زمینه های سقوط جامعه اسلامی در آستانه واقعه عاشورا

سخنران: آقای استاد خاتمی نژاد

* یکی از عوامل به خلافت رسیدن یزید، «سرکوب شدید شیعیان و آزادی خواهان» بود.
۱- ایجاد بیزاری از امام علی علیه السلام
* یکی از مهم ترین شیوه های معاویه در برخورد با شیعیان، ایجاد بیزاری از امام علی علیه السلام در میان مردم بود.
* امویان با هدف حذف امام علی علیه السلام از جامعه، ایشان را به عنوان عنصری جنگ طلب و خونریز معرفی می کردند.
* معاویه در پایان خطبه هایش علی(ع) را لعن، و‌کارگزارانی را که چنین نمی کردند، عزل می کرد و وحشتی ایجاد کرده بود که مردم نام فرزندان شان را «علی» نگذارند.
* سب و لعن علی(ع) در دوره معاویه و سپس امویان به صورت یک سنت متداول ادامه داشت تا آن که در زمان عمربن عبدالعزیز خاتمه یافت.
۲- شهادت حجربن عدی و یارانش
* هنگامی که مغیره و دیگران در کوفه روی منبر، امام علی(ع) را لعن می کردند، حجربن عدی کندی و عمروبن حمق خزاعی و همراهان شان به پا می خواستند و لعن را به خودشان باز می گفتند و در این باره سخن می گفتند.
* پس از مغیره، «زیادبن ابیه» حاکم کوفه شد و در پی دستگیری آن ها برآمد.
* سرانجام حجربن عدی و ۱۳ مرد از همراهانش دستگیر شدند و نزد معاویه فرستاده شدند.
* هنگامی که بازداشت شدگان به مرج عذراء در چند میلی دمشق رسیدند، معاویه دستور داد که آن ها را همانجا گردن زنند.
* حسن بصری می‌گوید: معاویه چهار خصلت داشت که هریک از آنها برای هلاکت بس است:
1) سوار شدنش بر گرده مسلمانان با شمشیر به گونه‌ای که بدون مشورت، به امارت رسید در حالی که صحابه بافضیلت همچنان زنده بودند.2) جانشین نمودن فرزند دائم الخمرش که حریر می‌پوشید و تنبور می‌زد. 3) برادر خواندن زیاد را در حالی که پیامبر(ص) فرموده است: فرزند زن، از آنِ شوهر قانونی و رسمی است، و زناکار جز سنگ نصیبی ندارد.4) کشتن حجر

ادامه مطلب

 1398/6/18

محفل: دهمین محفل ماه محرم

زمینه های سقوط جامعه اسلامی در آستانه شکل گیری واقعه عاشورا

سخنران: آقای استاد خاتمی نژاد

* یکی از عوامل به خلافت رسیدن یزید، «جنگ روانی و تبلیغات ماهرانه معاویه» بود.
* معاویه در دوران بیست ساله حکومت خود با یک سیاست عمیق چهارجانبه بر سراسر حکومت وسیع اسلامی مسلط گردید.
۱- کار بر روی خواص متزلزل
اغوای دانشمندان مهاجر و انصار از طریق ملایمت در رفتار و بذل و بخشش فراوان و دعوت بیشتر آنان به شام با هدف تأسیس حوزه ای آبرومند بر اساس ترویج اسلام و قرآن در محیطی برکنار از سیاست.
نتیجه: مخالفین در برابر اسلام و قرآن قرار می گرفتند.
۲- سرکوب آزادی خواهان و شیعیان
قلع و قمع مخالفان بصیر و آگاه و شیعیان ناب به وسیله بسربن ارطاه و‌زیادبن ابیه.
تارومار کردن بی محاکمه و بی حساب و ملاحظه قانون و دستورات مردمی یا اسلامی مخالفان.
۳- ترویج اسلام اموی
ایجاد دستگاه تبلیغاتی بسیار وسیع و عمومی بر مبنای شعر شاعران (اخطل نصرانی) و حدیث محدثان (ابوهریره) و تفسیر مفسران قلابی و سودجو (کعب الاحبار)
۴- سیاست خارجی منفعلانه
صلح با امپراتوری روم شرقی به منظور زمینه سازی خلافت یزید و توقف پیشروی اسلام در اروپا
پرداخت باج به آنان با هدف پشتیبانی از تاج و تخت یزید
* ویژگی های مردم شام در اثر تربیت معاویه
۱- نادان و گوش به فرمان زمامداران بی دین
۲- سرکش در برابر خالق و‌زبون در برابر مخلوق
۳- بی اطلاع از تاریخ اسلام و خاندان پیامبر (ص)

ادامه مطلب

 1398/6/17

محفل: نهمین محفل ماه محرم

زمینه های شکل گیری واقعه عاشورا

سخنران: آقای استاد خاتمی نژاد

مخالفان ولیعهدی یزید
عبدالله بن زبیر)
* معاویه از او درباره زمامداری یزید پرسید. عبدالله در پاسخ گفت:«پیش از آن که پشیمان شوی بیندیش و نیک بنگر. آن گاه قدم نه فراپیش. چه، پیش از قدم نهادن نگریستن باید و پیش از پشیمان شدن اندیشیدن شاید.»
احنف بن قیس)
* معاویه از او خواست تا با یزید سخن گوید. احنف نیز با او سخن گفت. سپس بیرون آمد و معاویه از او پرسید: برادرزاده ات را چگونه یافتی؟ گفت اگر دروغ بگوییم از خدا می ترسیم و اگر راست بر زبان آریم از تو واهمه داریم!
موافقان ولایتعهدی یزید
ضحاک بن قیس
* او که داروغه شام بود، یزید را به حلم و علم و نیکو سیرتی ستود و گفت: او بهتر از هرکسی امنیت ما را فراهم می سازد.
زیادبن ابیه
* زیاد با وجود آگاهی از فساد یزید، نه تنها معاویه را از این کار باز نمی دارد بلکه پیشنهاد می دهد اگر معاویه درباره جانشینی فرزندش، مصمم است باید مقدمات آن را نیز به خوبی فراهم سازد.
یزید بن مقنع
* در مجلسی که به مناسبت بررسی امر جانشینی یزید در حضور معاویه برگزار شده بود، برخاست و اشاره به معاویه کرد و گفت: امیرالمؤمنین، این است! و اگر بمیرد این است! و اشارت به یزید کرد:«و هرکه نپذیرد، این است!» و اشارت به شمشیر کرد. معاویه گفت بنشین که تو بزرگ خطیبانی!

ادامه مطلب

 1398/6/16

محفل: هشتمین محفل ماه محرم

زمینه های سقوط جامعه اسلامی در آستانه شکل گیری واقعه عاشورا

سخنران: آقای استاد خاتمی نژاد

- بررسی شخصیت یزید
* فاسقی بی پروا در مبارزه با دین خدا که نامش بیش از همه خواص اهل باطل، با واقعه عاشورا پیوند خورده است.
* مادرش کنیزی به نام میسون بود که معاویه او را به زادگاهش-حوارین-تبعید کرد.
* درباره خلق و خوی او آورده اند:« یزید در آنجا [قبیله مادری]نه درسی خواند نه کمالی اندوخت. چون میان صحرانشینان پرورش یافته بود، گفتاری روان داشت و شعر نیک می سرود.
* آماده بودن وسایل زندگی آرام، شکار و شراب و سگ بازی، از او موجودی عیاش، هوسباز و بی بندوبار ساخته بود.
* یکی از اشعار یزید: نغمه های تار، مرا از شنیدن اذان بازداشته است و من حورالعین بهشتی را با یک شراب کهنه که در ته ظرف است، معاوضه می کنم.(درسی که حسین ع به انسان ها آموخت، ص۱۰۲)
- زمینه چینی مشاوران و کارگزاران معاویه
* یکی از مفاد صلح نامه امام حسن (ع) و معاویه این بود که پس از مرگ معاویه، خلافت به حسن بن علی (ع)برسد.
* امام دوم شیعیان در سال ۵۰ هجری به شهادت رسید. معاویه در کمین بود تا آرزوی محال جانشینی یزید را ممکن سازد.
* اما فرزندش از لحاظ عقیده و رفتار و حتی ورزیدگی در امور سیاسی، شایستگی خلافت را نداشت.
* بدین سان، اطرافیان چاپلوس و از خدا بی خبر معاویه، تلاش کردند تا خلافت را در خاندان او موروثی نمایند.
* نخستین کسی که پیشنهاد جانشینی یزید را مطرح کرد، مغیره بن شعبه از بزرگان خواص اهل باطل بود.

ادامه مطلب

 1398/6/15

محفل: هفتمین محفل ماه محرم

زمینه های سقوط جامعه اسلامی در آستانه شکل گیری واقعه عاشورا

سخنران: آقای استاد خاتمی نژاد

سیمای خواص اهل باطل در قرآن
* سوره مبارکه قصص آیه شریفه۴۱: و آن ها را امامانی قرار دادیم که مردم را به سوی آتش دعوت می کنند و روز رستاخیز یاری نخواهند شد.
* سوره مبارکه نمل آیه شریفه ۱۴:
و با آنكه دلهايشان بدان يقين داشت، از روى ظلم و تكبر آن را انكار كردند. پس ببين فرجام فسادگران چگونه بود.
* راهبرد خواص اهل باطل
مهم ترین راهبرد سردمداران جبهه کفر و شرک و‌نفاق، این است که به اندیشه های پلید خویش، جامه حق پوشیده و آن را بر مردم، «مشتبه» می سازند تا بدین وسیله، جبهه حق، بی یار و یاور مانده و‌سپاه کفر، پیروز شود: « وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» (بقره/۴۲)
نمونه هایی از نفوذ خواص اهل باطل (عمروبن عاص و یزید بن معاویه)
۱) عمروبن عاص
* عمرو پسر عاص بن وائل از تیره بنی سهم و‌از قریش است.
* پدر وی «عاص» از دشمنان رسول خدا(ص) بود و از «ابتر» که در سوره کوثر آمده، همین «عاص» مقصود است.
* مادر عمرو، زن آلوده دامانی به نام «نابغه» بود.
* وقتی عمرو به دنیا آمد ابولهب، امیه بن خلف، هشام بن مغیره، ابوسفیان و عاص بن وائل، هر کدام ادعا داشتند که عمرو فرزند اوست. سرانجام، عاص بن وائل او‌را برداشت زیرا از همه آن پدران مدعی، بیشتر به وی شبیه بود و به گواهی نابغه، تنها عاص بود که به او نفقه می داد!

ادامه مطلب

 1398/6/14

محفل: ششمین محفل ماه محرم

زمینه های سقوط جامعه اسلامی در آستانه واقعه عاشورا

سخنران: آقای استاد خاتمی نژاد

* یکی از عوامل به خلافت رسیدن یزیدبن معاویه، نفوذ خواص اهل باطل در ارکان جامعه اسلامی می باشد.
* فصل مشترک همه خواص اهل باطل، یاری طاغوت و مبارزه بی امان با حق است که در آیات قرآن کریم با الفاظ و تعابیر گوناگون بیان شده است.
* خواص اهل باطل، با همین عقیده نادرست و به دلیل عدم باور به خدای واحد و جهان پس از مرگ و رسالت پیامبران الهی، زندگی خود را محدود به همین دنیا دانسته و تلاش می کنند تا به هر قیمت ممکن، اسباب آسایش و رفاه دنیوی خویش را فراهم نمایند.
دو ویژگی برجسته خواص اهل باطل:
۱) حق ستیزی
* سوره مبارکه هود آیه شریفه ۵۹:
و اين، [قوم‌] عاد بود كه آيات پروردگارشان را انكار كردند، و فرستادگانش را نافرمانى نمودند، و به دنبال فرمانِ هر زورگوى ستيزه‌جوى رفتند. * سوره مبارکه کهف، آیه شریفه ۵۶:
و پيامبران [خود] را جز بشارت‌دهنده و بيم‌رسان گسيل نمى‌داريم، و كسانى كه كافر شده‌اند، به باطل مجادله مى‌كنند تا به وسيله آن، حق را پايمال گردانند، و نشانه‌هاى من و آنچه را [بدان‌] بيم داده شده‌اند به ريشخند گرفتند.
۲) دنیاطلبی
* سوره مبارکه رعد آیه شریفه ۲۶:
خدا روزى را براى هر كه بخواهد گشاده يا تنگ مى‌گرداند، و[لى آنان‌] به زندگى دنيا شاد شده‌اند، و زندگى دنيا در [برابر] آخرت جز بهره‌اى [ناچيز] نيست.
* سوره مبارکه روم، آیه شریفه ۷:
از زندگى دنيا، ظاهرى را مى‌شناسند، و حال آنكه از آخرت غافلند.

ادامه مطلب

 1398/6/13

محفل: پنجمین محفل ماه محرم

زمینه های شکل گیری واقعه عاشورا

سخنران: آقای استاد خاتمی نژاد

بررسی نتایج عافیت طلبی، دنیاطلبی و اشرافی گری خواص اهل حق:
۱) نپذیرفتن سخن حق
* تفاوت پیامبر(ص) و امام: پیامبر(ص) راه را نشان می دهند ولی امام دست فرد را میگیرند و به راه راست می برند.
* عده ای سخن حق را می شنوند ولی عمل نمی کنند. ولی کوفیان اجازه نمی دادند امام حسین علیه السلام صحبت کنند و صحبت های ایشان را حتی گوش هم نمی کردند.
* اگر ما در وادی دنیا بیفتیم، سخن حق را نمی پذیریم.
۲) ناتوانی در مبارزه با باطل
* خداوند به ما دستور داده که از مردم نترسیم بلکه از خدا بترسیم.
* چرا خواص اهمیت بالایی دارند؟ زیرا توده های مردم گوش به فرمان آن ها هستند و هرگاه امام یاری بخواهد می توانند به امام کمک کنند.
* حواسمان را باید جمع کنیم که آنجایی که باید باشیم حضور داشته باشیم.

ادامه مطلب

 1398/6/12

محفل: چهارمین محفل ماه محرم

چرایی سقوط جامعه اسلامی در آستانه واقعه عاشورا

سخنران: آقای استاد خاتمی نژاد

خروجی سکوت خواص و عافیت طلبی و‌دنیاطلبی آن‌ها:
۱) نپذیرفتن سخن حق ۲) ناتوانی در مبارزه با باطل ۳) تضعیف روحیه سلحشوری و مبارزه ۴) تقویت روحیه سازش با دشمنان
بررسی چند تن از خواص
* سعد ابی وقاص پدر عمربن سعد: برای به ثمر نشستن پیام وحی پیامبر صلی الله و علیه و آله بسیار تلاش کرد ولی چند سال بعد به کاخ نشینی رسید و در نهایت با شعبه ای از شرک از دنیا رفت.
* سعد ابی وقاص مصداق بارز بی تفاوتی و کناره گیری است.

* اسامه بن زید: پیامبر(ص) در اواخر عمر خویش، اسامه را که در آغاز جوانی بود، به فرماندهی لشکری برای حرکت به سوی شام و مقابله با رومیان منصوب کرد ولی به دلیل نافرمانی برخی از بزرگان صحابه این لشکر در زمان حیات پیامبر حرکت نکرد.
در زمان حکومت حضرت علی(ع)، اسامه جزو چند تن از صحابه بود که از بیعت با امام سرباز زدند.

* عبدالله بن عمربن خطاب: پیش از بلوغ مسلمان شد. دنبال خلافت و جانشینی نبود.
آخرین صحابه ساکن مکه بود. از کسانی است که حاضر به بیعت با امام علی علیه السلام نشد و در نهایت با پای حجاج بن ثقفی بیعت کرد.

ادامه مطلب

 1398/6/11

محفل: سومین محفل ماه محرم

زمینه های شکل گیری واقعه عاشورا

سخنران: آقای استاد خاتمی نژاد

پاسخ به شبهاتی پیرامون شکل گیری واقعه عاشورا
1- مسلمان ها در آغاز دوره خلافت یزیدبن معاویه چه اوضاعی داشتند؛ نسبت به دوران پیامبر(ص) مؤمن تر شده بودند یا متزلزل تر شده بودند؟
2- چه بلایی بر سر جامعه اسلامی آمده بود که مردم فریاد پسر پیامبر(ص) را پاسخ ندادند؟
3- آیا واقعا مردم و کارگزاران آنقدر از آموزه های پیامبر(ص) فاصله گرفته بودند که باید پسر پیامبر(ص) با آن وضع فدا می شدند تا عده ای قلیل از خواب بیدار شوند؟
4- نقش خواص اهل حق و اهل باطل چیست؟
5- آیا ممکن بود بلافاصله بعد از رحلت پیامبر(ص)، کسی مثل یزید کاندیدای خلافت باشد و رأی بیاورد؟
* عوامل به خلافت رسیدن یزید:
۱) سکوت و بی تفاوتی خواص اهل حق ۲) حصر سیاسی اجتماعی اهل بیت علیهمم السلام ۳) جنگ روانی و تبلیغاتی ماهرانه معاویه ۴) سرکوب شدید شیعیان و آزادی خواهان ۵) زمینه چینی مشاورین و‌کارگزاران معاویه برای رسیدن به خلافت ۶) نفوذ خواص اهل باطل در ارکان جامعه اسلامی

ادامه مطلب

 1398/6/10

محفل: دومین محفل ماه محرم

زمینه های شکل گیری واقعه عاشورا

سخنران: آقای استاد خاتمی نژاد

* در ایام محرم سه گروه داریم: ۱) گروهی از مجالس ذکر امام حسین علیه السلام به دلیل بیماری و... محروم هستند ۲) گروهی غافل هستند یعنی سرگرم لذت های دنیا هستند ۳) گروهی عناد دارند
* در شب اول محرم باید عاجزانه از خداوند بخواهیم نعمت درک فیوضات این ایام را به ما ببخشد.
پاسخ به شبهاتی چون:
* چرا امام حسین علیه السلام با این که می دانستند مردم کوفه با پدر و‌ برادرشان چه کردند، دوباره به حرف مردم کوفه گوش کردند؟
* چرا امام حسین علیه السلام در زمان معاویه قیام نکردند؟
* چرا باید کسی با خصوصیات اخلاقی یزید در جامعه اسلامی خلیفه بشود؟

ادامه مطلب

 1398/6/9

محفل: اولین محفل ماه محرم

واسطه فیض

سخنران: آقای حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا حبیبی

* فیض در لغت به معنای سرریز کردن و جاری شدن می باشد.
* کلمه فیض در اصطلاح دینی یعنی آنچه از طرف خداوند پیوسته و بدون دریافت عوض انجام می گیرد‌.
* هرچه در عالم هست و به واسطه خداوند به ما رسیده است حتما با واسطه خلق شده است.
* علامه مجلسی رحمت الله علیه: واسطه فیض که باید اول مخلوق باشد، حقیقت محمدیه (۱۴ معصوم علیهم السلام) می باشد.
* اثبات واسطه فیض الهی در قران:
۱) واسطه فیض در نبوت
۲) واسطه فیض در دعا( سوره مبارکه نساء آیه شریفه ۶۴)
۳) واسطه در بعضی از نعمت ها (سوره مبارکه توبه آیات شریفه ۵۹ و۷۴)
۴) واسطه در تصرف برخی امور (سوره مبارکه بقره آیه شریفه ۲۰۷)
۵) واسطه در استمرار نعمت های الهی (سوره مبارکه انفال آیه شریفه۳۳)
* آیا پذیرش واسطه فیض با توحید سازگاری دارد؟

ادامه مطلب

 1398/5/7

محفل: چهارمین محفل ماه ذی القعده

فوائد غیبت

سخنران: آقای حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا حبیبی

فوائد غیبت
* حجت الهی به هر دلیلی که غایب باشد، این امام فقط بخشی از فعالیت هایش را نمی تواند انجام بدهد مثل: اداره حکومت، تفسیر قرآن ومباشرت ظاهری.
* هدایت امام با واسطه هیچ گاه از بین نمی رود؛ چه امام در پس پرده غیبت باشند و چه ظاهر باشند.
* شأن امام هدایت باطنی جامعه است و این هدایت باطنی هیچ گاه از بین نخواهد رفت.
* تفاوت بین ظهور و غیبت فقط از جهت محروم بودن مردم از فیض ظاهری امام است.
* مجموعه هستی بلکه دوام آفرینش به واسطه وجود امام است.
* ریشه و خاستگاه بحث فوائد غیبت کجاست؟ ۱) در میان شیعیان ۲) در میان اهل سنت
* آیا آثار و برکات امام عصر علیه السلام تقسیماتی دارد؟ ۱) امام آثار و برکاتی دارند که مترتب بر ظهور است؛ یعنی وقتی امام علیه السلام بیایند آن آثار پیدا می شوند ۲) آثار و برکات مترتب بر وجود امام علیه السلام

ادامه مطلب

 1398/4/31

محفل: سومین محفل ماه ذی القعده

فلسفه و حکمت های غیبت

سخنران: آقای حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا حبیبی

* یکی از حکمت های غیبت حفظ جان امام علیه السلام می باشد.
* آیا امام علیه السلام از کشته شدن می ترسند؟ پاسخ: ترس دو گونه است ۱) ترس ممدوح ۲) ترس مذموم. ترس امام علیه السلام ترس از نابودي اسلام و نافرجام ماندن ماموريت اقامه عدالت و توحيد در سراسر گيتي است.
* دومین حکمت غیبت امتحان و آزمایش انسان است.
* مهم ترین آزمایشی که در عصر غیبت دامن گیر ما می شود دو چیز است: ۱) دنیاپرستی ۲) گریز از دین
* سومین حکمت غیبت آزادی از بیعت دیگران است.
* چهارمین حکمت غیبت تأدیب انسان هاست.
* پنجمین حکمت غیبت عدم وجود یار می باشد.
* ششمین حکمت غیبت خروج مؤمنین از صلب کفار است.
* هفتمین حکمت غیبت اضطرار مردم است.

ادامه مطلب

 1398/4/24

محفل: دومین محفل ماه ذی القعده

غیبت حضرت حجت علیه السلام

سخنران: آقای حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا حبیبی

- غیبت حضرت حجت علیه السلام
* برای غیبت سه معنا وجود دارد: ۱) عدم وجود ۲) عدم حضور ۳) عدم ظهور
* غیبت به معنای عدم وجود را اهل تسنن می گویند.
* ۴۰ روایت در کتب اهل تسنن وجود دارد که پیامبر صلی الله علیه و‌آله بارها به حضرت مهدی علیه السلام اشاره کردند و فرمودند امام وجود دارند و غیبتی طولانی دارند.
* شیخیه قائل به غیبت به معنای عدم حضور هستند.
* غیبت به معنای عدم ظهور را شیعیان می گویند.

ادامه مطلب

 1398/4/17

محفل: اولین محفل ماه ذی القعده

حکمت ۲۰۷ نهج البلاغه - سخن چینی - خاطره ۴۷ از کتاب یادگاران شهید زین الدین

سخنران: آقای استاد خاتمی نژاد

- حکمت ۲۰۷ نهج البلاغه: اگر بردبار نیستی خود را بردبار نشان بده زیرا اندک کسی است که خود را همانند مردمی کند و از جمله آنان به حساب نیاید.
* این کلام نورانی حضرت امیر علیه السلام می تواند مبنای یک فصل کاملی در علم روانشناسی امروز باشد که روانشناسان اسم آن را تلقین می گذارند.
- گناهان زبان (سخن چینی)
* تعریف سخن چینی از نگاه شیخ انصاری: کسی درباره شخصی سخنی گفته، شنونده برای آن شخص خبر ببرد و برایش نقل کند.
* سخن چینی در نگاه شهید ثانی: سخن چینی کشف رازی است که فاش شدنش از نظر صاحب سخن بد باشد.
* دلایل سخن چینی از نظر شعید دستغیب: ۱) قصد بد دارند و می خواهند به کسی که در موردش صخلت می کنند، ضرر برسانند ۲) اظهار دوستی و خیرخواهی نسبت به کسی که با او سخن می گوید ۳) خوش صحبتی و ورود در صحبت زیادی
- بیان خاطره ۴۷ از کتاب یادگاران شهید زین الدین با موضوع لباس عقد!
* پروژه نفوذ چیست؟
* چرا جامعه زمینه ساز ظهور گرفتار مدیرانی نالایق شده است؟



ادامه مطلب

 1398/4/3

محفل: سومین محفل ماه شوال

حکمت 205 نهج البلاغه - سخن چینی (قسمت دوم) - خاطره 43 از کتاب یادگاران شهید زین الدین

سخنران: آقای استاد خاتمی نژاد

- حکمت ۲۰۵ نهج البلاغه: هر ظرفى با ريختن چيزى در آن پر مى شود جز ظرف دانش كه هر چه در آن جاى دهى، وسعتش بيشتر مى شود.
* ما خوب است در دو حالت باشیم: ۱) بر کرسی تدریس نشسته باشیم و دانشجویان و‌دانش آموزانی داشته باشیم ۲) خودمان دانشجو باشیم
* ما باید در طول روز یک زمانی را برای مطالعه اختصاص دهیم.
- گناهان زبان(سخن چینی)
* رسول اکرم صلی الله علیه و آله: بدترین شما کسی است که به سخن چینی می رود و میان دوستان جدایی می اندازد و برای پاکان عیب جویی می کند.
* رسول اکرم صلی الله علیه و آله: چون به معراج رفتم، زنی را دیدم که سرش مانند سر خوک و بدنش مانند بدن الاغ بود، و بر او هزار هزار عذاب بود، پس از آن حضرت پرسیده شد که کار آن زن چه بود؟ فرمود: سخن چینی و خبربری و دروغگوئی».
* به واسطه سخن چین باران نمی بارد.
* بیان خاطره ۴۳ از کتاب یادگاران شهید مهدی زین الدین با موضوع الگوی موفق مدیریتی!

ادامه مطلب

 1398/3/26

محفل: دومین محفل ماه شوال

حکمت ۲۰۳ نهج البلاغه - سخن چینی - کسی آمد!

سخنران: آقای استاد خاتمی نژاد

- حکمت ۲۰۳ نهج البلاغه: اى مردم! از خدايى بترسيد كه اگر سخنى بگوييد مى شنود و اگر چيزى را در دل پنهان داريد مى داند و بر مرگ پيشى گيريد كه اگر از آن فرار كنيد به شما دست مى يابد و اگر بايستيد شما را مى گيرد و اگر فراموشش كنيد شما را فراموش نخواهد كرد.
* در این حکمت به دو وجه مبدأ و معاد اشاره دارد.
* سوره توبه جریان نفاق را خوب معرفی کرده است.
* تفاوت جبهه حق و باطل در این است که جبهه حق می گویند بعد از مرگ حساب و کتابی هست ولی جبهه باطل دنیای بعد از مرگ را قبول ندارند.
- گناهان زبان (سخن چینی)
* سخن چین آتش فتنه ها را روشن می کند.
* امام صادق علیه السلام سخن چینی را از اقسام سحر می دانند.
- بیان خاطره ۳۸ از کتاب یادگاران شهید زین الدین با موضوع کسی آمد!

ادامه مطلب

 1398/3/20

محفل: اولین محفل ماه شوال

سالگرد رحلت امام خمینی رحمه الله علیه - شرح دعای ابوحمزه ثمالی

سخنران: آقای دکتر سید محمد خاتمی نژاد

سالگرد رحلت امام خمینی رحمه الله علیه)
* عزت در دست خداست و امام رحمه الله علیه هم این عزت را بواسطه بندگی خداوند متعال دریافت کردند.
* امام رحمه الله علیه احیا کننده اسلام ناب محمدی یعنی اسلامِ مستضعفین، اسلامِ پابرهنگان، اسلامِ مبارزه و ... بود و برای این کار در مقابل ابر قدرت‌های غرب و شرق ایستاد.

شرح دعای ابوحمزه ثمالی)
* از خداوند بخواهیم ما را لحظه‌ای رها نکند که اگر لحظه‌ای ما را رها کند، عاقبت خوشایندی نخواهیم داشت.
* اوقات نماز باید یکی از تاثیرگذارترین و مهم ترین ساعات برای ما باشد.
* برای حضور قلب در نماز باید تمرکز و تمرین بکنیم.

ادامه مطلب

 1398/3/13

محفل: آخرین محفل ماه مبارک رمضان

الگویی برای زندگی

سخنران: آقای استاد خاتمی نژاد

* عده ای شهدا را مسخره می کنند، خداوند در قرآن می فرماید چون عقل ندارند مسخره می کنند.
* ما باید برای خدا خود را بیاراییم نه برای بنده خدا.
* اگر ما طرفدار شهدا هستیم باید چگونه زندگی کردن را از شهدا بیاموزیم.
* کسی که رهرو راه شهداست با هرکسی رفاقت نمی کند.
* باید فاصله خود را با شهدا کم کنیم و برای این کار باید روی باطن خود ویژه کار کنیم.
* در این روزگار پر شبهه، دین داری کردن قطعا ارزش بیشتری دارد.

ادامه مطلب

 1398/3/11

محفل: یازدهمین محفل ماه رمضان در گلزار شهدای اراک

در شب بیست و سوم از خداوند چه بخواهیم؟

سخنران: آقای استاد خاتمي نژاد

* در شب ۲۳ باید از خدا بخواهیم که یک سال بعد هم برای یاری دین خدا تلاش کنیم.
* باید امشب از خداوند بخواهیم که به ما لیاقت بندگی خود و سربازی امام زمان علیه السلام را بدهد.
* بررسی فراز ۶۴ دعای جوشن کبیر:
* محفل ذکر و عزاداری ما را رشد می‌دهد که ما را نوکر دستگاه اهل بیت علیهم السلام بکند.
* آیت الله بهجت:
یکی از نام های قیامت یوم الحسرت است. این حسرت هم برای مومنان و هم برای کافران است. مومنان برای کم بودن کارهای خیرشان و کافران هم برای انجام سیئاتشان.
* در شب بیست و سوم شهدا را واسطه‌ای بین خود و خداوند قرار دهیم.

ادامه مطلب

 1398/3/7

محفل: ویژه برنامه لیالی قدر

دعای دوازدهم صحیفه سجادیه

سخنران: آقای استاد خاتمي نژاد

* ترجمه دعای دوازدهم صحیفه سجادیه:
پروردگارا سه خصلت مرا از اینکه چیزی از تو بخواهم باز می‌دارد و یک خصلت مرا به درخواست از تو ترغیب می‌کند. آن سه عبارت است از:
۱) امری که به آن فرمان داده‌ای و من در انجامش کندی کردم.
۲) کاری که مرا از آن نهی نمودی و به سویش شتافتم.
۳) نعمتی که به من بخشیدی ولی در شکرگزاری‌اش کوتاهی کردم.
اما آنچه مرا بر درخواست از تو ترغیب می‌کند، "احسان ابتدایی" توست به آنکه با نیت پاک به تو روی آورده و از طریق خوش گمانی به درگاه تو آمده است.
* احسان ابتدایی یعنی احسانی که زمینه ندارد.
* حتی اگر ما کاری هم نکرده‌ باشیم، خداوند از سر لطف به ما خیر و نیکی می‌دهد.
* وقتی به درگاه خدا می‌رویم به توشه و بار خودمان نگاه نکنیم. بلکه به لطف و کرم خداوند نگاه کنیم.
* اگر توشه و باری که در محضر خدا ارائه کردیم، وظیفه ما نبود ولی آن را انجام داده بودیم، ارزش دارد‌.

ادامه مطلب

 1398/3/6

محفل: نهمین محفل ماه مبارک رمضان

در شب قدر از خداوند چه بخواهیم؟

سخنران: آقای استاد خاتمي نژاد

* ما باید در طول سال کاری نکنیم که در شب قدر مانع استجابت دعاهایمان شود.
* چرا تاکید می شود که لیالی قدر را جمعی برگزار کنیم؟ ما باید در فتنه های آخرالزمان به مجموعه ای وصل شویم تا نجات یابیم.
* در شب قدر چگونه باید زنده باشیم؟ اول باید مرگمان را بپذیریم. دوم برای زنده شدن دعوت خداوند و رسول الله صلی الله و علیه و آله را اجابت کنیم.
* حیات طیبه فقط قرآن و اهل بیت علیهم السلام هستند و لاغیر.
* در شب قدر به خداوند بگوییم موانع استجابت دعا را برای ما برطرف کن ما هم هرجا مسیر را اشتباه رفتیم برمی گردیم و جبران می کنیم.
* اگر ما حال خوب ماه رمضان را در طول سال حفظ کنیم کمتر دچار لغزش می شویم.

ادامه مطلب

 1398/3/5

محفل: ویژه برنامه لیالی قدر

ویژه برنامه لیالی قدر

سخنران: آقای استاد خاتمي نژاد

* وقتی سخن از ماه رمضان است یعنی سخن از سوختن گناهان ماست.
* بعضی افراد فقط مخلوق خداوند هستند، برخی بنده و برخی آنچنان مقام بالایی دارند که ما نمی توانیم حتی آرزوی مقام آن ها را بکنیم.
* ما اول باید بپذیریم که گناهکار هستیم بعد طلب آمرزش کنیم.
* بزرگان حق الله را دو قسم کردند: ۱) استغفار کنیم و گذشته خود را جبران کنیم. ۲) برخی گناهان ممکن است با استغفار بخشیده شود.

ادامه مطلب

 1398/3/3

محفل: ویژه برنامه لیالی قدر

شرحی بر دعای ابوحمزه

سخنران: آقای استاد خاتمي نژاد

* ما باید در آیات آفاق و انفس تفکر کنیم و ببینیم خداوند چه آفریده و از رهگذر این تفکر توحیدمان قوی تر شود.
* خداوند از ما طلب قرض می کند ولی ما بخل می ورزیم.
* شکر نعمت یعنی این که آنچه خداوند به ما عطا کرده در راه طاعت استفاده کنیم نه در راه گناه.

ادامه مطلب

 1398/2/31

محفل: ششمین محفل ماه مبارک رمضان

سیره امام حسن مجتبی علیه السلام - شرحی بر دعای ابوحمزه

سخنران: آقای دکتر سید محمد خاتمی نژاد

زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام)

* کتاب ارشاد از شیخ مفید و کتاب صلح امام حسن علیه السلام با ترجمه رهبر انقلاب، منابع خوبی برای شناخت سیره امام حسن علیه السلام هستند.
* امام حسن علیه السلام با صلح خود از نسل کشی شیعیان توسط بنی امیه جلوگیری کردند.
* ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند یعنی اگر ما در صحنه باشیم، امام تنها نمی‌ماند.

دعای ابوحمزه)

* بِكَ عَرَفْتُكَ وَ أَنْتَ دَلَلْتَنِي عَلَيْكَ وَ دَعَوْتَنِي إِلَيْكَ؛ من تو را با تو شناختم و تو مرا بر خودت راهنمايي کردي و مرا به سوي خودت خواندي.
* باید دائما دعا کنیم که خداوند نعمت حضور در محافل ذکر را از ما نگیرد.
* خداوند تمام اعضا و امکانات را آفریده تا دین‌داری برای ما آسان‌تر بشود.

ادامه مطلب

 1398/2/30

محفل: پنجمین محفل ماه مبارک رمضان