جستجو در سخنرانی های محافل

دسته بندی موضوعی محافل

اعیاد تقوای الهی تقوای زبان
اولین محفل ماه صفر-1438 هفتمین محفل ماه صفر -1438 هشتمین محفل ماه صفر-1438 اولین محفل ماه ربیع الاول-1438 دومین محفل ماه ربیع الاول در شهادت امام حسن عسگریg-1438 چهارمین محفل ماه ربیع الاول-1438 پنجمین محفل ماه ربیع الاول-1438 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1438 دومین محفل ماه ربیع الثانی-1438 اولین محفل ربیع الاول-1439 دومین محفل ماه ربیع الاول-1439 سومین محفل ماه ربیع الاول-1439 چهارمین محفل ماه ربیع الاول-1439 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1439 دومین محفل ماه ربیع الثانی -1439 سومین محفل ماه ربیع الثانی-1439 سومین محفل ماه جمادی الاول-1439 پنجمین محفل ماه جمادی الاول-1439 اولین محفل ماه جمادی الثانی-1439 دومین محفل ماه جمادی الثانی-1439 سومین محفل ماه جمادی الثانی-1439 دومین محفل ماه شعبان-1439 چهارمین محفل ماه مبارک رمضان-1439 اولین محفل ماه ذی القعده -1439 چهارمین محفل ماه ذی القعده -1439 دومین محفل ماه ذی الحجه-1439 چهارمین محفل ماه ذی الحجه-1439 ششمین محفل ماه ذی الحجه-1439 « اولین محفل ماه ربیع الاول»-1440 سومین محفل ماه ربیع الاول-1440 «پنجمین محفل ماه ربیع الاول»-1440 ششمين محفل ماه ربيع الاول-1440 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1440 چهارمین محفل ماه ربیع الثانی-1439 پنجمین محفل ماه ربیع الثانی-1440 ششمین محفل ماه ربیع الثانی-1440 دومین محفل ماه جمادی الاول-1440 اولین محفل ماه جمادی الثانی-1440 دومین محفل ماه جمادی الثانی-1440 سومین محفل ماه جمادی الثانی-1440 چهارمین محفل ماه جمادی الثانی-1440 اولین محفل ماه رجب-1440 دومین محفل ماه رجب-1440 اولین محفل ماه شعبان-1440 دومین محفل ماه شعبان-1440 سومین محفل ماه شعبان-1440
توحید خاطرات روزه شهادت صفر طب اسلامی محرم معاد نفوذ فرهنگی شهداء معرفی شده محافل عناوین شعرخوانی های محافل ويژه نامه ها
خیمه سرخ و سبز دوازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دوازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز یازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز یازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز نهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز نهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هشتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هشتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هفتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هفتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز ششمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز ششمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز پنجمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز پنجمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز چهارمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز چهارمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز سومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز سومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز اولین محفل ماه محرم سال 1438 خیمه سرخ و سبز اولین محفل ماه محرم سال 1438

محافل هیأت رهروان سیدالشهداءg


اولین محفل ماه محرم

1396/6/30
1438/12/30

  اعلام برنامه

ساعت19:30 الی 19:45) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای خاتمی نژاد
ساعت19:46 الی 20:00) تلاوت قرآن سوره مبارکه فجر توسط آقای قاسمی
ساعت 20:01الی 20:30) قرائت زیارت عاشورا توسط آقای صفری
ساعت 20:31 الی 20:50) پخش نماهنگ
ساعت 20:50 الی 20:57) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 21:00 الی 21:25) سخنرانی آقای مبارک آبادی با موضوع مودت و محبت اهل بیت b
ساعت 21:25 الی 21:50)مداحی و سینه زنی توسط آقایان اسلامی راد و صفری
ساعت 21:50 الی 22:10) پذیرایی و اتمام مراسم

ادامه مطلب

سومین محفل ذی القعده

1396/5/16
1438/11/14

  اعلام برنامه

ساعت19:10 الی 19:16) تلاوت قرآن همراه ترجمه توسط آقای محمودی
ساعت 19:16 الی 19:26) قرائت دعای توسل توسط آقای محمودی
ساعت 19:27 الی 19:35) پخش نماهنگ و وصیتنامه
ساعت 19:35 الی 19:37) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:37 الی 20:34) سخنرانی آقای مؤذنی با عنوان نفوذ فرهنگی
ساعت 20:35 الی 20:39) تلاوت اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 20:31 الی 20:58) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای مؤذنی
ساعت21:00 ) پذیرایی

ادامه مطلب

دومین محفل ذی القعده

1396/5/12
1438/11/10

  اعلام برنامه

ساعت19:00 الی 19:10) تلاوت قرآن همراه ترجمه توسط آقای امینی
ساعت 19:10 الی 19:28) قرائت دعای توسل توسط آقای امینی
ساعت 19:29 الی 19:41) پخش نماهنگ و وصیتنامه
ساعت 19:41 الی 19:43) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:44 الی 20:35) سخنرانی آقای مؤذنی با عنوان نفوذ فرهنگی
ساعت 20:35 الی 20:39) تلاوت اذان توسط آقای ساربانی
ساعت 20:40 الی 20:58) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای مؤذنی
ساعت 20:58 الی 21:09) مولودی خوانی توسط آقای صفری
ساعت21:10 ) پذیرایی

ادامه مطلب

اولین محفل ذی القعده

1396/5/9
1438/11/7

  اعلام برنامه

ساعت19:10 الی 19:16) تلاوت قرآن همراه ترجمه توسط آقای ساربانی
ساعت 19:16 الی 19:26) قرائت دعای توسل توسط آقای ساربانی
ساعت 19:27 الی 19:35) پخش نماهنگ و وصیتنامه
ساعت 19:35 الی 19:37) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:37 الی 20:34) سخنرانی آقای مؤذنی با عنوان نفوذ فرهنگی
ساعت 20:35 الی 20:39) تلاوت اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 20:31 الی 20:58) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای مؤذنی
ساعت21:00 ) پذیرایی

ادامه مطلب

چهارمین محفل ماه شوال

1396/5/2
1438/10/29

  اعلام برنامه

ساعت19:20 الی 19:28) تلاوت قرآن همراه ترجمه توسط آقای قاسمی
ساعت 19:29 الی 19:44) قرائت دعای توسل توسط آقای عبدی
ساعت 19:45 الی 19:57) پخش نماهنگ
ساعت 19:57 الی 19:59) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:00 الی 20:37) سخنرانی آقای مؤذنی با عنوان نفوذ فرهنگی
ساعت 20:38 الی 20:44) تلاوت اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 20:45 الی 21:01) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای مؤذنی
ساعت 21:01 ) پذیرایی

ادامه مطلب

سومین محفل ماه شوال

1396/4/29
1438/10/25

  اعلام برنامه

ساعت19:20 الی 19:29) تلاوت قرآن همراه ترجمه توسط آقای محمودی
ساعت 19:30 الی 19:45) قرائت زیارت عاشورا توسط آقای محمودی
ساعت 19:45 الی 19:53) پخش نماهنگ و وصیتنامه
ساعت 19:53 الی 19:55) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:56 الی 20:45) سخنرانی آقای مؤذنی با عنوان نفوذ فرهنگی
ساعت 20:45 الی 20:49) تلاوت اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 20:50 الی 21:00) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای مؤذنی
ساعت21:05 الی 21:25 ) مداحی توسط آقای مومنی
ساعت 21:26) پذیرایی

ادامه مطلب

دومین محفل ماه شوال

1396/4/26
1438/10/22

  اعلام برنامه

ساعت 19:25 الی 19:33) تلاوت قرآن همراه ترجمه توسط آقای قاسمی
ساعت 19:34 الی 19:52) قرائت دعای توسل توسط آقای کوچکی
ساعت 19:53 الی 19:57) پخش نماهنگ راز قطعنامه 598
ساعت 19:58 الی 19:59) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:00 الی 20:44) سخنرانی آقای مؤذنی با عنوان نفوذ فرهنگی
ساعت 20:44 الی 20:49) تلاوت اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 20:49 الی 21:07) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای مؤذنی
ساعت 21:07 ) پذیرایی

ادامه مطلب

دوازدهمین محفل ماه مبارک رمضان

1396/3/31
1438/9/26

  اعلام برنامه

ساعت 19:40 الی 19:50) تلاوت سوره مبارکه آل عمران صفحه 61 همراه ترجمه توسط آقای قادری
ساعت 19:59 الی 20:40) سخنرانی جانباز سرافراز جناب آقای سجادی
ساعت 20:40 الی 20:45) پخش نماهنگ خاطرا ت دفاع مقدس
ساعت 20:46) اذان توسط آقای اسلامی
ساعت 20:51 الی 21:07) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 20:09) اطعام روزه داران با سفره افطار

ادامه مطلب

یازدهمین محفل ماه مبارک رمضان

1396/3/29
1438/9/24

  اعلام برنامه

ساعت 19:35 الی 19:54) تلاوت سوره مبارکه انفال صفحه 184 توسط آقای ساربانی همراه ترجمه توسط آقای عبدی
ساعت 19:56 الی 20:46) سخنرانی جانباز سرافراز جناب آقای سجادی
ساعت 20:47) اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 20:54 الی 21:05) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 20:07) اطعام روزه داران با سفره افطار

ادامه مطلب

دهمین محفل در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان (سومین شب قدر)

1396/3/27
1438/9/22

  اعلام برنامه

ساعت 23:00 الی 23:10) تلاوت سوره مبارکه قدر همراه ترجمه توسط آقای صفری
ساعت 23:11 الی 23:54) اعمال شب قدر و خواندن دعای شب بیست و سوم توسط آقای صفری
ساعت 23:55 الی 00:58) سخنرانی و قرآن به سر توسط حاج آقا حبیبی
ساعت 00:59 الی 01:35) مداحی توسط آقای صفری

ادامه مطلب

نهمین محفل در شب بیست ویکم ماه مبارک رمضان (دومین شب قدر)

1396/3/25
1438/9/20

  اعلام برنامه

ساعت 23:00 الی 23:10) تلاوت سوره مبارکه قدر همراه ترجمه توسط آقای صفری
ساعت 23:11 الی 23:50) اعمال شب قدر و خواندن دعای شب بیست و یکم توسط آقای صفری
ساعت 00:05 الی 01:25) سخنرانی و قرآن به سر توسط حاج آقا غلامی
ساعت 01:25 الی 02:10) مداحی توسط آقای صفری

ادامه مطلب

هشتمین محفل در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان (اولین شب قدر)

1396/3/23
1438/9/18

  اعلام برنامه

ساعت 23:00 الی 23:05) تلاوت سوره مبارکه قدر همراه ترجمه توسط آقای صفری
ساعت 23:06 الی 23:44) اعمال شب قدر و خواندن دعای شب نوزدهم توسط آقای صفری
ساعت 23:45 الی 01:20) سخنرانی و قرآن به سر توسط حاج آقا غلامی
ساعت 01:21 الی 01:50) مداحی توسط آقای صفری

ادامه مطلب

هفتمین محفل ماه مبارک رمضان

1396/3/22
1438/9/17

  اعلام برنامه

ساعت 19:30 الی 19:50) تلاوت صفحه ای از قرآن کریم همراه ترجمه توسط آقای قاسمی
ساعت 19:51 الی 20:22) خواندن زیارت عاشورا توسط آقای صفری
ساعت 20:45 ) اذان توسط آقای امینی
ساعت 20:50 الی 21:02) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 21:03) اتمام مراسم و افطار روزه داران

ادامه مطلب

ششمین محفل ماه مبارک رمضان در ولادت امام حسن مجتبیg

1396/3/20
1438/9/15

  اعلام برنامه

ساعت 19:30 الی 19:35) تلاوت چند صفحه از قرآن کریم توسط آقایان قاسمی و قادری
ساعت 19:46 الی 20:10) خواندن دعای توسل توسط آقای صفری
ساعت 20:15 الی 20:42) مداحی توسط آقای دولت آبادی
ساعت 20:43 ) اذان توسط آقای دولت آبادی
ساعت 20:47 الی 21:00) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای دولت آبادی
ساعت 21:02) اتمام مراسم و افطار روزه داران

ادامه مطلب

پنجمین محفل ماه مبارک رمضان

1396/3/17
1438/9/12

  اعلام برنامه

ساعت 19:35 الی 19:52) تلاوت قرآن کریم، صفحه 106 الی 108 سوره مبارکه مائده توسط آقای ساربانی همراه ترجمه توسط آقای عبدی
ساعت 19:54 الی 20:31) خواندن دعای افتتاح توسط آقای صفری
ساعت 20:41 ) اذان توسط آقای نعیمی
ساعت 20:44 الی 21:01) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای صفری
ساعت 21:03) اتمام مراسم و افطار روزه داران

ادامه مطلب

چهارمین محفل ماه مبارک رمضان

1396/3/15
1438/9/10

  اعلام برنامه

ساعت 19:28 الی 19:33) تلاوت صفحه 105 سوره مبارکه نساء از قرآن کریم همراه ترجمه توسط آقای قاسمی
ساعت 19:38 الی 20:44) سخنرانی حاج آقا حقدادی با موضوع "توحید در اندیشه امامین انقلاب اسلامی"
ساعت 20:44 ) اذان توسط آقای ساربانی
ساعت 20:46 الی 21:00) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط حاج آقا حقدادی
ساعت 21:06) اتمام مراسم و افطار روزه داران

ادامه مطلب

سومین محفل ماه مبارک رمضان

1396/3/13
1438/9/8

  اعلام برنامه

ساعت 19:25 الی 19:30) تلاوت یک صفحه از قرآن کریم همراه ترجمه توسط آقای قاسمی
ساعت 19:35 الی 20:36) سخنرانی حاج آقا حقدادی با موضوع "توحید در اندیشه امامین انقلاب اسلامی"
ساعت 20:39 ) اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 20:44 الی 21:05) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط حاج آقا حقدادی
ساعت 21:00) اتمام مراسم و افطار روزه داران

ادامه مطلب

دومین محفل ماه مبارک رمضان

1396/3/10
1438/9/5

  اعلام برنامه

ساعت 19:25 الی 19:30) تلاوت یک صفحه از قرآن کریم همراه ترجمه توسط آقای ساربانی
ساعت 19:31 الی 20:36) سخنرانی حاج آقا حقدادی با موضوع "توحید در اندیشه امامین انقلاب اسلامی"
ساعت 20:40 ) اذان توسط آقای صفری
ساعت 20:44 الی 21:05) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط حاج آقا حقدادی
ساعت 21:00) اتمام مراسم و افطار روزه داران

ادامه مطلب

اولین محفل ماه مبارک رمضان

1396/3/8
1438/9/3

  اعلام برنامه

ساعت 19:25 الی 19:30) تلاوت یک صفحه از قرآن کریم همراه ترجمه
ساعت 19:30 الی 20:36) سخنرانی حاج آقا حقدادی با موضوع "توحید در اندیشه امامین انقلاب اسلامی"
ساعت 20:39 الی 21:00) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط حاج آقا حقدادی
ساعت 21:05) اتمام مراسم و افطار روزه داران

ادامه مطلب

پنجمین محفل ماه شعبان

1396/3/4
1438/8/28

  اعلام برنامه

ساعت 20:36) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت20:52) تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
ساعت 20:59) سخنرانی حاج آقا غلامی با موضوع "روزه در ماه مبارک رمضان"
ساعت 21:53) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب