چه چیزی ما را برای ماندن در مسیر حق تضمین می کند؟

سخنران: آقای حجت الاسلام دکتر عبداللهی

بسیاری از کسانی که در مقابل امام حسینg
ایستادند همه ویژگی های بد را نداشتند.
شمر افتخاراتی هم دارد. شانزده بار پیاده مکه رفته است، از فرماندهان رکاب امام علیgاست، جانباز صفین است. پس سابقه درخشان، تضمینی برای ماندن در این راه نیست.
حفظ قرآن و قرائت قرآن هم ضمانتی برای ماندن در این مسیر نیست.
حلال زادگی هم هیچ ضمانتی برای ماندن در این مسیر نیست.

ادامه مطلب

 1396/7/17

محفل: چهاردهمین محفل ماه محرم

شرایط زندگی کردن در تشخیص مسیر حق

سخنران: آقای دکتر بکان

* اگر حق در مقابل شما تمام قد مجسم شود و شما اگر در لحظه لحظه جزئیات زندگی خود طوری قدم برداشتی که روی دانسته هایت پا گذاشته ای وبه آنچه میدانستی عمل نکرده ای ؛ نمیتوانی قدمی برای یاری حق برداری.
* حالت حضور باید همیشه حفظ شود ؛ باید طوری قدم برداریم که غفلت ما مسیر زندگی ما را عوض نکند.

ادامه مطلب

 1396/7/10

محفل: دوازدهمین محفل ماه محرم

ندای حق و باطل

سخنران: آقای دکتر بکان

* کسی می تواند علم داری کند که وقف کرده باشد خودش را برما ، و اهل بصیرت و صبر باشد.
در این وادی پا گذاشتن خطر دارد ،سر دادن دارد...
* سداد یعنی هدفمند عمل کردن؛ یعنی پر کردن جاهای خالی مواضع کشور در وسط حادثه ؛ در جامعه امروز فساد اخلاقی و اقتصادی وجود دارد اگر حسینی هستیم و اهل سداد باید جاهای خالی را پر کنیم و درست عمل کنیم.

ادامه مطلب

 1396/7/9

محفل: یازدهمین محفل ماه محرم

قسمتی از دعای عرفه و مقتل خوانی

سخنران: آقای دکتر بکان

*یکی از عمیق ترین معانی توحید در دعای عرفه است که امام حسین g آن را به تصویر می کشد که می فرمایند: با تمامی اعضای وجودم ربوبیت تو را شهادت می دهم.

ادامه مطلب

 1396/7/8

محفل: دهمین محفل ماه محرم

عشق به خدا

سخنران: آقای دکتر بکان

ارتباطی بین عاشق و وفا وبلا و اخلاص و اطمینان هست که سرآمدش این است " یا ایتها النفس مطمئنه ارجعی الی ربک ..."
« بلا شما را خالص می کند.»
خطاهای ما باعث می شود در بزنگاه هایی که باید نقش آفرینی کنیم پای رفتن نداشته باشیم، چون در عرصه زندگی همان خطاهای کوچک ما را سست می کند.

ادامه مطلب

 1396/7/7

محفل: نهمین محفل ماه محرم

محبت واقعی به امام حسین g چیست؟

سخنران: آقای حجت الاسلام راست بودی

محبت زمانی ارزش پیدا می کند که این محبت شما را به سیدالشهداg نزدیک کند.
دین یک‌ پازل است که باید درست همه اش کنار هم چیده شود.محبت زمانی ارزش دارد که این محبت، عمل را وارد زندگی کند‌. از قلب به زندگی عملی ات طلوع کند.

ادامه مطلب

 1396/7/6

محفل: هشتمین محفل ماه محرم

تقویت ایمان در یاری اسلام

سخنران: آقای حجت الاسلام بکان

آدم های منفعل درتاریخ یا اثر نگذاشتند یا تماشاچی بودند یا ضربه زدند‌.
باید کودکانمان را طوری تربیت کنیم که در دفاع از دین تقیه نکنند.
ما باید به فکر نجات دیگران هم باشیم‌ و پیشرو شویم.
در تاریخ، امام را در کنارشان داشتند ولی معرفت و بینش نداشتند.
هرطور زندگی کنیم همانطور می میریم.

ادامه مطلب

 1396/7/5

محفل: هفتمین محفل ماه محرم

تقویت ایمان

سخنران: آقای حجت الاسلام بکان

ایمان باید تو را به حرکت در بیاورد، باید محرم به محرم ایمانت بالا برود،ایمان راکد ایمان زبیر است .گریه می کرد ولی ظلم هم می کرد.
کفر متحرک، کفر سلمان فارسی است.مسیحی بود ولی حرکت کرد، تحقیق کرد و مسلمان شد.

ادامه مطلب

 1396/7/4

محفل: ششمین محفل ماه محرم

شهادت در مکتب امام حسین g

سخنران: آقای حجت الاسلام مبارک آبادی

*یکی از درس های امام حسین gدر باب جهاد،ایثار و شهادت است.
*بزرگترین جهاد ،جهاد با نفس است.
بالای هر نیکی نیکی دیگری است جز شهادت .پیامبر a

ادامه مطلب

 1396/7/3

محفل: پنجمین محفل ماه محرم

برخی دلایل به وجود آمدن کربلا

سخنران: آقای حجت الاسلام مبارک آبادی

یکی از دلیل های مهمی که باعث بوجود آمدن کربلا شد دنیا گرایی بود .
ما باید دشمن شناس و امام‌شناس باشیم و دوستان امام را هم بشناسیم.
در زمان امام علی gآن هایی که در زمان پیامبرaاسلام آوردند، با دسیسه عمروعاص قرآن ها را بالا بردند.

ادامه مطلب

 1396/7/2

محفل: چهارمین محفل ماه محرم

عوامل انحراف جامعه و ایجاد نفوذ

سخنران: آقای حجت الاسلام مبارک آبادی

یکی از عوامل به وجود آورنده انحرافات درجامعه ، بی تفاوتی خواص در برابر کج روی ها در دین است.آن وقت است که از دین تنها اسم آن می ماند.
یکی از دلایل دیگر، تجمل گرایی و غرق در دنیا شدن است.طلحه و زبیرکه سیف الاسلام بودند و از دسته خواص بودند غرق در دنیا شدند.
«در مسیر دین نباید خسته شویم.»

ادامه مطلب

 1396/7/1

محفل: سومین محفل ماه محرم

دعوت خداوند به بندگی

سخنران: آقای حجت الاسلام مبارک آبادی

* اگر می خواهید عزیز شویداز گناه فاصله بگیرید و بندگی خدا را بجا آورید.
* امام حسین g فقط نذری و لباس مشکی مارا نمی خواهد.خودمان را می خواهد که بندگی خدارا کنیم و پیرو راه ایشان باشیم.

ادامه مطلب

 1396/6/31

محفل: دومین محفل ماه محرم

مودت و محبت اهل بیت b

سخنران: آقای حجت الاسلام مبارک آبادی

یکی از شعارهای امام حسین g ((هیهات من الذله)) است و بزرگترین ذلت طبق فرمایش امام سجاد g در مناجات پانزده گانه ایشان ((گناه)) است.

استکبارستیزی هم زیر بار ذلت نرفتن است و ما اول باید ((نه)) بگوییم به طاغوت ها بعد وارد مکتب امام حسین g شویم.

ادامه مطلب

 1396/6/30

محفل: اولین محفل ماه محرم

نفوذ فرهنگی

سخنران: آقای مؤذنی

* یکی دیگر از موارد نفوذ دشمن، بحث آرد و نان است.
* بحث نان، یک بحث استراتژیک است که در زمان جنگ مورد بسیار مهمی محسوب می شود.
* در هیچ برهه از تاریخ، مردم این قدر نان گندم مصرف نمی کردند.
* نان هسته خرما متعلق به جنوب کشور بوده است.
* اصل خاصیت نان، در سبوس آن است که درمان بسیاری از بیماری هاست.
* خیلی از سرطان ها و بیماری های کلیه به دلیل حذف آرد سفید است.

ادامه مطلب

 1396/5/12

محفل: دومین محفل ذی القعده

نفوذ فرهنگی

سخنران: آقای مؤذنی

* امام صادق gدر کتاب توحید مفضل می فرمایند: ای مفضل، اساسی ترین نیاز مادی انسان آب و نان است. بنگر که خداوند چگونه در این دو تدبیر کرده. نیاز انسان به آب بیشتر از نیازش به نان است. زیرا انسان از آب هم برای خوردن و هم برای وضو و غسل و سیراب سازی حیوانات، استفاده می کند. از این رو آب، خرید و فروش نمی شود. شریف ترین نوشیدنی آب است.
* آب را باید مکید نه اینکه نوشید و نباید به یک باره آن را داخل دهان کرد.
* قبل از نوشیدن بسم الله الرحمن الرحیم بگوییم.
* از ظرفی که دهانه تنگ دارد، ننوشیم که عامل کبد چرب و چربی خون است.

ادامه مطلب

 1396/4/29

محفل: سومین محفل ماه شوال

نفوذ فرهنگی

سخنران: آقای مؤذنی

* وظیفه ما در مقابله با پروژه نفوذ این است که اول بدانیم و باور کنیم که دشمنی هست که دشمنی می کند و از هر راهی برای نابود کردن ما استفاده می کند و آنگاه که دانستیم شروع به قدم برداشتن می کنیم.
* یکی از مسیرهای نفوذ دشمن از طریق گوشت است.
* نسخه درمان کم خونی: تره کوهی+ شوید+ با عسل است.
* جایگزین گوشت مرغ، گوشت خروس، گوشت بلدرچین، گوشت بوقلمون، شترمرغ، گنجشک، سار، غاز، اردک و کبوتر است که طبیعت گرم دارند.

ادامه مطلب

 1396/5/16

محفل: سومین محفل ذی القعده

نفوذ فرهنگی

سخنران: آقای مؤذنی

* یکی دیگر از پروژه های نفوذ دشمن، استفاده از روغن هاست.
* در طب اسلامی روغن، تنها استفاده خوراکی نداشته است، بلکه کاربردهای درمانی و غیر خوراکی داشته و یکی از باب های مهم طب، مداوا با روغن است. بنفشه، حنظل، کنجد و .... که در کتاب حلیه المتقین درباره آنها روایاتی وجود دارد.
* اهمیت روغن تا جایی است که یکی از وظایف شوهر در قبال همسر خود این است که ماهیانه برای او روغن تهیه کند.
* اولین عامل مرگ و میر در ایران، بیماری های قلبی و عروقی است که عمده ترین دلیل آن چربی های نامناسب است. مانند روغن های جامد و مایع و ...

ادامه مطلب

 1396/5/9

محفل: اولین محفل ذی القعده

نفوذ فرهنگی

سخنران: آقای مؤذنی

* چای را اگر سرد بنوشید احتمال سنگ کلیه بیشتر می شود.
* چای غلیظ کم خونی می آورد، مخصوصا اگر بعد از غذا استفاده شود که آهن غذا را از بین می برد.
* چای داغ سرطان مری می آورد و دریچه معده را خراب می کند رفلکس معده نیز به این دلیل است.
* چای را اگر به صورت ناشتا مصرف کنیم، موجب سوءهاضمه و دل ضعفه می شود و زخم معده را در پی دارد.
* طبع چای، سرد است ولی دقایق اولیه طبع گرم دارد.
* سودا یعنی خون آلوده. خونی که در طحال است و باید دفع شود.
* چای به خاطر نیکوتینی که دارد اعتیاد آور است و موجب زرد شدن و سیاهی دندان می شود.
* آیت الله تبریزیان می فرمایند: چای، گرسنگی کاذب می آورد و زمینه ی سکته های قلبی و مغزی را موجب می شود.

ادامه مطلب

 1396/5/2

محفل: چهارمین محفل ماه شوال

نفوذ فرهنگی

سخنران: آقای مؤذنی

* رابرت مرداگ: ما برای نابود کردن ایران باید روی خانواده برنامه ریزی کنیم و من از بین بحث خانواده، بحث مادر را به عنوان خانواده انتخاب می کنم. چون در ایران مدیریت خانه را مادر در دست دارد...
* مخاطب اصلی بحث نفوذ در تغذیه، مادران و خانم ها هستند.
* یکی از پروژه های نفوذ، استفاده از کود شیمیایی در گیاهان است.
* پروژه نفوذ دویست سال است که در کشور ما اجرا شده است.
* هدف از این بحث متحد شدن در برابر دشمن و ایجاد تغییر آرام در تغذیه است.

ادامه مطلب

 1396/4/26

محفل: دومین محفل ماه شوال

بهترین عبادت در شب قدر

سخنران: آقای حبیبی

* بهترین عبادت در شب های قدر، بحث علمی و تفکر در قرآن و معاد است.
* از لسان روایات چنین بر می آید که انسان در سه جا سخت ترین لحظات عمر خود را می گذراند. روز تولد، روز مرگ و روز قیامت. چون انسان در این لحظات مورد معاینه قرار می گیرد.

ادامه مطلب

 1396/3/27

محفل: دهمین محفل در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان (سومین شب قدر)

آشنایی با مقام والای امیرالمومنینg

سخنران: آقای دکتر غلامی

* عباس، عموی پیامبرa به همراه ایشان نشسته بودند که امیرالمؤمنین gوارد شد. خوشحالی خاصی در چهره پیامبر a پیدا شد. عموی ایشان متوجه این حالت شد و گفت: « یا رسول الله خیلی او را دوست داری؟» پیامبر فرمودند: «عموجان! به خدا، خدا او را از من بیشتر دوست دارد...»

ادامه مطلب

 1396/3/25

محفل: نهمین محفل در شب بیست ویکم ماه مبارک رمضان (دومین شب قدر)

نکاتی چند درباره تقوا

سخنران: آقای دکتر غلامی

* از پیامبرa روایت شده است که: «خدا هر روز این را تکرار می کند که من پروردگار با عزت هستم. هرکس می خواهد در دنیا و آخرت عزیز باشد، باید از خدای عزیز اطاعت کند.»
* حضرت یوسف g تقوا پیشه کرد که عزیز مصر شد.
* تقوا باید تقوای ستیز باشد نه تقوای گریز.... یعنی در مقابل دشمن اسلام می ایستند و می جنگند و نمی گریزند.

ادامه مطلب

 1396/3/23

محفل: هشتمین محفل در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان (اولین شب قدر)

"توحید در اندیشه امامین انقلاب اسلامی"

سخنران: آقای حقدادی

* هدف امام u گم شدنی نیست اما تحریف شدنی هست.

* قیام کردیم تا زمینه ساز ظهور حضرت ولی عصر f باشیم.

* طبق آیه «فاستقم کما امرت و من تاب معک» تنها راه ما استقامت کردن در این مسیر است تا مراحل یک به یک طی شود و به هدف نهایی برسیم.

* ام المؤمنین خدیجه کبری B کسی است که جبرئیل درباره او می فرماید: نازل نشدم از آسمان إلا اینکه سلام خداوند را بر خدیجه برسانم.

ادامه مطلب

 1396/3/15

محفل: چهارمین محفل ماه مبارک رمضان

توحید در اندیشه امامین انقلاب اسلامی

سخنران: آقای حقدادی

* این پنج باور عبارتند از: باور به توحید – باور به کرامت انسانی – باور به زندگی پس از مرگ - باور به استعدادهای انسان – باور به اینکه مسیر عالم به سمت حاکمیت الله است.
* انقلاب یعنی نفی طاغوت و اثبات الله
* در نظام اسلامی رابطه بین مردم و حاکمیت، رابطه امام و امت است.
* امت در لغت یعنی یک قصد خاص و در اصطلاح به یک گروه اجتماعی گفته می شود که به هدف معین و مشخص گرد هم آمده اند.

ادامه مطلب

 1396/3/13

محفل: سومین محفل ماه مبارک رمضان

توحید در اندیشه امامین انقلاب اسلامی

سخنران: آقای حقدادی

* سیاست در معنای عام به معنی اداره و سرپرستی نظری و عملی مجموعه امور ارتباطی، فرهنگی و اقتصادی در جهت وصول به اهدافی که رشد اجتماعی را محقق می سازد، است.
* شهید حسن باقری از اصحاب نهج البلاغه بودند و جمله ای دارند به این ترتیب که: «باید به خودمان جرئت بدهیم که این شیوه جنگیدن نیست.» مصداق آیه ی شریفه« إن یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین » ، « و إن یکن منکم مئه صابره یغلبوا الفین بإذن الله...».... سخن این شهید عزیز سرنوشت جنگ را عوض کرد و سپس فتح المبین ها اتفاق افتاد.

ادامه مطلب

 1396/3/10

محفل: دومین محفل ماه مبارک رمضان