دروغ

سخنران: آقای استاد خاتمی نژاد

حکمت ۵۵ نهج البلاغه:
- شکیبایی بر دو گونه است اول برآنچه که خوش نداری دوم برآنچه دوست داری.
- اولین قسمت شکیبایی صبر بر طاعت است.
- دروغ کوچک و بزرگ ندارد.
- وقتی غذایی برای کسی می آورند و میل دارد و می گوید میل ندارم دروغ است.

ادامه مطلب

 1396/11/10

محفل: سومین محفل ماه جمادی الاول

دروغ

سخنران: آقای استاد خاتمی نژاد

- حکمت ۴۶ نهج البلاغه: کار زشتی که تو را برنجاند یا پشیمان کند نزد خداوند از کار خوبی که تو را دچار خود‌بینی کند بهتر است.
- مراقب باشید وقتی کار خوب می کنید دچار عجب نشوید.
مراتب دروغ:
- رسول اکرمa خطاب به اباذر فرمودند: چیزی جز زبان شما را جهنمی نمی کند.
- پیش از قیامت دروغ گفتن نزد مردم ظرافت و خوش طبعی است.
- بیان خاطرات 58 و 60 از کتاب یادگاران شهید مهدی باکری (با موضوعات شماهم نیا! و مسؤولیت پذیری).

ادامه مطلب

 1396/11/9

محفل: دومین محفل ماه جمادی الاول

دروغ

سخنران: آقای استاد خاتمی نژاد

بسم الله الرحمن الرحیم
- دروغ از روی مزاح و شوخی:
- دروغی است که برای مزاح و تفریح گفته می شود.
- امام سجاد g : ما از هرگونه دروغی باید پرهیز کنیم، کوچک یا بزرگ، هزل یا جد.
- بیان خاطرات 30و 56 از کتاب یادگاران شهید مهدی باکری (با موضوعات نماز جماعت و انتقام جویی ممنوع!).

ادامه مطلب

 1396/11/2

محفل: اولین محفل ماه جمادی الاول

دروغ

سخنران: آقای استاد خاتمی نژاد

- حکمت ۳۹ نهج البلاغه: وقتی که عمل به مستحبات به واجبات زیان می رساند مایه تقرب به خدا نیست.
- سوره مبارکه نساء آیه شریفه ۱۳۵: شهادت دهید به حق حتی اگر به زیان شما و والدین شما و یا نزدیکانتان باشد.
- بیان خاطرات 23و 25 از کتاب یادگاران شهید مهدی باکری (با موضوعات بیت المال و یک لشکر بچه).

ادامه مطلب

 1396/10/25

محفل: ششمین محفل ماه ربیع الثانی

دروغ

سخنران: آقای استاد خاتمی نژاد

حکمت ۳۴ نهج البلاغه : شریف ترین بی نیازی رها کردن آرزو هاست.
امام علیg از دو چیز در شما می ترسم : 1- پیروی هوای نفس ۲- آرزوهای دراز .
امام علیg: نقل نکن برای مردم هرچه را که شنیدی که همین بی موالاتی در نقل کافیست در دروغ گویی.
- بیان خاطرات ۱۶و ۱۹ از کتاب یادگاران شهید مهدی باکری (با موضوعات بخشش اموال و خدمت به مردم).

ادامه مطلب

 1396/10/18

محفل: پنجمین محفل ماه ربیع الثانی

دروغ

سخنران: آقای استاد خاتمی نژاد

- حکمت ۳۰ نهج البلاغه:
بترسید بترسید به خدا سوگند که گناهان را چنان پوشانید که گویی آن ها را آمرزیده است.
مراتب دروغ:
۱)دروغ بستن برخداوند و رسولa و امامان علیهم السلام.
۲) دروغ برهرچیزی که باشد.
- فرقی نیست دروغ را به زبان بگوییم یا به قلم بنویسیم یا با اشاره انجام شود.
- بیان خاطرات 14 و 15 از کتاب یادگاران شهید مهدی باکری ( با موضوعات کفاره گناهان و شهردار! ).

ادامه مطلب

 1396/10/11

محفل: چهارمین محفل ماه ربیع الثانی

دروغ

سخنران: آقای استاد خاتمی نژاد

- حکمت 25 نهج البلاغه: ای پسر آدم چون ببینی پروردگارت که منزه از هر عیبی است
پی در پی به تو نعمت می رساند درحالی که تو او را نافرمانی می کنی، از او بترس.
- امام باقر g به شخصی فرمودند: یک دروغ هم از قول ما نگو، زیرا که آن دروغ تو را از دین حنیف اسلام خارج می کند.
- بیان خاطرات 11 و 12 از کتاب یادگاران شهید مهدی باکری ( با موضوعات خانم من آشپزیش حرف نداره و کمک به زیر دستان).

ادامه مطلب

 1396/10/7

محفل: سومین محفل ماه ربیع الثانی

دروغ

سخنران: آقای استاد خاتمی نژاد

حکمت ۲۳ نهج البلاغه: کسی که عمل وی او را به جایی نرساند، نسب و شرافت خانوادگیش او را به جایی نمی رساند.
اصالت خانوادگی خوب است ولی خیلی آقازاده ها در طول تاریخ داشتیم که منحرف شدند.
مراتب دروغ:
۱) دروغ بر خدا (سوره مبارکه نحل آیات شریفه ۱۱۶-۱۱۷)
بیان خاطره 95 از کتاب یادگاران شهید حسن باقری (با موضوع شیرین تر از عسل ).

ادامه مطلب

 1396/10/5

محفل: دومین محفل ماه ربیع الثانی

دروغ

سخنران: آقای استاد خاتمی نژاد

پیامبر اکرمa: ازدروغ بپرهیزید. اگر شما در آن رستگاری می بینید اینطور نیست، به درستی که در آن هلاکت است.
شاید بزرگترین گناهی که ما را به جهنم می برد "توجیه" است.
دروغ گو قابل رفاقت و برادری نیست.
بیان خاطرات 77 و 90 از کتاب یارگاران شهید حسن باقری (با موضوع کار نشد ندارد و توکل).

ادامه مطلب

 1396/10/4

محفل: اولین محفل ماه ربیع الثانی

دروغ

سخنران: آقای استاد خاتمی نژاد

حکمت ۱۴ نهج البلاغه: هرکس نزدیکانش رهایش کنند بیگانگان او را پذیرا می شوند.
دروغ نشانه نفاق است.
جریان نفاق در طول تاریخ قربانیان زیادی از جامعه اسلامی گرفته است. منافق ممکن است در صف اول نماز جمعه باشد، در خط مقدم جبهه باشد و...
رسول اکرمa: منافق سه نشانه دارد: ۱) دروغ گفتن ۲) خیانت کردن ۳) خلف وعده
عقوبت دنیایی دروغ گو این است که اعتماد مردم از او سلب می شود.
بیان خاطرات 64 و 73 از کتاب یادگاران شهید حسن باقری (با موضوع ما می توانیم و کارهای یواشکی ).

ادامه مطلب

 1396/9/27

محفل: پنجمین محفل ماه ربیع الاول

دروغ

سخنران: آقای استاد خاتمی نژاد

حکمت ۱۳نهج البلاغه: چون نشانه های نعمت پروردگار آشکار شد با ناسپاسی نعمت های خدا را دور نسازید.
شکر نعمت یعنی نعمت را در جای خودش استفاده کنیم...
خداوند برای شرو بدی قفل هایی قرار داده است که کلیدش شراب است و دروغ از شراب بدتر است.
گناهان صغیره ما را وادار می کنند که به سمت گناهان کبیره برویم.
بیان خاطرات 54 و 60 از کتاب یادگاران شهید حسن باقری ( با موضوع انجام وظیفه و غذای ویژه).

ادامه مطلب

 1396/9/20

محفل: چهارمین محفل ماه ربیع الاول

دروغ

سخنران: آقای استاد خاتمی نژاد

حکمت 12نهج البلاغه: ناتوان ترین مردم کسی است که در یافتن دوست ناتوان است و ناتوان تر از آن کسی است که دوستان خود را از دست بدهد.
دروغ گفتن بسیار، بخاطر کثرت سخن است.
دروغ فسق است. فسق یعنی خروج خود خواسته از دایره اطاعت الهی. یعنی عمدا خدا را عبادت و اطاعت نکنیم.
بیان خاطره 30 و 39 از کتاب یادگاران شهید حسن باقری با موضوع (آفت مجموعه و مسؤول دلسوز)

ادامه مطلب

 1396/9/14

محفل: سومین محفل ماه ربیع الاول

دروغ

سخنران: آقای استاد خاتمی نژاد

حكمت ١٠ نهج البلاغه: با مردم جوري معاشرت كنيد كه اگر مرديد بر شما بگريند و اگر زنده مانديد با اشتياق به سوي شما بيايند.
رسول خداa: سه گناه از بزركترين گناهان كبيره است: شرك، عقوق والدين و قول باطل يعني دروغ.
امام حسن عسكريg: تمام بدي ها در حجره ايست كه كليد آن دروغ است.
بیان خاطره 24 و 24 از کتاب یادگاران شهید حسن باقری (با موضوع وقت شناسی و توجه به بیت المال )

ادامه مطلب

 1396/9/13

محفل: دومین محفل ماه ربیع الاول

گناهان زبان

سخنران: آقای استاد خاتمی نژاد

پیامبرaدر خصوص تقوای زبانی می فرمایند:کسی که مومن به خدا و آخرت است، یا سخن به خیر می گوید یا سکوت می کند.
یکی از گناهان زبان دروغ است.
ما در ادعیه چیزهایی را می گوییم که اگر به آنها عمل نکنیم دروغ گفتیم.اگر می گوییم ما می خواهیم شتابان به سمت شما بیاییم ولی این طور نباشد دروغ گفته ایم.
بنده محبوب خدا که باشی اگر کوچک ترین گناهی بکنی چوبش را می خوری، باید به این فکر کرد که چرا ما دچار بلایی می شویم.
بیان خاطره 21 و 23 از کتاب یادگاران شهید باقری.

ادامه مطلب

 1396/9/6

محفل: اولین محفل ربیع الاول

عاقبت به خیری

سخنران: آقای حجت الاسلام حبیبی

یکی ازعوامل احترام به ذریه پیامبر اکرمa است.
به سادات احترام ویژه بگذاریم .احترام به سادات سبب عاقبت به خیری و رشد می شود.

ادامه مطلب

 1396/8/26

محفل: نهمین محفل ماه صفر

رفتارهای غیرقابل درک پیامبرa و امام حسن مجتبیg برای ما

سخنران: آقای حجت الاسلام بکان

گاهی در تاریخ پیامبر و ائمه سلام الله علیهم اجمعین رفتارهایی غیرقابل درک دارند برای ما؛ پس از فتح مکه پیامبرaدستور عفو عمومی دادند و حتی ابوسفیان که خانه اش جرثومه فساد است، خانه امن می شود.
امام حسن مجتبی g برای حفظ جان مسلمین کار سخت تری را کردند و از یک مرگ سرخ و زیبا خودشان را محروم کردند و نشستند پای منبری که به پدرشان اهانت کردند، اما ایشان صلح کردند.

ادامه مطلب

 1396/8/27

محفل: دهمین محفل ماه صفر

خوف و رجاء

سخنران: آقای حجت الاسلام حبیبی

خوف یعنی دائما انسان متدین باشد آن هم در این عصر غیبت و البته رجاء یعنی دائما امید به رحمت خدا باشته باشیم.
باید خوف و رجاء باهم باشد .
تمام عرفان و رشد این است که تمام مردم را از خودت بهتر نبینی، اگر دیگران را از خودت کمتر دیدی یک جای کارمان می لنگد.
امام صادقg : انسان مومن، مومن نمی شود تا اینکه هم خائف باشد هم راجع.

ادامه مطلب

 1396/8/25

محفل: هشتمین محفل ماه صفر

راه رسیدن به آرامش

سخنران: آقای حجت الاسلام حبیبی

- بشر از دیرباز دنبال گمشده خودش بوده است.بشر دنبال آسایش و آرامش است...
- بشر ناامن، نمی تواند عبادت صحیحی داشته باشد.
- چرا بشر ناآرام است؟قرآن می فرماید برای رسیدن به آرامش یکی از راه هایش این است که مقایسه کنید.
- انسان شخصیتی مقایسه گر است.اما اگر اشتباه محاسباتی کنیم بهم خواهیم ریخت...ادامه مطلب

 1396/8/22

محفل: هفتمین محفل ماه صفر

زیارت اربعین

سخنران: آقای دکتر خاتمی نژاد

شهید حاج عبدالله خسروی: مقاومت اصل اساسی شیعه است.
مقاومت خیلی کار سختی است.چون دشمنی به نام ابلیس نقاط قوت و ضعفمان را می شناسد.
باید تزویر را در کشور خودمان بشناسیم.جریان تزویر توده ها را با خود همراه می کند.
امام حسین g شهید نشدند تا تو هرکاری دلت بخواهد بکنی.شهید شدند تا راه را گم نکنیم، که ما جاهل نمانیم.
باید مراقب دستاوردهای محرم و صفر در این سالی که گذشت باشیم و در این ده ماه پیش رو حسینی بمانیم.

ادامه مطلب

 1396/8/18

محفل: ششمین محفل ماه صفر در روز اربعین

زیارت اربعین

سخنران: آقای دکتر خاتمی نژاد

در پیاده روی اربعین از بچه چندماهه تا پیر مرد چندین ساله حضور دارند.
در واقعه کربلا اگر زن ها نبودند ما چیز زیادی درباره کربلا در دست نداشتیم.
در راهپیمایی اربعین هیچ عاملی نمیتواند مثل سید الشهداg این مردم را جمع کند و البته ضربه ها به افراد مدعی کاری تر می شود .

ادامه مطلب

 1396/8/17

محفل: پنجمین محفل ماه صفر در شب اربعین

شهادت حضرت رقیه B

سخنران: آقای مبارک آبادی

*مفهوم کل یوم عاشورا کل عرض کربلا یعنی ؛
هر روز دشمنان پرچم هایی در برابر امام حسین g و کربلا بالا می آورند که بسیار مخرب تر است. مثل ماهواره و .... اما وقتی محرم می شود همه می گویند هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله همه را زیر این پرچم جمع می کند و این جمله را معنا می بخشد.

ادامه مطلب

 1396/8/2

محفل: دومین محفل ماه صفر

زیارت اربعین

سخنران: آقای حجت الاسلام مبارک آبادی

یکی از دعاهایی که هم منش است هم رفتار است هم زیارت است زیارت اربعین است و یکی از نشانه های مومن است.
آیت الله شوشتری: در شب های قدراگر با دعای سحر و افتتاح و جوشن کبیر نمی توانید از گناهانتان نجات پیدا کنید از مسیر امام حسین gبروید زود نتیجه می گیرید.
امام حسین g به نماز ما، به قرآن خواندن ما، به رفتار ما جهت
می دهند‌‌.اگر قرآن ما به ولایت منتهی شود درست است.

ادامه مطلب

 1396/8/1

محفل: اولین محفل ماه صفر

انسان های خبیث و طیب

سخنران: آقای حجت الاسلام دکتر عبداللهی

انسان هایی که می خواهند طیب باشند باید ۶ویژگی داشته باشند:
۱) انسان های طیب مثل درخت طیب هستند.
۲) ریشه این درخت ثابت است.یعنی انسان مؤمن پایدار و ثابت قدم است است‌‌.
۳) انسان های طیب کسانی هستند که در حال پیشرفت هستند.پیشرفت معنوی شانسی نیست واقعا برنامه ریزی می خواهد.
۴) انسان های طیب پیوسته برای کمک به دیگران قدم برمی دارند.
۵) خوبی انسان های طیب برای همیشه است.فقط برای ماه رمضان و محرم و صفر نیست.
۶) انسان های طیب باخدا هستند و ملاک آن ها رضایت خداوند است.

ادامه مطلب

 1396/7/27

محفل: هفدهمین محفل ماه محرم

زندگی امام سجادg

سخنران: آقای حجت الاسلام دکتر عبداللهی

امام سجادg حلقه وصل سادات حسنی و حسینی هستند.
امام سجادg حلقه وصل ایرانی ها به اهل بیت هستند.
پر خفقان ترین دوره های اهل بیت دوره امام سجادg بوده است.
امام سجادg دو روش ویژه ای را برای مبارزه انتخاب کردند:اول دعا خواندن.دوم گریه کردن .ادامه مطلب

 1396/7/24

محفل: شانزدهمین محفل ماه محرم

پیروی طیّب ها از حق و اهل خباثت از باطل

سخنران: آقای حجت الاسلام دکتر عبداللهی

گاهی ما فکر می کنیم اگر کسی فرزند امام معصوم باشد اهل نجات است یا اهل جهاد.خیر این ها ضمانت نیست.
شیخ زکراکی یک نمونه است که در گوشه گوشه جهان مانند اوهست، افراد طیب به دنبال حق می روند.
عایق گناهی که ما داریم باعث می شود زمان جذب ما به تاخیر بیافتد.

ادامه مطلب

 1396/7/20

محفل: پانزدهمین محفل ماه محرم