جستجو در سخنرانی های محافل

دسته بندی موضوعی محافل

اعیاد تقوای الهی تقوای زبان
دومین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 اولین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 سومین محفل سوگ ماه محرم-1438 چهارمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 پنجمین محفل سوگ-1438 ششمین محفل سوگ محرم 1438-1438 هفتمین محفل سوگ محرم 1438-1438 هشتمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 نهمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 یازدهمین محفل سوگ ماه محرم-1438 چهاردهمین محفل ماه محرم-1438 پانزدهمین محفل ماه محرم-1438 شانزدهمین محفل ماه محرم-1438 هفدهمین محفل ماه محرم-1438 هجدهمین محفل ماه محرم-1438 نوزدهمین محفل ماه محرم-1438 اولین محفل ماه صفر-1438 هفتمین محفل ماه صفر -1438 هشتمین محفل ماه صفر-1438 اولین محفل ماه ربیع الاول-1438 دومین محفل ماه ربیع الاول در شهادت امام حسن عسگریg-1438 چهارمین محفل ماه ربیع الاول-1438 پنجمین محفل ماه ربیع الاول-1438 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1438 دومین محفل ماه ربیع الثانی-1438 اولین محفل ربیع الاول-1439 دومین محفل ماه ربیع الاول-1439 سومین محفل ماه ربیع الاول-1439 چهارمین محفل ماه ربیع الاول-1439 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1439 دومین محفل ماه ربیع الثانی -1439 سومین محفل ماه ربیع الثانی-1439 سومین محفل ماه جمادی الاول-1439 پنجمین محفل ماه جمادی الاول-1439 اولین محفل ماه جمادی الثانی-1439 دومین محفل ماه جمادی الثانی-1439 سومین محفل ماه جمادی الثانی-1439 دومین محفل ماه شعبان-1439 چهارمین محفل ماه مبارک رمضان-1439 اولین محفل ماه ذی القعده -1439 چهارمین محفل ماه ذی القعده -1439 دومین محفل ماه ذی الحجه-1439 چهارمین محفل ماه ذی الحجه-1439 ششمین محفل ماه ذی الحجه-1439 « اولین محفل ماه ربیع الاول»-1440 سومین محفل ماه ربیع الاول-1440 «پنجمین محفل ماه ربیع الاول»-1440 ششمين محفل ماه ربيع الاول-1440 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1440
توحید خاطرات روزه شهادت
دومین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 اولین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 سومین محفل سوگ ماه محرم-1438 چهارمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 پنجمین محفل سوگ-1438 ششمین محفل سوگ محرم 1438-1438 هفتمین محفل سوگ محرم 1438-1438 هشتمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 نهمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 یازدهمین محفل سوگ ماه محرم-1438 دهمین محفل سوگ، صبح روز تاسوعا-1438 سیزدهمین محفل ماه محرم در شب شام غریبان-1438 دوازدهمین محفل ماه محرم در عصر روز عاشورا-1438 چهاردهمین محفل ماه محرم-1438 پانزدهمین محفل ماه محرم-1438 شانزدهمین محفل ماه محرم-1438 بیستمین محفل ماه محرم-1438 دومین محفل ماه صفر در روز شهادت حضرت رقیه B-1438 سومین محفل ماه صفر-1438 چهارمین محفل ماه صفر(جا ماندگان اربعین)-1438 پنجمین محفل ماه صفر در شب اربعین-1438 ششمین محفل ماه صفر-1438 دومین محفل ماه ربیع الاول در شهادت امام حسن عسگریg-1438 سومین محفل ماه جمادی الاول در ایام فاطمیه،شام شهادت حضرت زهرا B-1438 چهارمین محفل ماه جمادی الاول در ایام فاطمیه-1438 هشتمین محفل در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان (اولین شب قدر)-1438 نهمین محفل در شب بیست ویکم ماه مبارک رمضان (دومین شب قدر)-1438
صفر طب اسلامی محرم معاد نفوذ فرهنگی شهداء معرفی شده محافل عناوین شعرخوانی های محافل ويژه نامه ها
خیمه سرخ و سبز دوازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دوازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز یازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز یازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز نهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز نهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هشتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هشتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هفتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هفتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز ششمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز ششمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز پنجمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز پنجمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز چهارمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز چهارمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز سومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز سومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز اولین محفل ماه محرم سال 1438 خیمه سرخ و سبز اولین محفل ماه محرم سال 1438 قیام نهمین محفل سوگ ماه محرم 1438 سال 1438 قیام نهمین محفل سوگ ماه محرم 1438 سال 1438 قیام هشتمین محفل سوگ ماه محرم 1438 سال 1438 قیام هشتمین محفل سوگ ماه محرم 1438 سال 1438 قیام هفتمین محفل سوگ محرم 1438 سال 1438 قیام هفتمین محفل سوگ محرم 1438 سال 1438 قیام ششمین محفل سوگ محرم 1438 سال 1438 قیام ششمین محفل سوگ محرم 1438 سال 1438 قیام پنجمین محفل سوگ سال 1438 قیام پنجمین محفل سوگ سال 1438

محافل هیأت رهروان سیدالشهداءg


دومین محفل ماه ربیع الثانی

1395/10/30
1438/4/20

  اعلام برنامه

ساعت 18) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و تلاوت آیات11-6 سوره مبارکه “ممتحنه” توسط برادر مهدی قاسمی
ساعت 18:30) قرائت زیارت عاشورا توسط برادر بهزاد امینی
ساعت 18:44) اشاره به بخشی از زندگانی و قرائت وصیتنامه “شهید محمودرضا بیضایی” و تقدیم ثواب مجلس به روح ایشان
ساعت 18:50) پخش نماهنگ ” جنگ نرم” به مدت 5 دقیقه
ساعت 19:03) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:06) سخنرانی دکتر خاتمی نژاد با موضوع تقوای زبان
ساعت 19:40) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

اولین محفل ماه ربیع الثانی

1395/10/16
1438/4/6

  اعلام برنامه

ساعت 17:46) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و تلاوت آیات57-49 سوره مبارکه” بقره ” توسط برادر مهدی قاسمی
ساعت18:23) قرائت زیارت عاشورا توسط برادر سید علی عبدی
ساعت 18:41) اشاره به بخشی از زندگی “شهید معراجعلی حسنی” و تقدیم ثواب مجلس به روح ایشان
ساعت 18:46) پخش نماهنگ ” ایستادگی ، رمز موفیقت پیامبر صلوات الله” به مدت 18 دقیقه
ساعت 19:04 ) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:08) سخنرانی دکتر خاتمی نژاد با موضوع تقوای زبان
ساعت 19:36) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

پنجمین محفل ماه ربیع الاول

1395/10/9
1438/3/29

  اعلام برنامه

ساعت 17:43) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و تلاوت آیات سوره مبارکه” توبه” توسط برادر محمد ساربانی
ساعت18:15) قرائت زیارت عاشورا توسط برادر مهدی قاسمی
ساعت 18:27) اشاره به بخشی از زندگی “.شهید مجتبی اکبرزاده” و تقدیم ثواب مجلس به روح ایشان
ساعت 18:40) پخش نماهنگ به مدت 11 دقیقه
ساعت 18:52) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:00) سخنرانی دکتر خاتمی نژاد با موضوع تقوای زبان
ساعت 19:40) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

چهارمین محفل ماه ربیع الاول

1395/10/2
1438/3/22

  اعلام برنامه

ساعت 17:36) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و تلاوت آیات 38-26 سوره مبارکه” مریم ” توسط برادر مهدی قاسمی
ساعت17:59) قرائت مناجات امیرالمؤمنین توسط برادر حامد صفری
ساعت 18:32) اشاره به بخشی از زندگی “شهید مهدی ناصری” و تقدیم ثواب مجلس به روح ایشان
ساعت 18:42 ) پخش نماهنگ ” مهدویت ، بدون سیاست نمی شود ” به مدت 5 دقیقه
ساعت 18:48 ) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت18:51) سخنرانی دکتر خاتمی نژاد با موضوع تقوای زبان
ساعت 19:29) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

سومین محفل ماه ربیع الاول در میلاد پیامبر اکرمa و امام صادقg

1395/9/27
1438/3/17

  اعلام برنامه

ساعت 17:27) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و تلاوت آیات 102 تا 112سوره مبارکه انبیاء توسط برادر مهدی محمدی نیا
ساعت 17:50) اجرای مولودی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم a و امام صادق g توسط برادر علی دولت آبادی
ساعت 18:34 ) اشاره به بخشی از زندگی “شهید محمد جعفر انصاری” و تقدیم ثواب مجلس به روح ایشان توسط برادر حامد صفری
ساعت 18:50 ) پخش نماهنگ ” جان شیرین ” با موضوع سخنرانی امام خامنه ای درباره پیامبر اسلام به مدت 8 دقیقه
ساعت 18:58 ) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:03 ) سخنرانی دکتر خاتمی نژاد درباره پیامبر اکرمa
ساعت 19:20 ) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

دومین محفل ماه ربیع الاول در شهادت امام حسن عسگریg

1395/9/18
1438/3/8

  اعلام برنامه

ساعت.17:26) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت .18:00) قرائت زیارت عاشورا توسط برادر احسان نیک نفس
ساعت .18:35) قرائت خلاصه ای از زندگینامه “شهید ناصر فخر زاده” و تقدیم ثواب محفل امشب به روح ایشان و پخش نماهنگ
ساعت18:59) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت19:03) سخنرانی دکتر خاتمی نژاد با موضوع « تقوای زبان »
ساعت19:40) مداحی و سوگواری و سینه زنی توسط برادر حامدصفری
ساعت20:00) اتمام مراسم و پذیرایی از سوگواران گرامی

ادامه مطلب

اولین محفل ماه ربیع الاول

1395/9/11
1438/3/1

  اعلام برنامه

ساعت 17:25) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و تلاوت آیات 150-155 سوره مبارکه اعراف توسط برادر سید علی عبدی
ساعت17:59) قرائت مناجات امیرالمؤمنین توسط برادر مؤمنی
ساعت 18:42) قرائت خلاصه ای از زندگینامه “شهید مهدی پاکپور” و تقدیم ثواب محفل امشب به روح ایشان و پخش نماهنگ ” مدافع حرم ، شهید مصطفی صدرزاده”
ساعت 18:58) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:05) سخنرانی دکتر خاتمی نژاد با موضوع « تقوای زبان »
ساعت 19:39) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

هشتمین محفل ماه صفر

1395/9/10
1438/2/30

  اعلام برنامه

ساعت 17:38) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و تلاوت آیات51-31 سوره مبارکه “ذاریات” توسط برادر مهدی محمدی
ساعت 18:06) قرائت دعای توسل توسط برادر علی قاسمی
ساعت 18:20) قرائت خلاصه ای از زندگینامه “شهید روحانی قاسمی” و تقدیم ثواب محفل امشب به روح ایشان و پخش نماهنگی درباره امام رضا g و نماهنگ دیگری درباره “شهید مدافع حرم ، مهدی ثامنی راد” به مدت 4 دقیقه
ساعت 18:42) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:46) سخنرانی دکتر خاتمی نژاد با موضوع « تقوای زبان »
ساعت19:26) مداحی و سوگواری و سینه زنی توسط برادر حنیف محمدی
ساعت20:00) اتمام مراسم و پذیرایی از سوگواران گرامی

ادامه مطلب

هفتمین محفل ماه صفر

1395/9/8
1438/2/28

  اعلام برنامه

ساعت 17:26) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و تلاوت آیات7 تا 13 سوره مبارکه توبه توسط برادر بهزاد امینی
ساعت 18:04) قرائت زیارت عاشورا توسط برادر حامد صفری
ساعت 18:24) قرائت خلاصه ای از زندگینامه “سید محمود عبدی” و تقدیم ثواب محفل امشب به روح ایشان
و پخش نماهنگ ” کدام خصوصیت پیامبر را بیشتر دوست دارید”
ساعت18:38) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:42) سخنرانی دکتر خاتمی نژاد
ساعت 19:24) مداحی و سوگواری و سینه زنی توسط برادر حامد صفری
ساعت 20:00) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

ششمین محفل ماه صفر

1395/9/4
1438/2/24

  اعلام برنامه

ساعت 17:30) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و تلاوت آیات 5 تا 11 مبارکه حجرات توسط برادر مهدی قاسمی
ساعت 18:00) پخش نماهنگ ” به شما افتخار می کنیم ” با موضوع مدافعان حرم به مدت 7 دقیقه
ساعت 18:07 ) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:16) قرائت دعای کمیل توسط برادر محسن پیر بداغی
ساعت 18:51) مداحی و سوگواری و سینه زنی
ساعت 19:25) اتمام مراسم و پذیرایی از سوگواران حضرت اباعبدالله الحسینg

ادامه مطلب

پنجمین محفل ماه صفر در شب اربعین

1395/8/29
1438/2/19

  اعلام برنامه

ساعت 17:32) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و تلاوت آیات 87 تا 96 مبارکه یوسف توسط برادر مهدی قاسمی
ساعت 18:02) قرائت زیارت عاشورا توسط برادر مهدی قاسمی
ساعت 18:20) اشاره به بخشی از زندگی ” شهید رضا پاکپور ” و تقدیم ثواب محفل امشب به روح ایشان
ساعت 18:25) پخش نماهنگ ” اربعین ” با موضوع پیاده روی اربعین به مدت 5 دقیقه
ساعت 18:30 ) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:35) سخنرانی دکتر خاتمی نژاد با موضوع پیاده روی اربعین
ساعت 19:13) مداحی و سوگواری و سینه زنی توسط برادر سید محمد خاتمی نژاد
ساعت 20:05) اتمام مراسم و پذیرایی از سوگواران حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام

ادامه مطلب

چهارمین محفل ماه صفر(جا ماندگان اربعین)

1395/8/27
1438/2/17

  اعلام برنامه

ساعت 17:31) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و تلاوت آیات 77 تا 87 مبارکه طه توسط برادر امینی
ساعت 17:50) قرائت زیارت عاشورا توسط برادر محمدی نیا
ساعت 18:17) اشاره به بخشی از زندگی ” شهید قربانعلی شرف خانلو ” و تقدیم ثواب محفل امشب به روح ایشان
ساعت 18:24) پخش نماهنگ ” پای پیاده ” با موضوع پیاده روی اربعین به مدت 6 دقیقه
ساعت 18:30 ) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:33) سخنرانی دکتر خاتمی نژاد با موضوع پیاده روی اربعین
ساعت 19:05) مداحی و سوگواری و سینه زنی توسط برادر سید محمد خاتمی نژاد
ساعت 19:30) اتمام مراسم و پذیرایی از سوگواران حضرت اباعبدالله الحسین g

ادامه مطلب

سومین محفل ماه صفر

1395/8/20
1438/2/10

  اعلام برنامه

ساعت 17:34) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و تلاوت آیات 32 تا 36سوره مبارکه مائده
ساعت 18:03) قرائت زیارت عاشورا
ساعت 18:21) اشاره به بخشی از زندگی “شهید کاوه نبیری” و تقدیم ثواب محفل امشب به روح ایشان
ساعت 18:26) پخش نماهنگ ” فقط منتظران ببینند ” با موضوع پیاده روی اربعین
ساعت 18:35 ) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:38) سخنرانی دکتر خاتمی نژاد با موضوع زائرین اربعین و جاماندگان
ساعت 19:30) اتمام مراسم و پذیرایی از سوگواران حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام

ادامه مطلب

دومین محفل ماه صفر در روز شهادت حضرت رقیه B

1395/8/15
1438/2/5

  اعلام برنامه

ساعت 17:38) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و تلاوت آیات 12 تا 21 سوره مبارکه مجادله توسط برادر محمد ساربانی
ساعت 18:09) پخش نماهنگ ” الزائر، اینجا عصر ظهور است ” با موضوع پیاده روی اربعین به مدت 14 دقیقه
ساعت 18:23 ) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:25) ) قرائت مناجات امیرالمؤمنین و مداحی و سوگواری و سینه زنی
ساعت 19:30) اتمام مراسم و پذیرایی از سوگواران حضرت اباعبدالله الحسین g

ادامه مطلب

اولین محفل ماه صفر

1395/8/13
1438/2/3

  اعلام برنامه

ساعت 17:40) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و تلاوت آیات 25 تا 29 سوره مبارکه حدید توسط برادر سید علی عبدی
ساعت 18:03) قرائت زیارت عاشورا توسط برادر حامد صفری
ساعت 18:26 ) اشاره به بخشی از زندگی “شهید علی اکبر صالحی ” و تقدیم ثواب محفل امشب به روح ایشان
ساعت 18:33) پخش نماهنگ ” ما را مدافعان حرم آفریده اند ” به مدت 10 دقیقه
ساعت 18:43 ) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:46) سخنرانی دکتر خاتمی نژاد با موضوع « تقوای زبان » و بیان مقدمه ای درباره پیاده روی اربعین
ساعت 19:22 ) مداحی، سوگواری و سینه زنی توسط برادر حامد صفری
ساعت 19:56) اتمام مراسم و پذیرایی از سوگواران حضرت اباعبدالله الحسین g

ادامه مطلب

بیستمین محفل ماه محرم

1395/8/6
1438/1/25

  اعلام برنامه

ساعت 17:50) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و تلاوت آیات 35 تا 42 سوره مبارکه رعد توسط برادر مهدی قاسمی
ساعت 18:14 ) اشاره به بخشی از زندگی “شهید حسنعلی رجبی” و تقدیم ثواب محفل امشب به روح ایشان
ساعت 18:22) پخش نماهنگ ” مسیر حیات ” با موضوع پیاده روی اربعین به مدت 6 دقیقه
ساعت 18:30 ) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:35) قرائت دعای کمیل توسط برادر حامد صفری
ساعت 19:16 ) مداحی، سوگواری و سینه زنی توسط برادر حامد صفری
ساعت 20:18) اتمام مراسم و پذیرایی از سوگواران حضرت اباعبدالله الحسین g

ادامه مطلب

نوزدهمین محفل ماه محرم

1395/8/4
1438/1/23

  اعلام برنامه

ساعت 17:50) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و تلاوت آیات163-154 سوره مبارکه بقره توسط برادر حامد صفری
ساعت 18:19) قرائت دعای توسل توسط برادر علی قاسمی
ساعت 18:38) قرائت خلاصه ای از زندگینامه “شهید هادی غلامی” و تقدیم ثواب محفل امشب به روح ایشان
ساعت18:43) پخش نماهنگ ” من از هلند آمده ام ” با موضوع پیاده روی اربعین به مدت 6 دقیقه
ساعت 18:49) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:54) سخنرانی دکتر خاتمی نژاد با موضوع « تقوای زبانی » و بیان مقدمه ای درباره پیاده روی اربعین
ساعت 19:35) مداحی و سوگواری و سینه زنی توسط برادر سید محمد خاتمی نژاد
ساعت 20:11) اتمام مراسم و پذیرایی از سوگواران اباعبدالله الحسین g

ادامه مطلب

هجدهمین محفل ماه محرم

1395/8/2
1438/1/21

  اعلام برنامه

ساعت 17:55) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و تلاوت آیات 152 تا 157 سوره مبارکه انعام توسط برادر محمد ساربانی
ساعت 18:23) قرائت زیارت عاشورا توسط برادر بهزاد امینی
ساعت 18:35 ) اشاره به بخشی از زندگی “شهید محمد نعیمی” و پخش نماهنگ “هیاهو” با موضوع پیاده روی اربعین به مدت 4 دقیقه
ساعت 18:46 ) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:50) سخنرانی دکتر سید محمد خاتمی نژاد با موضوع «تقوای زبانی» و بیان مقدمه ای درباره اربعین حسینی
ساعت 19:46 ) مداحی، سوگواری و سینه زنی توسط برادر حامد صفری
ساعت 20:18) اتمام مراسم و پذیرایی از سوگواران حضرت اباعبدالله الحسین g

ادامه مطلب

هفدهمین محفل ماه محرم

1395/7/29
1438/1/18

  اعلام برنامه

ساعت 18:00) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و تلاوت آیات 26 تا 33 سوره مبارکه انفال توسط برادر سید علی عبدی
ساعت 18:31) قرائت زیارت عاشورا توسط برادر مهدی قاسمی
ساعت 18:50 ) اشاره به بخشی از زندگی شهید احمد علی غفوری توسط برادر حامد صفری و پخش نماهنگ ” اربعین ” به مدت 8 دقیقه
ساعت 19:06 ) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:10 ) سخنرانی دکتر سید محمد خاتمی نژاد با موضوع «تقوای زبانی»
ساعت 19:46 ) مداحی، سوگواری و سینه زنی توسط برادر حامد صفری
ساعت 20:27) اتمام مراسم و پذیرایی از سوگواران حضرت اباعبدالله الحسین g

ادامه مطلب

شانزدهمین محفل ماه محرم

1395/7/27
1438/1/16

  اعلام برنامه

ساعت 18:00) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و تلاوت آیات 6 تا 13 سوره مبارکه رعد توسط برادر بهزاد امینی
ساعت 18:27) قرائت زیارت عاشورا توسط برادر سید حامد صفری
ساعت 18:52 ) پخش نماهنگ با موضوع”مادر شهید” به مدت 7 دقیقه و 30 ثانیه
ساعت 19:02 ) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:07 ) سخنرانی دکتر سید محمد خاتمی نژاد با موضوع «تقوای زبانی»
ساعت 19:45 ) مداحی، سوگواری و سینه زنی
ساعت 20:20) اتمام مراسم و پذیرایی از سوگواران حضرت اباعبدالله الحسین g

ادامه مطلب