مقتل خوانی شام غریبان

سخنران: آقای دکتر سید محمد خاتمی نژاد

چون چشم زنان به کشتگان افتاد، شیون کردند و سیلی به چهره زدند. گوید به خدا فراموش نمی کنم که زینب دختر علی بر حسین(gشیون می کرد و با آواز حزین فریاد می زد: یا محمدaصلوات فرشتگان آسمان بر تو. این حسینgاست که با تن خون آلود و اعضای بریده افتاده و دخترانت اسیر شدند …

ادامه مطلب

 1395/7/21

محفل: سیزدهمین محفل ماه محرم در شب شام غریبان

تقوای زبان

سخنران: آقای دکتر سید محمد خاتمی نژاد

امام سجاد g می فرمایند :
«حق زبانت بر تو این است که آن را از فحشا و منکر بازداری»
یکی از برداشتهایی که از کلمه ی فحشا به ذهن می رسد، فحش و ناسزاست که باید زبان را از ابتلا به آن حفظ کرد.
و اما در خصوص زیارت عاشورا که در این روزگار شبهات متهم به این شده که سراسر فحش و ناسزاست، باید گفت که مفهوم لعن با ناسزا متفاوت است و لعن یک نفر یعنی طلب دور کردن او از رحمت حق و به معنی ناسزا گفتن به او نیست.

ادامه مطلب

 1395/7/12

محفل: اولین محفل سوگ ماه محرم 1438

تقوای زبان

سخنران: آقای دکتر سید محمد خاتمی نژاد

کربلا رفتن هنر نیست، کربلایی شدن و کربلایی ماندن مهم است. 30 هزار لشکر جراره هم روز عاشورا کربلا بودند، ولی کربلایی نبودند …
امیدواریم این مجالس ما را به سمت حُسن اختیار ببرد و به قول شهید آوینی: «داد از آن اختیار که آدمی را از حسین g جدا کند.»

ادامه مطلب

 1395/7/20

محفل: یازدهمین محفل سوگ ماه محرم

۱۱ نکته مهم از سخنرانی ایراد شده

سخنران: آقای دکتر عبداللهی

* پیامبرa را دو چیز در اسلام پیش برد : یکی شمشیر حضرت علی g و دیگری اموال حضرت خدیجهB ؛ لذا دشمنان با آگاهی از قدرت معنوی بالای ایشان و ترس از پشتوانه اقتصادی ، باغ فدک را آنچه که خدا به آن امر کرده را غصب کردند.
*حضرت هنگام رفتن به مسجد چادرشان به زمین کشیده می شد ،که دو معنا برای آن ذکر کرده اند:
۱- کنایه از شدت عفاف و حجاب
۲- در معنای خمیدگی کمر حضرت زهرا B که بعد از هجوم به خانه بوده است .

ادامه مطلب

 1395/11/28

محفل: چهارمین محفل ماه جمادی الاول در ایام فاطمیه

13 نکته از سخنرانی ایراد شده

سخنران: آقای حقدادی

خداوند اولین چیزی که آفرید، عقل بود. عقل محض عالم هستی وجود پیامبرaاست.
اولین دستور خداوند ، این بود که به عقل فرمود: از خدا دور شو. عقل قبول کرد و دور شد. دوباره دستور آمد که برگرد و او به سوی خدا باز گشت.
به جهل نیز دستور داده شد که دور شو. او با شوق دور شد. طبق روایتی از امام صادق g وقتی به او گفته شد برگرد، او برنگشت.

ادامه مطلب

 1396/2/4

محفل: دومین محفل ماه رجب، شب مبعث