 19:00) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:00الی 19:08) پخش کلیپ
ساعت 19:08الی 19:10) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:13 الی 19:54) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:00) اقامه اذان توسط آقای امینی
ساعت 20:05 الی 20:23) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 20:23) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

هفتمین محفل ماه جمادی الثانی

1396/12/21
1439/6/23

  اعلام برنامه

ساعت 18:38) اذان توسط آقای امینی
ساعت 18:48 الی 19:02) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 19:05 الی 19:10) تلاوت قرآن توسط آقای امینی
ساعت 19:12 الی 19:16) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:17الی 19:24) پخش کلیپ
ساعت 19:24الی 19:26) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:27 الی 20:10) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:11) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

ششمین محفل جمادی الثانی

1396/12/17
1439/6/19

  اعلام برنامه

ساعت 18:33) اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 18:38 الی 18:55) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 18:56 الی 19:02) تلاوت قرآن توسط آقای قادری
ساعت 19:02 الی 19:09) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:10الی 19:14) پخش کلیپ
ساعت 19:15الی 19:17) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:18 الی 19:53) مولودی خوانی توسط آقایان دولت آبادی و تقوایی تبار
ساعت 19:54 الی 20:17) سخنرانی استاد خاتمی نژاد و تقدیر از مادران گرامی
ساعت 20:18) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

پنجمین محفل جمادی الثانی

1396/12/14
1439/6/16

  اعلام برنامه

ساعت 18:28) اذان توسط آقای ساربانی
ساعت 18:35 الی 18:50) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 18:52 الی 18:59) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 19:00 الی 19:05) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:10الی 19:14) پخش کلیپ پاتک انقلاب
ساعت 19:15الی 19:17) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:20 الی 19:55) سخنرانی توسط حجت الاسلام مبارک آبادی
ساعت 19:55) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

چهارمین محفل ماه جمادی الثانی

1396/12/13
1440/6/26

  اعلام برنامه

ساعت ۱8:22) اذان و اقامه
ساعت 18:27) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 18:55) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 18:58) تلاوت یک صفحه ازقرآن کریم همراه با ترجمه
ساعت ۱9:04) پخش نماهنگ
ساعت ۱9:11) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱9:17) سخنرانی توسط استاد خاتمي نژاد
ساعت 20:07) پایان مراسم

ادامه مطلب

چهارمین محفل جمادی الثانی

1396/12/11
1439/6/13

  اعلام برنامه

ساعت 6:40) قرائت دعای پربرکت ندبه
ساعت 7:40 الی 8:05) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد

ادامه مطلب