جستجو در سخنرانی های محافل

دسته بندی موضوعی محافل

اعیاد تقوای الهی تقوای زبان
اولین محفل ماه صفر-1438 هفتمین محفل ماه صفر -1438 هشتمین محفل ماه صفر-1438 اولین محفل ماه ربیع الاول-1438 دومین محفل ماه ربیع الاول در شهادت امام حسن عسگریg-1438 چهارمین محفل ماه ربیع الاول-1438 پنجمین محفل ماه ربیع الاول-1438 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1438 دومین محفل ماه ربیع الثانی-1438 اولین محفل ربیع الاول-1439 دومین محفل ماه ربیع الاول-1439 سومین محفل ماه ربیع الاول-1439 چهارمین محفل ماه ربیع الاول-1439 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1439 دومین محفل ماه ربیع الثانی -1439 سومین محفل ماه ربیع الثانی-1439 سومین محفل ماه جمادی الاول-1439 پنجمین محفل ماه جمادی الاول-1439 اولین محفل ماه جمادی الثانی-1439 دومین محفل ماه جمادی الثانی-1439 سومین محفل ماه جمادی الثانی-1439 دومین محفل ماه شعبان-1439 چهارمین محفل ماه مبارک رمضان-1439 اولین محفل ماه ذی القعده -1439 چهارمین محفل ماه ذی القعده -1439 دومین محفل ماه ذی الحجه-1439 چهارمین محفل ماه ذی الحجه-1439 ششمین محفل ماه ذی الحجه-1439 « اولین محفل ماه ربیع الاول»-1440 سومین محفل ماه ربیع الاول-1440 «پنجمین محفل ماه ربیع الاول»-1440 ششمين محفل ماه ربيع الاول-1440 اولین محفل ماه ربیع الثانی-1440 چهارمین محفل ماه ربیع الثانی-1439 پنجمین محفل ماه ربیع الثانی-1440 ششمین محفل ماه ربیع الثانی-1440 دومین محفل ماه جمادی الاول-1440 اولین محفل ماه جمادی الثانی-1440 دومین محفل ماه جمادی الثانی-1440 سومین محفل ماه جمادی الثانی-1440 چهارمین محفل ماه جمادی الثانی-1440 اولین محفل ماه رجب-1440 دومین محفل ماه رجب-1440 اولین محفل ماه شعبان-1440 دومین محفل ماه شعبان-1440
توحید خاطرات روزه شهادت صفر طب اسلامی محرم معاد نفوذ فرهنگی شهداء معرفی شده محافل عناوین شعرخوانی های محافل ويژه نامه ها
خیمه سرخ و سبز دوازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دوازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز یازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز یازدهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز نهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز نهمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هشتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هشتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هفتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز هفتمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز ششمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز ششمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز پنجمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز پنجمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز چهارمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز چهارمین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز سومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز سومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز دومین محفل ماه محرم سال 1439 خیمه سرخ و سبز اولین محفل ماه محرم سال 1438 خیمه سرخ و سبز اولین محفل ماه محرم سال 1438

محافل هیأت رهروان سیدالشهداءg


دومین محفل ماه ربیع الاول در شهادت امام حسن عسگریg

1395/9/18
1438/3/8

  اعلام برنامه

ساعت.17:26) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء
ساعت .18:00) قرائت زیارت عاشورا توسط برادر احسان نیک نفس
ساعت .18:35) قرائت خلاصه ای از زندگینامه “شهید ناصر فخر زاده” و تقدیم ثواب محفل امشب به روح ایشان و پخش نماهنگ
ساعت18:59) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت19:03) سخنرانی دکتر خاتمی نژاد با موضوع « تقوای زبان »
ساعت19:40) مداحی و سوگواری و سینه زنی توسط برادر حامدصفری
ساعت20:00) اتمام مراسم و پذیرایی از سوگواران گرامی

ادامه مطلب

اولین محفل ماه ربیع الاول

1395/9/11
1438/3/1

  اعلام برنامه

ساعت 17:25) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و تلاوت آیات 150-155 سوره مبارکه اعراف توسط برادر سید علی عبدی
ساعت17:59) قرائت مناجات امیرالمؤمنین توسط برادر مؤمنی
ساعت 18:42) قرائت خلاصه ای از زندگینامه “شهید مهدی پاکپور” و تقدیم ثواب محفل امشب به روح ایشان و پخش نماهنگ ” مدافع حرم ، شهید مصطفی صدرزاده”
ساعت 18:58) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:05) سخنرانی دکتر خاتمی نژاد با موضوع « تقوای زبان »
ساعت 19:39) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

هشتمین محفل ماه صفر

1395/9/10
1438/2/30

  اعلام برنامه

ساعت 17:38) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و تلاوت آیات51-31 سوره مبارکه “ذاریات” توسط برادر مهدی محمدی
ساعت 18:06) قرائت دعای توسل توسط برادر علی قاسمی
ساعت 18:20) قرائت خلاصه ای از زندگینامه “شهید روحانی قاسمی” و تقدیم ثواب محفل امشب به روح ایشان و پخش نماهنگی درباره امام رضا g و نماهنگ دیگری درباره “شهید مدافع حرم ، مهدی ثامنی راد” به مدت 4 دقیقه
ساعت 18:42) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:46) سخنرانی دکتر خاتمی نژاد با موضوع « تقوای زبان »
ساعت19:26) مداحی و سوگواری و سینه زنی توسط برادر حنیف محمدی
ساعت20:00) اتمام مراسم و پذیرایی از سوگواران گرامی

ادامه مطلب

هفتمین محفل ماه صفر

1395/9/8
1438/2/28

  اعلام برنامه

ساعت 17:26) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و تلاوت آیات7 تا 13 سوره مبارکه توبه توسط برادر بهزاد امینی
ساعت 18:04) قرائت زیارت عاشورا توسط برادر حامد صفری
ساعت 18:24) قرائت خلاصه ای از زندگینامه “سید محمود عبدی” و تقدیم ثواب محفل امشب به روح ایشان
و پخش نماهنگ ” کدام خصوصیت پیامبر را بیشتر دوست دارید”
ساعت18:38) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:42) سخنرانی دکتر خاتمی نژاد
ساعت 19:24) مداحی و سوگواری و سینه زنی توسط برادر حامد صفری
ساعت 20:00) اتمام مراسم و پذیرایی

ادامه مطلب

ششمین محفل ماه صفر

1395/9/4
1438/2/24

  اعلام برنامه

ساعت 17:30) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و تلاوت آیات 5 تا 11 مبارکه حجرات توسط برادر مهدی قاسمی
ساعت 18:00) پخش نماهنگ ” به شما افتخار می کنیم ” با موضوع مدافعان حرم به مدت 7 دقیقه
ساعت 18:07 ) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:16) قرائت دعای کمیل توسط برادر محسن پیر بداغی
ساعت 18:51) مداحی و سوگواری و سینه زنی
ساعت 19:25) اتمام مراسم و پذیرایی از سوگواران حضرت اباعبدالله الحسینg

ادامه مطلب

پنجمین محفل ماه صفر در شب اربعین

1395/8/29
1438/2/19

  اعلام برنامه

ساعت 17:32) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و تلاوت آیات 87 تا 96 مبارکه یوسف توسط برادر مهدی قاسمی
ساعت 18:02) قرائت زیارت عاشورا توسط برادر مهدی قاسمی
ساعت 18:20) اشاره به بخشی از زندگی ” شهید رضا پاکپور ” و تقدیم ثواب محفل امشب به روح ایشان
ساعت 18:25) پخش نماهنگ ” اربعین ” با موضوع پیاده روی اربعین به مدت 5 دقیقه
ساعت 18:30 ) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:35) سخنرانی دکتر خاتمی نژاد با موضوع پیاده روی اربعین
ساعت 19:13) مداحی و سوگواری و سینه زنی توسط برادر سید محمد خاتمی نژاد
ساعت 20:05) اتمام مراسم و پذیرایی از سوگواران حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام

ادامه مطلب

چهارمین محفل ماه صفر(جا ماندگان اربعین)

1395/8/27
1438/2/17

  اعلام برنامه

ساعت 17:31) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و تلاوت آیات 77 تا 87 مبارکه طه توسط برادر امینی
ساعت 17:50) قرائت زیارت عاشورا توسط برادر محمدی نیا
ساعت 18:17) اشاره به بخشی از زندگی ” شهید قربانعلی شرف خانلو ” و تقدیم ثواب محفل امشب به روح ایشان
ساعت 18:24) پخش نماهنگ ” پای پیاده ” با موضوع پیاده روی اربعین به مدت 6 دقیقه
ساعت 18:30 ) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:33) سخنرانی دکتر خاتمی نژاد با موضوع پیاده روی اربعین
ساعت 19:05) مداحی و سوگواری و سینه زنی توسط برادر سید محمد خاتمی نژاد
ساعت 19:30) اتمام مراسم و پذیرایی از سوگواران حضرت اباعبدالله الحسین g

ادامه مطلب

سومین محفل ماه صفر

1395/8/20
1438/2/10

  اعلام برنامه

ساعت 17:34) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و تلاوت آیات 32 تا 36سوره مبارکه مائده
ساعت 18:03) قرائت زیارت عاشورا
ساعت 18:21) اشاره به بخشی از زندگی “شهید کاوه نبیری” و تقدیم ثواب محفل امشب به روح ایشان
ساعت 18:26) پخش نماهنگ ” فقط منتظران ببینند ” با موضوع پیاده روی اربعین
ساعت 18:35 ) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:38) سخنرانی دکتر خاتمی نژاد با موضوع زائرین اربعین و جاماندگان
ساعت 19:30) اتمام مراسم و پذیرایی از سوگواران حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام

ادامه مطلب

دومین محفل ماه صفر در روز شهادت حضرت رقیه B

1395/8/15
1438/2/5

  اعلام برنامه

ساعت 17:38) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و تلاوت آیات 12 تا 21 سوره مبارکه مجادله توسط برادر محمد ساربانی
ساعت 18:09) پخش نماهنگ ” الزائر، اینجا عصر ظهور است ” با موضوع پیاده روی اربعین به مدت 14 دقیقه
ساعت 18:23 ) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:25) ) قرائت مناجات امیرالمؤمنین و مداحی و سوگواری و سینه زنی
ساعت 19:30) اتمام مراسم و پذیرایی از سوگواران حضرت اباعبدالله الحسین g

ادامه مطلب

اولین محفل ماه صفر

1395/8/13
1438/2/3

  اعلام برنامه

ساعت 17:40) اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و تلاوت آیات 25 تا 29 سوره مبارکه حدید توسط برادر سید علی عبدی
ساعت 18:03) قرائت زیارت عاشورا توسط برادر حامد صفری
ساعت 18:26 ) اشاره به بخشی از زندگی “شهید علی اکبر صالحی ” و تقدیم ثواب محفل امشب به روح ایشان
ساعت 18:33) پخش نماهنگ ” ما را مدافعان حرم آفریده اند ” به مدت 10 دقیقه
ساعت 18:43 ) جمع خوانی دعای وحدت توسط همه حضار به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 18:46) سخنرانی دکتر خاتمی نژاد با موضوع « تقوای زبان » و بیان مقدمه ای درباره پیاده روی اربعین
ساعت 19:22 ) مداحی، سوگواری و سینه زنی توسط برادر حامد صفری
ساعت 19:56) اتمام مراسم و پذیرایی از سوگواران حضرت اباعبدالله الحسین g

ادامه مطلب