جستجو در سخنرانی های محافل

دسته بندی موضوعی محافل

اعیاد تقوای الهی تقوای زبان
دومین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 اولین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 سومین محفل سوگ ماه محرم-1438 چهارمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 پنجمین محفل سوگ-1438 ششمین محفل سوگ محرم 1438-1438 هفتمین محفل سوگ محرم 1438-1438 هشتمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 نهمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 یازدهمین محفل سوگ ماه محرم-1438 چهاردهمین محفل ماه محرم-1438 پانزدهمین محفل ماه محرم-1438 شانزدهمین محفل ماه محرم-1438 هفدهمین محفل ماه محرم-1438 هجدهمین محفل ماه محرم-1438 نوزدهمین محفل ماه محرم-1438 اولین محفل ماه صفر-1438 هفتمین محفل ماه صفر -1438 هشتمین محفل ماه صفر-1438 اولین محفل ماه ربیع الاول-1438 دومین محفل ماه ربیع الاول در شهادت امام حسن عسگریg-1438 چهارمین محفل ماه ربیع الاول-1438 پنجمین محفل ماه ربیع الاول-1438 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1438 دومین محفل ماه ربیع الثانی-1438 اولین محفل ربیع الاول-1439 دومین محفل ماه ربیع الاول-1439 سومین محفل ماه ربیع الاول-1439 چهارمین محفل ماه ربیع الاول-1439 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1439 دومین محفل ماه ربیع الثانی -1439 سومین محفل ماه ربیع الثانی-1439 سومین محفل ماه جمادی الاول-1439 پنجمین محفل ماه جمادی الاول-1439 اولین محفل ماه جمادی الثانی-1439 دومین محفل ماه جمادی الثانی-1439 سومین محفل ماه جمادی الثانی-1439 دومین محفل ماه شعبان-1439 چهارمین محفل ماه مبارک رمضان-1439 اولین محفل ماه ذی القعده -1439 چهارمین محفل ماه ذی القعده -1439 دومین محفل ماه ذی الحجه-1439 چهارمین محفل ماه ذی الحجه-1439 ششمین محفل ماه ذی الحجه-1439 « اولین محفل ماه ربیع الاول»-1440 سومین محفل ماه ربیع الاول-1440 «پنجمین محفل ماه ربیع الاول»-1440 ششمين محفل ماه ربيع الاول-1440 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1440 چهارمین محفل ماه ربیع الثانی-1439 پنجمین محفل ماه ربیع الثانی-1440 ششمین محفل ماه ربیع الثانی-1440 دومین محفل ماه جمادی الاول-1440 اولین محفل ماه جمادی الثانی-1440 دومین محفل ماه جمادی الثانی-1436
توحید خاطرات روزه شهادت
دومین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 اولین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 سومین محفل سوگ ماه محرم-1438 چهارمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 پنجمین محفل سوگ-1438 ششمین محفل سوگ محرم 1438-1438 هفتمین محفل سوگ محرم 1438-1438 هشتمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 نهمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 یازدهمین محفل سوگ ماه محرم-1438 دهمین محفل سوگ، صبح روز تاسوعا-1438 سیزدهمین محفل ماه محرم در شب شام غریبان-1438 دوازدهمین محفل ماه محرم در عصر روز عاشورا-1438 چهاردهمین محفل ماه محرم-1438 پانزدهمین محفل ماه محرم-1438 شانزدهمین محفل ماه محرم-1438 بیستمین محفل ماه محرم-1438 دومین محفل ماه صفر در روز شهادت حضرت رقیه B-1438 سومین محفل ماه صفر-1438 چهارمین محفل ماه صفر(جا ماندگان اربعین)-1438 پنجمین محفل ماه صفر در شب اربعین-1438 ششمین محفل ماه صفر-1438 دومین محفل ماه ربیع الاول در شهادت امام حسن عسگریg-1438 سومین محفل ماه جمادی الاول در ایام فاطمیه،شام شهادت حضرت زهرا B-1438 چهارمین محفل ماه جمادی الاول در ایام فاطمیه-1438 هشتمین محفل در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان (اولین شب قدر)-1438 نهمین محفل در شب بیست ویکم ماه مبارک رمضان (دومین شب قدر)-1438 «دومین محفل ماه ربیع الثانی»-1440 سومین محفل ماه جمادی الاول-1440
صفر طب اسلامی محرم معاد نفوذ فرهنگی شهداء معرفی شده محافل عناوین شعرخوانی های محافل ويژه نامه ها
خیمه سرخ و سبز دوازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دوازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز یازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز یازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز نهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز نهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هشتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هشتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هفتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هفتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز ششمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز ششمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز پنجمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز پنجمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز چهارمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز چهارمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز سومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز سومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز اولین محفل ماه محرم سال 1438 خیمه سرخ و سبز اولین محفل ماه محرم سال 1438 قیام نهمین محفل سوگ ماه محرم 1438 سال 1438 قیام نهمین محفل سوگ ماه محرم 1438 سال 1438 قیام هشتمین محفل سوگ ماه محرم 1438 سال 1438 قیام هشتمین محفل سوگ ماه محرم 1438 سال 1438 قیام هفتمین محفل سوگ محرم 1438 سال 1438 قیام هفتمین محفل سوگ محرم 1438 سال 1438 قیام ششمین محفل سوگ محرم 1438 سال 1438 قیام ششمین محفل سوگ محرم 1438 سال 1438 قیام پنجمین محفل سوگ سال 1438 قیام پنجمین محفل سوگ سال 1438

محافل هیأت رهروان سیدالشهداءg


یازدهمین محفل ماه مبارک رمضان

1396/3/29
1438/9/24

  اعلام برنامه

ساعت 19:35 الی 19:54) تلاوت سوره مبارکه انفال صفحه 184 توسط آقای ساربانی همراه ترجمه توسط آقای عبدی
ساعت 19:56 الی 20:46) سخنرانی جانباز سرافراز جناب آقای سجادی
ساعت 20:47) اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 20:54 الی 21:05) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای ساربانی
ساعت 20:07) اطعام روزه داران با سفره افطار

ادامه مطلب

دهمین محفل در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان (سومین شب قدر)

1396/3/27
1438/9/22

  اعلام برنامه

ساعت 23:00 الی 23:10) تلاوت سوره مبارکه قدر همراه ترجمه توسط آقای صفری
ساعت 23:11 الی 23:54) اعمال شب قدر و خواندن دعای شب بیست و سوم توسط آقای صفری
ساعت 23:55 الی 00:58) سخنرانی و قرآن به سر توسط حاج آقا حبیبی
ساعت 00:59 الی 01:35) مداحی توسط آقای صفری

ادامه مطلب

نهمین محفل در شب بیست ویکم ماه مبارک رمضان (دومین شب قدر)

1396/3/25
1438/9/20

  اعلام برنامه

ساعت 23:00 الی 23:10) تلاوت سوره مبارکه قدر همراه ترجمه توسط آقای صفری
ساعت 23:11 الی 23:50) اعمال شب قدر و خواندن دعای شب بیست و یکم توسط آقای صفری
ساعت 00:05 الی 01:25) سخنرانی و قرآن به سر توسط حاج آقا غلامی
ساعت 01:25 الی 02:10) مداحی توسط آقای صفری

ادامه مطلب

هشتمین محفل در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان (اولین شب قدر)

1396/3/23
1438/9/18

  اعلام برنامه

ساعت 23:00 الی 23:05) تلاوت سوره مبارکه قدر همراه ترجمه توسط آقای صفری
ساعت 23:06 الی 23:44) اعمال شب قدر و خواندن دعای شب نوزدهم توسط آقای صفری
ساعت 23:45 الی 01:20) سخنرانی و قرآن به سر توسط حاج آقا غلامی
ساعت 01:21 الی 01:50) مداحی توسط آقای صفری

ادامه مطلب

هفتمین محفل ماه مبارک رمضان

1396/3/22
1438/9/17

  اعلام برنامه

ساعت 19:30 الی 19:50) تلاوت صفحه ای از قرآن کریم همراه ترجمه توسط آقای قاسمی
ساعت 19:51 الی 20:22) خواندن زیارت عاشورا توسط آقای صفری
ساعت 20:45 ) اذان توسط آقای امینی
ساعت 20:50 الی 21:02) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت 21:03) اتمام مراسم و افطار روزه داران

ادامه مطلب

ششمین محفل ماه مبارک رمضان در ولادت امام حسن مجتبیg

1396/3/20
1438/9/15

  اعلام برنامه

ساعت 19:30 الی 19:35) تلاوت چند صفحه از قرآن کریم توسط آقایان قاسمی و قادری
ساعت 19:46 الی 20:10) خواندن دعای توسل توسط آقای صفری
ساعت 20:15 الی 20:42) مداحی توسط آقای دولت آبادی
ساعت 20:43 ) اذان توسط آقای دولت آبادی
ساعت 20:47 الی 21:00) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای دولت آبادی
ساعت 21:02) اتمام مراسم و افطار روزه داران

ادامه مطلب

پنجمین محفل ماه مبارک رمضان

1396/3/17
1438/9/12

  اعلام برنامه

ساعت 19:35 الی 19:52) تلاوت قرآن کریم، صفحه 106 الی 108 سوره مبارکه مائده توسط آقای ساربانی همراه ترجمه توسط آقای عبدی
ساعت 19:54 الی 20:31) خواندن دعای افتتاح توسط آقای صفری
ساعت 20:41 ) اذان توسط آقای نعیمی
ساعت 20:44 الی 21:01) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای صفری
ساعت 21:03) اتمام مراسم و افطار روزه داران

ادامه مطلب

چهارمین محفل ماه مبارک رمضان

1396/3/15
1438/9/10

  اعلام برنامه

ساعت 19:28 الی 19:33) تلاوت صفحه 105 سوره مبارکه نساء از قرآن کریم همراه ترجمه توسط آقای قاسمی
ساعت 19:38 الی 20:44) سخنرانی حاج آقا حقدادی با موضوع "توحید در اندیشه امامین انقلاب اسلامی"
ساعت 20:44 ) اذان توسط آقای ساربانی
ساعت 20:46 الی 21:00) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط حاج آقا حقدادی
ساعت 21:06) اتمام مراسم و افطار روزه داران

ادامه مطلب

سومین محفل ماه مبارک رمضان

1396/3/13
1438/9/8

  اعلام برنامه

ساعت 19:25 الی 19:30) تلاوت یک صفحه از قرآن کریم همراه ترجمه توسط آقای قاسمی
ساعت 19:35 الی 20:36) سخنرانی حاج آقا حقدادی با موضوع "توحید در اندیشه امامین انقلاب اسلامی"
ساعت 20:39 ) اذان توسط آقای قاسمی
ساعت 20:44 الی 21:05) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط حاج آقا حقدادی
ساعت 21:00) اتمام مراسم و افطار روزه داران

ادامه مطلب

دومین محفل ماه مبارک رمضان

1396/3/10
1438/9/5

  اعلام برنامه

ساعت 19:25 الی 19:30) تلاوت یک صفحه از قرآن کریم همراه ترجمه توسط آقای ساربانی
ساعت 19:31 الی 20:36) سخنرانی حاج آقا حقدادی با موضوع "توحید در اندیشه امامین انقلاب اسلامی"
ساعت 20:40 ) اذان توسط آقای صفری
ساعت 20:44 الی 21:05) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط حاج آقا حقدادی
ساعت 21:00) اتمام مراسم و افطار روزه داران

ادامه مطلب

اولین محفل ماه مبارک رمضان

1396/3/8
1438/9/3

  اعلام برنامه

ساعت 19:25 الی 19:30) تلاوت یک صفحه از قرآن کریم همراه ترجمه
ساعت 19:30 الی 20:36) سخنرانی حاج آقا حقدادی با موضوع "توحید در اندیشه امامین انقلاب اسلامی"
ساعت 20:39 الی 21:00) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط حاج آقا حقدادی
ساعت 21:05) اتمام مراسم و افطار روزه داران

ادامه مطلب

پنجمین محفل ماه شعبان

1396/3/4
1438/8/28

  اعلام برنامه

ساعت 20:36) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت20:52) تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
ساعت 20:59) سخنرانی حاج آقا غلامی با موضوع "روزه در ماه مبارک رمضان"
ساعت 21:53) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

چهارمین محفل ماه شعبان در شب نیمه شعبان

1396/2/21
1438/8/14

  اعلام برنامه

ساعت 20:36) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا به امامت حاج آقا حقدادی
ساعت20:52) تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط برادر مهدی قاسمی
ساعت 20:59) سخنرانی حاج آقا حقدادی با موضوع "توحید در اندیشه امامین انقلاب اسلامی"
ساعت 21:53) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

سومین محفل ماه شعبان

1396/2/14
1438/8/7

  اعلام برنامه

ساعت 20:21) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا به امامت حاج آقا حقدادی
ساعت20:40) تلاوت آیات 91-87 سوره مبارکه "نساء" توسط برادر رامین قادری
ساعت 20:48) سخنرانی حاج آقا حقدادی با موضوع "توحید در اندیشه امامین انقلاب اسلامی"
ساعت 21:44) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

دومین محفل ماه شعبان

1396/2/11
1438/8/4

  اعلام برنامه

ساعت 20:19) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا به امامت حاج آقا حقدادی
ساعت20:40) تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
ساعت 20:50) سخنرانی حاج آقا حقدادی با موضوع "توحید در اندیشه امامین انقلاب اسلامی"
ساعت 21:49) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

اولین محفل ماه شعبان

1396/2/10
1438/8/3

  اعلام برنامه

ساعت ۲۰:۱۸) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا به امامت حاج آقا حقدادی
ساعت۲۰:۳۶) تلاوت آیات ۷۹-۷۰ سوره مبارکه "نساء" توسط برادر رامین قادری
ساعت ۲۰:۴۶) سخنرانی حاج آقا حقدادی با موضوع "توحید در اندیشه امامین انقلاب اسلامی"
ساعت ۲۱:۴۶) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

سومین محفل ماه رجب

1396/2/7
1438/7/29

  اعلام برنامه

ساعت20:16) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت.20:37) قرائت قرآن صفحه 88 سوره مبارکه ” نساء ” آیات 60 تا 65 توسط برادر مهدی قاسمی
ساعت20:46) زمزمه دعای سلامتی امام زمان fو دعا برای فرج ایشان
ساعت 20:47) قرائت دعای کمیل توسط برادر حامد صفری
ساعت21:19)پایان مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

دومین محفل ماه رجب، شب مبعث

1396/2/4
1438/7/26

  اعلام برنامه

ساعت 20:19) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت20:38) قرائت صفحه 71قر آن کریم ،سوره ی مبارکه ی ” آل عمران “آیات 158 تا 165 توسط برادر بهزاد امینی
ساعت 20:49) سخنرانی جناب آقای حقدادی
ساعت 21:46) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

اولین محفل ماه رجب

1396/1/31
1438/7/22

  اعلام برنامه

ساعت20:08) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت.20:28) قرائت قرآن توسط برادر قاسمی
ساعت20:38) قرائت بخشی از زندگینامه “شهید محمود معین الاسلام” و تقدیم ثواب مجلس به روح ایشان
ساعت 20:43) پخش نماهنگ “مروری بر سال 95 “به مدت 4 دقیقه
ساعت 20:47) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:48) سخنرانی جناب آقای حقدادی
ساعت21:42)پایان مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

دومین محفل ماه رجب( ویژه برنامه شهادت امام موسی کاظم علیه السلام)

1396/1/22
1439/7/24

  اعلام برنامه

ساعت 19:58) اقامه اذان توسط آقای امینی
ساعت 20:10 الی 20:26) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای خاتمی نژاد
ساعت 20:28 الی 20:34) تلاوت قرآن توسط آقای امینی
ساعت 20:35 الی 20:40) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 20:40الی 20:42) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 20:44 الی 21:08) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 21:09 الی 21:50) روضه خوانی و مداحی توسط آقای کوچکی
ساعت 21:50) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب