جستجو در سخنرانی های محافل

دسته بندی موضوعی محافل

اعیاد تقوای الهی تقوای زبان
دومین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 اولین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 سومین محفل سوگ ماه محرم-1438 چهارمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 پنجمین محفل سوگ-1438 ششمین محفل سوگ محرم 1438-1438 هفتمین محفل سوگ محرم 1438-1438 هشتمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 نهمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 یازدهمین محفل سوگ ماه محرم-1438 چهاردهمین محفل ماه محرم-1438 پانزدهمین محفل ماه محرم-1438 شانزدهمین محفل ماه محرم-1438 هفدهمین محفل ماه محرم-1438 هجدهمین محفل ماه محرم-1438 نوزدهمین محفل ماه محرم-1438 اولین محفل ماه صفر-1438 هفتمین محفل ماه صفر -1438 هشتمین محفل ماه صفر-1438 اولین محفل ماه ربیع الاول-1438 دومین محفل ماه ربیع الاول در شهادت امام حسن عسگریg-1438 چهارمین محفل ماه ربیع الاول-1438 پنجمین محفل ماه ربیع الاول-1438 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1438 دومین محفل ماه ربیع الثانی-1438 اولین محفل ربیع الاول-1439 دومین محفل ماه ربیع الاول-1439 سومین محفل ماه ربیع الاول-1439 چهارمین محفل ماه ربیع الاول-1439 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1439 دومین محفل ماه ربیع الثانی -1439 سومین محفل ماه ربیع الثانی-1439 سومین محفل ماه جمادی الاول-1439 پنجمین محفل ماه جمادی الاول-1439 اولین محفل ماه جمادی الثانی-1439 دومین محفل ماه جمادی الثانی-1439 سومین محفل ماه جمادی الثانی-1439 دومین محفل ماه شعبان-1439 چهارمین محفل ماه مبارک رمضان-1439 اولین محفل ماه ذی القعده -1439 چهارمین محفل ماه ذی القعده -1439 دومین محفل ماه ذی الحجه-1439 چهارمین محفل ماه ذی الحجه-1439 ششمین محفل ماه ذی الحجه-1439 « اولین محفل ماه ربیع الاول»-1440 سومین محفل ماه ربیع الاول-1440 «پنجمین محفل ماه ربیع الاول»-1440 ششمين محفل ماه ربيع الاول-1440 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1440
توحید خاطرات روزه شهادت
دومین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 اولین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 سومین محفل سوگ ماه محرم-1438 چهارمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 پنجمین محفل سوگ-1438 ششمین محفل سوگ محرم 1438-1438 هفتمین محفل سوگ محرم 1438-1438 هشتمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 نهمین محفل سوگ ماه محرم 1438-1438 یازدهمین محفل سوگ ماه محرم-1438 دهمین محفل سوگ، صبح روز تاسوعا-1438 سیزدهمین محفل ماه محرم در شب شام غریبان-1438 دوازدهمین محفل ماه محرم در عصر روز عاشورا-1438 چهاردهمین محفل ماه محرم-1438 پانزدهمین محفل ماه محرم-1438 شانزدهمین محفل ماه محرم-1438 بیستمین محفل ماه محرم-1438 دومین محفل ماه صفر در روز شهادت حضرت رقیه B-1438 سومین محفل ماه صفر-1438 چهارمین محفل ماه صفر(جا ماندگان اربعین)-1438 پنجمین محفل ماه صفر در شب اربعین-1438 ششمین محفل ماه صفر-1438 دومین محفل ماه ربیع الاول در شهادت امام حسن عسگریg-1438 سومین محفل ماه جمادی الاول در ایام فاطمیه،شام شهادت حضرت زهرا B-1438 چهارمین محفل ماه جمادی الاول در ایام فاطمیه-1438 هشتمین محفل در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان (اولین شب قدر)-1438 نهمین محفل در شب بیست ویکم ماه مبارک رمضان (دومین شب قدر)-1438
صفر طب اسلامی محرم معاد نفوذ فرهنگی شهداء معرفی شده محافل عناوین شعرخوانی های محافل ويژه نامه ها
خیمه سرخ و سبز دوازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دوازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز یازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز یازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز نهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز نهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هشتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هشتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هفتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هفتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز ششمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز ششمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز پنجمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز پنجمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز چهارمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز چهارمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز سومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز سومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز اولین محفل ماه محرم سال 1438 خیمه سرخ و سبز اولین محفل ماه محرم سال 1438 قیام نهمین محفل سوگ ماه محرم 1438 سال 1438 قیام نهمین محفل سوگ ماه محرم 1438 سال 1438 قیام هشتمین محفل سوگ ماه محرم 1438 سال 1438 قیام هشتمین محفل سوگ ماه محرم 1438 سال 1438 قیام هفتمین محفل سوگ محرم 1438 سال 1438 قیام هفتمین محفل سوگ محرم 1438 سال 1438 قیام ششمین محفل سوگ محرم 1438 سال 1438 قیام ششمین محفل سوگ محرم 1438 سال 1438 قیام پنجمین محفل سوگ سال 1438 قیام پنجمین محفل سوگ سال 1438

محافل هیأت رهروان سیدالشهداءg


پانزدهمین محفل ماه محرم

1395/7/25
1438/1/14

  اعلام برنامه

ساعت 18:00) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و تلاوت آیات 88 تا 93 سوره مبارکه نحل توسط برادر مهدی قاسمی
ساعت 18:27) قرائت زیارت عاشورا توسط برادر سید علی عبدی
ساعت 18:47 ) قرائت وصیت نامه شهید سید مرتضی سجادی و پخش نماهنگ با موضوع “جنگ دیروز و جنگ امروز” به مدت 4 دقیقه
ساعت 18:50 ) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:00 ) سخنرانی دکتر سید محمد خاتمی نژاد با موضوع «تقوای زبانی»
ساعت 19:39 ) مداحی، سوگواری و سینه زنی توسط برادر حاج علی
ساعت 20:28) اتمام مراسم و پذیرایی از سوگواران حضرت اباعبدالله الحسین g

ادامه مطلب

چهاردهمین محفل ماه محرم

1395/7/22
1438/1/11

  اعلام برنامه

ساعت 18:12) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و تلاوت آیات 6 تا 14 سوره مبارکه صف توسط برادر بهزاد امینی
ساعت 18:35) قرائت زیارت عاشورا توسط برادر جواد مومنی
ساعت 19:02 ) پخش نماهنگ «تغییر باورها» سخنان حاج حسین یکتا به مدت 00:09:30
ساعت 19:12 ) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:17 ) سخنرانی دکتر سید محمد خاتمی نژاد با موضوع «تقوای زبانی»
ساعت 20:13 ) مداحی، سوگواری و سینه زنی ویژه شهادت امام سجاد g توسط برادر جواد مومنی
ساعت 20:38 ) اتمام مراسم و پذیرایی از سوگواران حضرت اباعبدالله الحسینg

ادامه مطلب

سیزدهمین محفل ماه محرم در شب شام غریبان

1395/7/21
1438/1/10

  اعلام برنامه

ساعت 18:10) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و تلاوت آیات 162 تا 173 سوره مبارکه آل عمران توسط برادر مهدی قاسمی
ساعت 18:35) قرائت زیارت عاشورا توسط برادر حامد صفری
ساعت 18:55) پخش نماهنگ «آرزوی شهادت» به مدت00:05:00
ساعت 19:00) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:03) شعر خوانی دکتر سید محمد خاتمی نژاد با موضوع «شام غریبان»
ساعت 19:13) مقتل خوانی دکتر سید محمد خاتمی نژاد از ترجمه کتاب «نفس المهموم» محدث قمی
ساعت 19:21) مداحی، سوگواری و سینه زنی ویژه شب شام غریبان توسط برادران حامد صفری و حنیف محمدی
ساعت 20:30 ) اتمام مراسم و پذیرایی از سوگواران حضرت اباعبدالله الحسینg

ادامه مطلب

دوازدهمین محفل ماه محرم در عصر روز عاشورا

1395/7/21
1438/1/10

  اعلام برنامه

ساعت 15:00) شروع مراسم با پخش کلیپ صوتی
ساعت 15:10) تلاوت آیات 95 تا 101 سوره مبارکه نساء توسط برادر مهدی قاسمی
ساعت 15:15 ) قرائت زیارت ناحیه مقدسه توسط برادران سید محمد خاتمی نژاد و حامد صفری
ساعت 16:35) مداحی، سوگواری و سینه زنی ویژه عصر عاشورا توسط برادر حامد صفری
ساعت 17:10) اتمام مراسم و پذیرایی از سوگواران حضرت اباعبدالله الحسینg

ادامه مطلب

یازدهمین محفل سوگ ماه محرم

1395/7/20
1438/1/9

  اعلام برنامه

ساعت 18:07) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و تلاوت آیات 9 تا 27 سوره مبارکه زمر توسط برادر حامد صفری
ساعت 18:37) قرائت زیارت عاشورا توسط برادر بهزاد امینی
ساعت 19:08 ) پخش نماهنگ «یاد شهدا» به مدت 00:09:00
ساعت 19:12 ) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:17) سخنرانی دکتر سید محمد خاتمی نژاد با موضوع «تقوای زبانی»
ساعت 19:47 ) مقتل خوانی دکتر سید محمد خاتمی نژاد از ترجمه کتاب «نفس المهموم» محدث قمی با موضوع شهادت امام حسین علیه السلام
ساعت 19:55 ) مداحی، سوگواری و سینه زنی ویژه شب عاشورا توسط برادر سید محمد خاتمی نژاد
ساعت 20:56 ) اتمام مراسم و پذیرایی از سوگواران حضرت اباعبدالله الحسینg

ادامه مطلب

دهمین محفل سوگ، صبح روز تاسوعا

1395/7/20
1438/1/9

  اعلام برنامه

ساعت 8:04 ) تلاوت آیات 23 و 24 سوره مبارکه احزاب و آیات پایانی سوره مبارکه فجر توسط برادر حامد صفری
ساعت 8:20 ) قرائت زیارت حضرت ابوالفضلg توسط برادر حامد صفری
ساعت 8:23 ) مداحی، سوگواری و سینه زنی ویژه صبح تاسوعا توسط برادر حامد صفری
ساعت 9:00 ) سخنرانی دکتر سید محمد خاتمی نژاد با موضوع جلسه میثاق
ساعت 9:20 ) اتمام مراسم و پذیرایی و صبحانه از سوگواران حضرت اباعبدالله الحسینg

ادامه مطلب

نهمین محفل سوگ ماه محرم 1438

1395/7/19
1438/1/9

  اعلام برنامه

ساعت 18:10) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و تلاوت آیات 30 تا 37سوره مبارکه آل عمران توسط برادر احسان نیک نفس
ساعت 18:40) قرائت زیارت عاشورا توسط برادر مهدی قاسمی
ساعت 18:56 ) پخش نماهنگ «بصیرت و وفای حضرت عباسg » به مدت 00:07:10
ساعت 19:09 ) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:12) توزیع برگه های اطلاع رسانی و معرفی فعالیت های هیأت و موسسه در فضای مجازی
ساعت 19:30 ) سخنرانی دکتر سید محمد خاتمی نژاد با موضوع «تقوای زبانی»
ساعت 20:05 ) مقتل خوانی دکتر سید محمد خاتمی نژاد از ترجمه کتاب «نفس المهموم» محدث قمی در باب مقام حضرت عباسg
ساعت 20:14 ) مداحی، سوگواری و سینه زنی ویژه شب تاسوعا توسط برادر جواد مومنی
ساعت21:15 ) اتمام مراسم و پذیرایی از سوگواران حضرت اباعبدالله الحسینg

ادامه مطلب

هشتمین محفل سوگ ماه محرم 1438

1395/7/18
1438/1/8

  اعلام برنامه

ساعت 18:12) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و تلاوت آیات 8 تا 17سوره مبارکه اسرا توسط برادر مهدی قاسمی
ساعت 18:45) قرائت زیارت عاشورا توسط برادر بهزاد امینی
ساعت 18:57 ) پخش نماهنگ «به جرم علی بودن» به مدت 00:07:13
ساعت 19:05) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:10 ) سخنرانی دکتر سید محمد خاتمی نژاد با موضوع «تقوای زبانی»
ساعت 19:52) مقتل خوانی دکتر سید محمد خاتمی نژاد از ترجمه کتاب «نفس المهموم» محدث قمی با موضوع نحوه به شهادت رسیدن حضرت علی اکبر g

ساعت 19:58 ) مداحی، سوگواری و سینه زنی ویژه شهادت حضرت علی اکبرg توسط برادر صفری
ساعت 20:49) اتمام مراسم و پذیرایی از سوگواران حضرت اباعبدالله الحسینg

ادامه مطلب

هفتمین محفل سوگ محرم 1438

1395/7/17
1438/1/7

  اعلام برنامه

ساعت 18:13) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و تلاوت آیات 30 تا 37 سوره مبارکه بقره توسط برادر بهزاد امینی
ساعت 18:41) قرائت زیارت عاشورا توسط برادر یوسفی
ساعت 19:02) پخش نماهنگ به مدت 00:04:00
ساعت 19:06 ) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت19:11 ) سخنرانی دکتر سید محمد خاتمی نژاد با موضوع «تقوای زبانی»
ساعت 19:55 ) مقتل خوانی دکتر سید محمد خاتمی نژاد از ترجمه کتاب «نفس المهموم» محدث قمی با موضوع شهادت حضرت علی اصغرgو قسمتی هم از کتاب لهوف سید ابن طاووس
ساعت20:00 ) مداحی، سوگواری و سینه زنی ویژه شهادت حضرت علی اصغرg توسط برادر سید محمد خاتمی نژاد
ساعت20:30 ) اتمام مراسم و پذیرایی از سوگواران حضرت اباعبدالله الحسینg

ادامه مطلب

پنجمین محفل سوگ

1395/7/16
1438/1/5

  اعلام برنامه

ساعت 18:15) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و تلاوت آیات 109 تا 115 سوره مبارکه آل عمران توسط برادر نیک نفس
ساعت 18:50) قرائت زیارت عاشورا توسط برادر علی قاسمی
ساعت 19:18) پخش نماهنگ «فرصت ناب امام حسین g به مدت 00:07:10
ساعت 19:25 ) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:28 ) سخنرانی دکتر سید محمد خاتمی نژاد با موضوع «تقوای زبانی»
ساعت 20:04 ) مقتل خوانی دکتر سید محمد خاتمی نژاد از کتاب لهوف سید بن طاووس با موضوع شهادت حضرت عبدالله بن حسن g و مختصری هم از ترجمه کتاب نفس المهموم محدث قمی
ساعت 20:10 ) مداحی، سوگواری و سینه زنی ویژه شهادت حضرت عبد الله بن الحسنg توسط کربلایی جواد مؤمنی
ساعت 20:44 ) اتمام مراسم و پذیرایی از سوگواران حضرت ابا عبدالله الحسینg

ادامه مطلب

ششمین محفل سوگ محرم 1438

1395/7/16
1438/1/6

  اعلام برنامه

ساعت 18:13) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و تلاوت آیات 71 تا 78 سوره مبارکه یونس توسط برادر حامد صفری
ساعت 18:40) قرائت زیارت عاشورا توسط برادرحامد صفری
ساعت19:00 ) پخش نماهنگ «روضه ای درباره حضرت قاسمg» ومستندی کوتاه درباره شهید مرحمت بالازاده به مدت 0:05:23
ساعت 19:06) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت19:11 ) سخنرانی دکتر سید محمد خاتمی نژاد با موضوع «تقوای زبانی»
ساعت 19:45 ) مقتل خوانی دکتر سید محمد خاتمی نژاد از ترجمه کتاب «نفس المهموم» محدث قمی موضوع شهادت حضرت قاسمg
ساعت 19:56 ) مداحی، سوگواری و سینه زنی ویژه شهادت حضرت قاسمg توسط برادر حامد صفری
ساعت20:48) اتمام مراسم و پذیرایی از سوگواران حضرت اباعبدالله الحسینg

ادامه مطلب

چهارمین محفل سوگ ماه محرم 1438

1395/7/15
1438/1/4

  اعلام برنامه

ساعت 18:14) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و تلاوت آیات 141 تا146 سوره مبارکه آل عمران توسط برادر مهدی قاسمی
ساعت 18:45) قرائت زیارت عاشورا توسط برادر حامد صفری
ساعت 19:00) پخش نماهنگ «مادران شهدا» به مدت 00:05:10
ساعت 19:05 ) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:10 ) سخنرانی دکتر سید محمد خاتمی نژاد با موضوع «تقوای زبانی»
ساعت 19:45 ) مقتل خوانی دکتر سید محمد خاتمی نژاد از ترجمه کتاب لهوف با موضوع شهادت دو طفل حضرت زینب B و قسمت دیگری از کتاب نفس المهموم محدث قمی با موضوع شهادت جناب حر
ساعت 19:55 ) مداحی، سوگواری و سینه زنی ویژه شهادت حر و فرزندان حضرت زینب B توسط برادر حامد صفری
ساعت 20:40 ) اتمام مراسم و پذیرایی از سوگواران حضرت اباعبدالله الحسین g

ادامه مطلب

سومین محفل سوگ ماه محرم

1395/7/14
1438/1/3

  اعلام برنامه

ساعت 18:17) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و تلاوت آیات 142 و 143 سوره مبارکه نساء توسط برادر بهزاد امینی
ساعت 18:41) قرائت زیارت عاشورا توسط برادر سید علی عبدی
ساعت 18:55 ) پخش نماهنگ «رقیه های معاصر» به مدت 00:10:53
ساعت 19:06 ) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:11 ) سخنرانی دکتر سید محمد خاتمی نژاد با موضوع «تقوای زبانی»
ساعت 19:38 ) مقتل خوانی دکتر خاتمی نژاد از ترجمه کتاب «نفس المهموم» محدث قمی با موضوع روایت حال حضرت رقیه B در خرابه شام
ساعت 19:42 ) مداحی، سوگواری و سینه زنی ویژه شهادت حضرت رقیه B توسط برادر حنیف محمدی
ساعت 20:35 ) اتمام مراسم و پذیرایی از سوگواران حضرت ابا عبدالله الحسین g

ادامه مطلب

اولین محفل سوگ ماه محرم 1438

1395/7/12
1438/1/1

  اعلام برنامه

در شب اول محرم در هیأت رهروان سیدالشهداء g چه گذشت….
مراسم محرم الحرام سال ۱۴۳۸ ه‍ ق ( مهرماه ۱۳۹۵) در هیئت رهروان سیدالشهداء g با نماز مغرب و عشا آغاز و پس از تلاوت سوره فجر و قرائت زیارت عاشورا و سپس پخش نماهنگی با عنوان «لبیک یا حسین g»، دستان عزاداران حسینی در دستان یکدیگر گره خورد و دعای وحدت در فضای حسینیه رهروان سید الشهداء g، طنین انداز شد‌‌.
سپس نوبت به سخنرانی دکتر خاتمی نژاد که مربوط به گناهان زبان بود، رسید. ایشان از رساله حقوق امام سجاد gکه مرتبط با حقوقی است که بر ذمه داریم و از بسیاری از آن ها بی اطلاعیم.

ادامه مطلب

دومین محفل سوگ ماه محرم 1438

1395/7/12
1438/1/2

  اعلام برنامه

ساعت۱۸:۱۸) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء و تلاوت آیات ۵۲ تا ۵۶سوره مبارکه زمر توسط برادر احسان نیک نفس
ساعت ۱۸:۴۱) قرائت زیارت عاشورا توسط برادر بهزاد امینی
ساعت ۱۹:۰۲ ) پخش نماهنگ «کل یوم عاشورا و کل عرض کربلا.»
ساعت ۱۹:۰۵) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت ۱۹:۱۰) سخنرانی دکتر سید محمد خاتمی نژاد با موضوع «تقوای زبانی»
ساعت ۱۹:۴۴ ) مقتل خوانی دکتر سید محمد خاتمی نژاد از ترجمه کتاب «نفس المهموم» محدث قمی با موضوع ورود قافله حسینی به کربلا
ساعت ۱۹:۵۲) مداحی، سوگواری و سینه زنی ویژه ورود کاروان حسینی به کربلا توسط کربلایی جواد مؤمنی
ساعت ۲۰:۴۵ ) اتمام مراسم و پذیرایی از سوگواران حضرت اباعبدالله علیه السلام

ادامه مطلب