تقوای زبان و تلنگری در باب اربعین

سخنران: آقای دکتر سید محمد خاتمی نژاد

*آن گونه باشیم که اگر از هاتف غیبی پرسیدیم که ما کجای قافله ظهور هستیم، جزء جماعت همیشه بازنده نباشیم …
*امام صادق gفرمودند: « هر گاه خداوند بخواهد بنده ای را “رسوا” کند، از طریق زبانش او را رسوا می کند.»
*اگر شهید نشویم، لاجرم می میریم…

ادامه مطلب

 1395/8/13

محفل: اولین محفل ماه صفر

تقوای زبانی و مقدمه ای درباره پیاده روی اربعین

سخنران: آقای دکتر سید محمد خاتمی نژاد

زنان تازه مسلمان شده هلندی و آمریکایی و … که در این راه پیمایی شرکت می کنند ، حجت را بر تمام زنان عالم تمام می کنند.
* حضرت آیت الله بهجت فرمودند : « حتی احتمال وجود آخرت ، کافی ست تا هر لبخندی را از روی لب ها محو کند.»

ادامه مطلب

 1395/8/4

محفل: نوزدهمین محفل ماه محرم

پنج نکته درباره راهمپیمایی اربعین و پانزده نکته تقوای زبانی

سخنران: آقای دکتر سید محمد خاتمی نژاد

. « هر مکتبی هیاهو می خواهد، باید پایش سینه بزنند، هر مکتبی تا پایش سینه زن نباشد، تا پایش گریه کن نباشد، تا پایش توی سر و سینه زن نباشد، حفظ نمی شود.» صحیفه امام خمینیu– جلد 8 – صفحه527
. امام سجاد g در دعای ابو حمزه ثمالی در بخشی که درباب عذاب قبر و قیامت است، می فرمایند: گریه می کنم برای تنگی قبرم و گریه می کنم برای اینکه می خواهم برهنه از قبر سر برآرم و پاسخ فرشتگان روز محشر را بدهم …. »
. در سوره معارج نیز چنین فرموده شده است که: «یوم یفر المرء …» و این همان رسوایی روز قیامت است.

ادامه مطلب

 1395/8/2

محفل: هجدهمین محفل ماه محرم

تقوای زبانی

سخنران: آقای دکتر سید محمد خاتمی نژاد

.در بحارالأنوار جلد 75 آمده است که امام صادق g می فرمایند: « هر گاه خداوند بخواهد بنده ای را رسوا کند، از طریق زبانش او را رسوا می کند.»
.نباید رنگ جماعتی شد که خودش هزار رنگ است، چرا که این اتفاق، رسوایی دنیوی یا اخروی و یا هر دو را به همراه دارد.
.حرکت اربعین، ولوله ظهور صغری است.

ادامه مطلب

 1395/7/29

محفل: هفدهمین محفل ماه محرم

تقوای زبانی

سخنران: آقای دکتر سید محمد خاتمی نژاد

در تفاسیر روایی درباره آیه شریفه 149 سوره مبارکه انعام که می فرماید: « قل فلله الحجه البالغه .. » آمده است که خداوند در روز قیامت به بنده اش می فرماید که «تو می دانستی و گناه کردی؟ اگر بنده پاسخ دهد: آری، خداوند خطاب می کند چرا به آنچه می دانستی عمل نکردی؟ و اگر پاسخ دهد: نمیدانستم، خداوند می فرماید چرا یاد نگرفتی؟ .. در این موقع بنده فرو می ماند و این است مفهوم “حجت بالغه …”

ادامه مطلب

 1395/7/27

محفل: شانزدهمین محفل ماه محرم

تقوای زبانی

سخنران: آقای دکتر سید محمد خاتمی نژاد

. جریان باطل ما را تشویق به مبارزه نمی کند، بلکه ما را تهدید و تمسخر می کند. نوابغ جبهه باطل همواره در صدد ضربه زدن به جبهه حق هستند.
. « الإسلام بُنِی علی خَمس » : اسلام بر پنج پایه استوار است که مهمترین آنها ولایت است.
. زندگی زیر سایه ولایت فقیه در عصر غیبت ، تمرین ولایت مداری در عصر ظهور است.

ادامه مطلب

 1395/7/25

محفل: پانزدهمین محفل ماه محرم

تقوای زبانی

سخنران: آقای دکتر سید محمد خاتمی نژاد

1. رسول خدا (صلی الله علیه و اله): « مؤمن به روز قیامت، یا سکوت می کند یا سخن خیر می گوید.»
6.رسول خدا (صلی الله و علیه و اله) به ابوذر فرمودند: «چیزی جز زبان باعث نمی شود که مردم سرنگون در آتش بیفتند.» پس نجات ما در کنترل زبان است.

ادامه مطلب

 1395/7/22

محفل: چهاردهمین محفل ماه محرم

مقتل خوانی شام غریبان

سخنران: آقای دکتر سید محمد خاتمی نژاد

چون چشم زنان به کشتگان افتاد، شیون کردند و سیلی به چهره زدند. گوید به خدا فراموش نمی کنم که زینب دختر علی بر حسین(gشیون می کرد و با آواز حزین فریاد می زد: یا محمدaصلوات فرشتگان آسمان بر تو. این حسینgاست که با تن خون آلود و اعضای بریده افتاده و دخترانت اسیر شدند …

ادامه مطلب

 1395/7/21

محفل: سیزدهمین محفل ماه محرم در شب شام غریبان

تقوای زبان

سخنران: آقای دکتر سید محمد خاتمی نژاد

امام سجاد g می فرمایند :
«حق زبانت بر تو این است که آن را از فحشا و منکر بازداری»
یکی از برداشتهایی که از کلمه ی فحشا به ذهن می رسد، فحش و ناسزاست که باید زبان را از ابتلا به آن حفظ کرد.
و اما در خصوص زیارت عاشورا که در این روزگار شبهات متهم به این شده که سراسر فحش و ناسزاست، باید گفت که مفهوم لعن با ناسزا متفاوت است و لعن یک نفر یعنی طلب دور کردن او از رحمت حق و به معنی ناسزا گفتن به او نیست.

ادامه مطلب

 1395/7/12

محفل: اولین محفل سوگ ماه محرم 1438

تقوای زبان

سخنران: آقای دکتر سید محمد خاتمی نژاد

کربلا رفتن هنر نیست، کربلایی شدن و کربلایی ماندن مهم است. 30 هزار لشکر جراره هم روز عاشورا کربلا بودند، ولی کربلایی نبودند …
امیدواریم این مجالس ما را به سمت حُسن اختیار ببرد و به قول شهید آوینی: «داد از آن اختیار که آدمی را از حسین g جدا کند.»

ادامه مطلب

 1395/7/20

محفل: یازدهمین محفل سوگ ماه محرم

۱۱ نکته مهم از سخنرانی ایراد شده

سخنران: آقای دکتر عبداللهی

* پیامبرa را دو چیز در اسلام پیش برد : یکی شمشیر حضرت علی g و دیگری اموال حضرت خدیجهB ؛ لذا دشمنان با آگاهی از قدرت معنوی بالای ایشان و ترس از پشتوانه اقتصادی ، باغ فدک را آنچه که خدا به آن امر کرده را غصب کردند.
*حضرت هنگام رفتن به مسجد چادرشان به زمین کشیده می شد ،که دو معنا برای آن ذکر کرده اند:
۱- کنایه از شدت عفاف و حجاب
۲- در معنای خمیدگی کمر حضرت زهرا B که بعد از هجوم به خانه بوده است .

ادامه مطلب

 1395/11/28

محفل: چهارمین محفل ماه جمادی الاول در ایام فاطمیه

13 نکته از سخنرانی ایراد شده

سخنران: آقای حقدادی

خداوند اولین چیزی که آفرید، عقل بود. عقل محض عالم هستی وجود پیامبرaاست.
اولین دستور خداوند ، این بود که به عقل فرمود: از خدا دور شو. عقل قبول کرد و دور شد. دوباره دستور آمد که برگرد و او به سوی خدا باز گشت.
به جهل نیز دستور داده شد که دور شو. او با شوق دور شد. طبق روایتی از امام صادق g وقتی به او گفته شد برگرد، او برنگشت.

ادامه مطلب

 1396/2/4

محفل: دومین محفل ماه رجب، شب مبعث