جستجو در سخنرانی های محافل

دسته بندی موضوعی محافل

اعیاد تقوای الهی تقوای زبان
دومین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 اولین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 سومین محفل سوگ ماه محرم-1438 چهارمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 پنجمین محفل سوگ-1438 ششمین محفل سوگ محرم 1438-1438 هفتمین محفل سوگ محرم 1438-1438 هشتمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 نهمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 یازدهمین محفل سوگ ماه محرم-1438 چهاردهمین محفل ماه محرم-1438 پانزدهمین محفل ماه محرم-1438 شانزدهمین محفل ماه محرم-1438 هفدهمین محفل ماه محرم-1438 هجدهمین محفل ماه محرم-1438 نوزدهمین محفل ماه محرم-1438 اولین محفل ماه صفر-1438 هفتمین محفل ماه صفر -1438 هشتمین محفل ماه صفر-1438 اولین محفل ماه ربیع الاول-1438 دومین محفل ماه ربیع الاول در شهادت امام حسن عسگریg-1438 چهارمین محفل ماه ربیع الاول-1438 پنجمین محفل ماه ربیع الاول-1438 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1438 دومین محفل ماه ربیع الثانی-1438 اولین محفل ربیع الاول-1439 دومین محفل ماه ربیع الاول-1439 سومین محفل ماه ربیع الاول-1439 چهارمین محفل ماه ربیع الاول-1439 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1439 دومین محفل ماه ربیع الثانی -1439 سومین محفل ماه ربیع الثانی-1439 سومین محفل ماه جمادی الاول-1439 پنجمین محفل ماه جمادی الاول-1439 اولین محفل ماه جمادی الثانی-1439 دومین محفل ماه جمادی الثانی-1439 سومین محفل ماه جمادی الثانی-1439 دومین محفل ماه شعبان-1439 چهارمین محفل ماه مبارک رمضان-1439 اولین محفل ماه ذی القعده -1439 چهارمین محفل ماه ذی القعده -1439 دومین محفل ماه ذی الحجه-1439 چهارمین محفل ماه ذی الحجه-1439 ششمین محفل ماه ذی الحجه-1439 « اولین محفل ماه ربیع الاول»-1440 سومین محفل ماه ربیع الاول-1440 «پنجمین محفل ماه ربیع الاول»-1440 ششمين محفل ماه ربيع الاول-1440 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1440 چهارمین محفل ماه ربیع الثانی-1439 پنجمین محفل ماه ربیع الثانی-1440 ششمین محفل ماه ربیع الثانی-1440 دومین محفل ماه جمادی الاول-1440 اولین محفل ماه جمادی الثانی-1440 دومین محفل ماه جمادی الثانی-1436
توحید خاطرات روزه شهادت
دومین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 اولین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 سومین محفل سوگ ماه محرم-1438 چهارمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 پنجمین محفل سوگ-1438 ششمین محفل سوگ محرم 1438-1438 هفتمین محفل سوگ محرم 1438-1438 هشتمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 نهمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 یازدهمین محفل سوگ ماه محرم-1438 دهمین محفل سوگ، صبح روز تاسوعا-1438 سیزدهمین محفل ماه محرم در شب شام غریبان-1438 دوازدهمین محفل ماه محرم در عصر روز عاشورا-1438 چهاردهمین محفل ماه محرم-1438 پانزدهمین محفل ماه محرم-1438 شانزدهمین محفل ماه محرم-1438 بیستمین محفل ماه محرم-1438 دومین محفل ماه صفر در روز شهادت حضرت رقیه B-1438 سومین محفل ماه صفر-1438 چهارمین محفل ماه صفر(جا ماندگان اربعین)-1438 پنجمین محفل ماه صفر در شب اربعین-1438 ششمین محفل ماه صفر-1438 دومین محفل ماه ربیع الاول در شهادت امام حسن عسگریg-1438 سومین محفل ماه جمادی الاول در ایام فاطمیه،شام شهادت حضرت زهرا B-1438 چهارمین محفل ماه جمادی الاول در ایام فاطمیه-1438 هشتمین محفل در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان (اولین شب قدر)-1438 نهمین محفل در شب بیست ویکم ماه مبارک رمضان (دومین شب قدر)-1438 «دومین محفل ماه ربیع الثانی»-1440 سومین محفل ماه جمادی الاول-1440
صفر طب اسلامی محرم معاد نفوذ فرهنگی شهداء معرفی شده محافل عناوین شعرخوانی های محافل ويژه نامه ها
خیمه سرخ و سبز دوازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دوازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز یازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز یازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز نهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز نهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هشتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هشتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هفتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هفتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز ششمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز ششمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز پنجمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز پنجمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز چهارمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز چهارمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز سومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز سومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز اولین محفل ماه محرم سال 1438 خیمه سرخ و سبز اولین محفل ماه محرم سال 1438 قیام نهمین محفل سوگ ماه محرم 1438 سال 1438 قیام نهمین محفل سوگ ماه محرم 1438 سال 1438 قیام هشتمین محفل سوگ ماه محرم 1438 سال 1438 قیام هشتمین محفل سوگ ماه محرم 1438 سال 1438 قیام هفتمین محفل سوگ محرم 1438 سال 1438 قیام هفتمین محفل سوگ محرم 1438 سال 1438 قیام ششمین محفل سوگ محرم 1438 سال 1438 قیام ششمین محفل سوگ محرم 1438 سال 1438 قیام پنجمین محفل سوگ سال 1438 قیام پنجمین محفل سوگ سال 1438

محافل هیأت رهروان سیدالشهداءg


سیزدهمین محفل ماه محرم

1396/7/13
1439/1/14

  اعلام برنامه

ساعت 18:08) اذان توسط آقای ساربانی
ساعت18:25 الی 18:39) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 18:40 الی 18:45) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 18:48الی 18:54) پخش نماهنگ با عنوان انقلاب و گودال قتلگاه
ساعت 18:55الی 18:57) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:00 الی 19:38)قرائت دعای کمیل توسط آقایان رامین قادری و حامد صفری
ساعت 20:40) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

دوازدهمین محفل ماه محرم

1396/7/10
1439/1/11

  اعلام برنامه

ساعت 18:15) اذان توسط آقای قاسمی
ساعت18:20 الی 18:39) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای عبدی
ساعت 18:41 الی 18:47) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 18:50الی 19:04) قرائت زیارت عاشورا توسط آقای محمدی نیا
ساعت 19:011الی 19:19) اعلام مطالب نشریه توسط آقای خاتمی نژاد
ساعت 19:27 الی 19:32) پخش نماهنگ با عنوان پیغام خون
ساعت 19:33الی 19:34) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:47الی 20:10) سخنرانی آقای بکان، با موضوع شرایط زندگی کردن در تشخیص مسیر حق
ساعت 20:10 الی 20:53) مداحی و سینه زنی توسط آقای صفری
ساعت 20:54) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

یازدهمین محفل ماه محرم

1396/7/9
1439/1/10

  اعلام برنامه

ساعت 18:15) اذان توسط آقای امینی
ساعت18:21 الی 18:39) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 18:40 الی 18:46) تلاوت قرآن توسط آقای امینی
ساعت 18:50الی 19:07) قرائت زیارت عاشورا توسط آقای امینی
ساعت 19:010الی 19:18) اعلام مطالب نشریه توسط آقای محمد ساربانی
ساعت 19:24 الی 19:31) پخش نماهنگ با عنوان پیغام خون
ساعت 19:32الی 19:34) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:35 الی 20:05) سخنرانی آقای بکان، با موضوع ندای حق و باطل
ساعت 20:06 الی 20:53) مداحی و سینه زنی توسط آقایان اسلامی راد و مومنی
ساعت 20:53) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

دهمین محفل ماه محرم

1396/7/8
1439/1/9

  اعلام برنامه

ساعت 18:16) اذان توسط آقای امینی
ساعت18:19 الی 18:39) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای عبدی
ساعت 18:42 الی 18:49) تلاوت قرآن توسط آقای امینی
ساعت 18:50الی 19:04قرائت زیارت عاشورا توسط آقای قاسمی
ساعت 19:06الی 19:15) اعلام مطالب نشریه توسط آقای محمد ساربانی
ساعت 19:16 الی 19:23) پخش زنده کربلای معلی
ساعت 19:24الی 19:26) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:27 الی 20:00) سخنرانی آقای بکان، قسمتی از دعای عرفه و مقتل خوانی
ساعت 20:00 الی 20:53)مداحی و سینه زنی توسط آقایان خاتمی نژاد و صفری
ساعت 20:53) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

نهمین محفل ماه محرم

1396/7/7
1439/1/8

  اعلام برنامه

ساعت 18:20) اذان توسط آقای ساربانی
ساعت18:26 الی 18:43) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 18:44 الی 18:51) تلاوت قرآن توسط آقای ساربانی
ساعت 18:54الی 19:09قرائت زیارت عاشورا توسط آقای صفری
ساعت 19:14الی 19:20) اعلام مطالب نشریه توسط آقای محمد ساربانی
ساعت 19:21الی 19:23) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:24 الی 20:01) سخنرانی آقای راست بودی با موضوع عشق به خدا
ساعت 20:01 الی 20:50)مداحی و سینه زنی توسط آقایان اسلامی راد و صفری
ساعت 20:50) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

هشتمین محفل ماه محرم

1396/7/6
1439/1/7

  اعلام برنامه

ساعت 18:19) اذان توسط آقای قاسمی
ساعت18:23 الی 18:40) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای عبدی
ساعت 18:41 الی 18:48) تلاوت قرآن توسط آقای قاسمی
ساعت 18:50الی 19:05قرائت زیارت عاشورا توسط آقای مهدی محمدی نیا
ساعت 19:09الی 19:14) اعلام مطالب نشریه توسط آقای محمد ساربانی
ساعت 19:16 الی 19:21) پخش نماهنگ با عنوان رهبری حسینg
ساعت 19:22الی 19:23) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:34 الی 20:03) سخنرانی آقای راست بودی با موضوع محبت واقعی به امام حسین g چیست؟
ساعت 20:03 الی 20:46)مداحی و سینه زنی توسط آقایان اسلامی راد و بادران
ساعت 20:46) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

هفتمین محفل ماه محرم

1396/7/5
1439/1/6

  اعلام برنامه

ساعت 18:21 ) اذان توسط آقای سید علی عبدی
ساعت18:26 الی 18:43) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 18:46 الی 18:54) تلاوت قرآن توسط آقای سید علی عبدی
ساعت 18:55الی 19:11) قرائت زیارت عاشورا توسط آقای سید علی عبدی
ساعت 19:15 الی 19:21) اعلام مطالب نشریه توسط آقای محمد ساربانی
ساعت 19:22الی 19:24) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:25 الی 20:04) سخنرانی آقای بکان با موضوع تقویت ایمان در یاری اسلام
ساعت 20:05 الی 20:43)مداحی و سینه زنی توسط آقایان اسلامی راد و صفری
ساعت 20:44) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

ششمین محفل ماه محرم

1396/7/4
1439/1/5

  اعلام برنامه

ساعت 18:20 ) اذان توسط آقای ساربانی
ساعت18:30 الی 18:45) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای خاتمی نژاد
ساعت 18:47 الی 18:55) تلاوت قرآن توسط آقای رجبی
ساعت 18:56الی 19:16) قرائت زیارت عاشورا توسط آقای صفری
ساعت 19:20 الی 19:24) اعلام مطالب نشریه توسط آقای محمد ساربانی
ساعت 19:27 الی 19:35) پخش نماهنگ با عنوان عوامل سقوط
ساعت 19:36 الی 19:37) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:38 الی 20:00) سخنرانی آقای بکان با موضوع تقویت ایمان
ساعت 20:02 الی 20:43)مداحی و سینه زنی توسط آقایان اسلامی راد و مومنی
ساعت 20:44) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

پنجمین محفل ماه محرم

1396/7/3
1439/1/4

  اعلام برنامه

ساعت 18:22 ) اذان توسط آقای صفری
ساعت18:23 الی 18:45) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای صفری
ساعت 18:45 الی 18:55) تلاوت قرآن توسط آقای صفری
ساعت 18:55الی 19:12) قرائت زیارت عاشورا توسط آقای قاسمی
ساعت 19:12 الی 19:18) اعلام مطالب نشریه توسط آقای محمد ساربانی
ساعت 19:18 الی 19:23) پخش نماهنگ ها با عنوان های 1- ورود خرافه در عزداری2-اسلام سکولار نداریم؟
ساعت 19:23 الی 19:26) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:26 الی 20:06) سخنرانی آقای مبارک آبادی با موضوع شهادت در مکتب امام حسین علیه السلام
ساعت 20:06 الی 20:44)مداحی و سینه زنی توسط آقایان اسلامی راد و صفری
ساعت 20:45) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

چهارمین محفل ماه محرم

1396/7/2
1439/1/3

  اعلام برنامه

ساعت 18:26 ) اذان توسط آقای سید علی عبدی
ساعت18:30 الی 18:49) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای سید علی عبدی
ساعت18:50 الی 18:59) تلاوت قرآن توسط آقای سید علی عبدی
ساعت 19:00الی 19:18) قرائت زیارت عاشورا توسط آقای احمد محمودی
ساعت 19:22 الی 19:28) اعلام مطالب نشریه توسط آقای محمد ساربانی
ساعت 19:30 الی 19:34) پخش نماهنگ با عنوان پیغام خون
ساعت 19:35 الی 19:36) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:52 الی 20:12) سخنرانی آقای مبارک آبادی با موضوع شخصیت شناسی
ساعت 20:12 الی 20:46)مداحی و سینه زنی توسط آقای سید محمد سجادی
ساعت 20:55) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

سومین محفل ماه محرم

1396/7/1
1439/1/2

  اعلام برنامه

ساعت18:27 ) اذان توسط آقای قاسمی
ساعت18:32 الی 18:47) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت18:50 الی 18:58) تلاوت قرآن توسط آقای ساربانی
ساعت 18:58الی 19:16) قرائت زیارت عاشورا توسط آقای قاسمی
ساعت 19:16 الی 19:22) اعلام مطالب نشریه توسط آقای ساربانی
ساعت 19:22 الی 19:27) پخش نماهنگ با عنوان پیغام خون
ساعت 19:27 الی 19:30) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:30 الی 20:00) سخنرانی آقای مبارک آبادی با موضوع عوامل انحراف و ایجاد نفوذ
ساعت 20:00 الی 20:30)مداحی و سینه زنی توسط آقای صفری
ساعت 20:30 الی 20:50) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

دومین محفل ماه محرم

1396/6/31
1439/1/1

  اعلام برنامه

ساعت18:26 ) اذان توسط آقای بهزاد امینی
ساعت18:30 الی 18:50) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای عبدی
ساعت18:50 الی 18:55) تلاوت قرآن توسط آقای ساربانی
ساعت 18:56الی 19:14) قرائت زیارت عاشورا توسط آقای قاسمی
ساعت 19:15 الی 19:17) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:17 الی 19:25) اعلام مطالب نشریه توسط آقای ساربانی
ساعت 19:25 الی 19:55) سخنرانی آقای مبارک آبادی با موضوع دعوت خداوند به بندگی
ساعت 19:56 الی 20:30)مداحی و سینه زنی توسط آقایان اسلامی راد و مومنی
ساعت 20:30 الی 20:50) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

اولین محفل ماه محرم

1396/6/30
1438/12/30

  اعلام برنامه

ساعت19:30 الی 19:45) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای خاتمی نژاد
ساعت19:46 الی 20:00) تلاوت قرآن سوره مبارکه فجر توسط آقای قاسمی
ساعت 20:01الی 20:30) قرائت زیارت عاشورا توسط آقای صفری
ساعت 20:31 الی 20:50) پخش نماهنگ
ساعت 20:50 الی 20:57) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 21:00 الی 21:25) سخنرانی آقای مبارک آبادی با موضوع مودت و محبت اهل بیت b
ساعت 21:25 الی 21:50)مداحی و سینه زنی توسط آقایان اسلامی راد و صفری
ساعت 21:50 الی 22:10) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

سومین محفل ذی القعده

1396/5/16
1438/11/14

  اعلام برنامه

ساعت19:10 الی 19:16) تلاوت قرآن همراه ترجمه توسط آقای محمودی
ساعت 19:16 الی 19:26) قرائت دعای توسل توسط آقای محمودی
ساعت 19:27 الی 19:35) پخش نماهنگ و وصیتنامه
ساعت 19:35 الی 19:37) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:37 الی 20:34) سخنرانی آقای مؤذنی با عنوان نفوذ فرهنگی
ساعت 20:35 الی 20:39) تلاوت اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 20:31 الی 20:58) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای مؤذنی
ساعت21:00 ) پذیرایی

ادامه مطلب

دومین محفل ذی القعده

1396/5/12
1438/11/10

  اعلام برنامه

ساعت19:00 الی 19:10) تلاوت قرآن همراه ترجمه توسط آقای امینی
ساعت 19:10 الی 19:28) قرائت دعای توسل توسط آقای امینی
ساعت 19:29 الی 19:41) پخش نماهنگ و وصیتنامه
ساعت 19:41 الی 19:43) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:44 الی 20:35) سخنرانی آقای مؤذنی با عنوان نفوذ فرهنگی
ساعت 20:35 الی 20:39) تلاوت اذان توسط آقای ساربانی
ساعت 20:40 الی 20:58) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای مؤذنی
ساعت 20:58 الی 21:09) مولودی خوانی توسط آقای صفری
ساعت21:10 ) پذیرایی

ادامه مطلب

اولین محفل ذی القعده

1396/5/9
1438/11/7

  اعلام برنامه

ساعت19:10 الی 19:16) تلاوت قرآن همراه ترجمه توسط آقای ساربانی
ساعت 19:16 الی 19:26) قرائت دعای توسل توسط آقای ساربانی
ساعت 19:27 الی 19:35) پخش نماهنگ و وصیتنامه
ساعت 19:35 الی 19:37) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:37 الی 20:34) سخنرانی آقای مؤذنی با عنوان نفوذ فرهنگی
ساعت 20:35 الی 20:39) تلاوت اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 20:31 الی 20:58) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای مؤذنی
ساعت21:00 ) پذیرایی

ادامه مطلب

چهارمین محفل ماه شوال

1396/5/2
1438/10/29

  اعلام برنامه

ساعت19:20 الی 19:28) تلاوت قرآن همراه ترجمه توسط آقای قاسمی
ساعت 19:29 الی 19:44) قرائت دعای توسل توسط آقای عبدی
ساعت 19:45 الی 19:57) پخش نماهنگ
ساعت 19:57 الی 19:59) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:00 الی 20:37) سخنرانی آقای مؤذنی با عنوان نفوذ فرهنگی
ساعت 20:38 الی 20:44) تلاوت اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 20:45 الی 21:01) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای مؤذنی
ساعت 21:01 ) پذیرایی

ادامه مطلب

سومین محفل ماه شوال

1396/4/29
1438/10/25

  اعلام برنامه

ساعت19:20 الی 19:29) تلاوت قرآن همراه ترجمه توسط آقای محمودی
ساعت 19:30 الی 19:45) قرائت زیارت عاشورا توسط آقای محمودی
ساعت 19:45 الی 19:53) پخش نماهنگ و وصیتنامه
ساعت 19:53 الی 19:55) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:56 الی 20:45) سخنرانی آقای مؤذنی با عنوان نفوذ فرهنگی
ساعت 20:45 الی 20:49) تلاوت اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 20:50 الی 21:00) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای مؤذنی
ساعت21:05 الی 21:25 ) مداحی توسط آقای مومنی
ساعت 21:26) پذیرایی

ادامه مطلب

دومین محفل ماه شوال

1396/4/26
1438/10/22

  اعلام برنامه

ساعت 19:25 الی 19:33) تلاوت قرآن همراه ترجمه توسط آقای قاسمی
ساعت 19:34 الی 19:52) قرائت دعای توسل توسط آقای کوچکی
ساعت 19:53 الی 19:57) پخش نماهنگ راز قطعنامه 598
ساعت 19:58 الی 19:59) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:00 الی 20:44) سخنرانی آقای مؤذنی با عنوان نفوذ فرهنگی
ساعت 20:44 الی 20:49) تلاوت اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 20:49 الی 21:07) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای مؤذنی
ساعت 21:07 ) پذیرایی

ادامه مطلب

دوازدهمین محفل ماه مبارک رمضان

1396/3/31
1438/9/26

  اعلام برنامه

ساعت 19:40 الی 19:50) تلاوت سوره مبارکه آل عمران صفحه 61 همراه ترجمه توسط آقای قادری
ساعت 19:59 الی 20:40) سخنرانی جانباز سرافراز جناب آقای سجادی
ساعت 20:40 الی 20:45) پخش نماهنگ خاطرا ت دفاع مقدس
ساعت 20:46) اذان توسط آقای اسلامی
ساعت 20:51 الی 21:07) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 20:09) اطعام روزه داران با سفره افطار

ادامه مطلب