هفتمین محفل ماه شعبان


هفتمین محفل ماه شعبان
1397/2/17

  اعلام برنامه

ساعت 19:05 الی 19:13) تلاوت قرآن توسط آقای ساربانی
ساعت 19:13 الی 19:19) جمع خوانی دعای فرج
ساعت 19:19الی 19:22) پخش کلیپ
ساعت 19:22الی 19:25) جمع خوانی دعای وحدت به منظور ایجاد وحدت و همدلی و از بین بردن نفاق و تفرقه
ساعت 19:27 الی 20:16) سخنرانی توسط استاد خاتمی نژاد
ساعت 20:17) اقامه اذان توسط آقای ساربانی
ساعت 20:25 الی 20:40) اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء توسط آقای قاضی
ساعت 20:40) اتمام مراسم و پذیرایی


دروغ

- بيان ادامه خطبه 105 نهج البلاغه. (قسمت سوم)
- خدواند حدودي را براي ما معين کرده که نبايد از آن حدود تجاوز کنيم.
- در هزاره سوم همه حدود الهي شکسته مي شود و اين اتفاق يکباره نمي افتد.
- اگر چراغ قرمزهاي الهي را رد کنيم دود آن به چشم خودمان مي رود.
دروغ:
- سوره مبارکه آل عمران آيه شريفه 169:
ازمن بترسيد اگر راست مي گوييد. ما ازهمه مي ترسيم جز خداوند.
- دراثر عدم تزکيه نفس و قدرت گرفتن شهوات، فرد مبتلا به معصيت مي شود و مسامحه در اطاعت اوامر الهي را به دنبال دارد.
- نفس گناه را براي ما مي آرايد.
- ما به ستارالعيوب بودن خداوند مغرور مي شويم و به راحتي گناه مي کنيم.
- بيان خاطره 64 از کتاب يادگاران سردار خيبر شهيد همت با موضوع از خودگذشتگي.
- بعضي مسؤولان ما آنقدر از بيت المال بردند که تا سه نسلشان مي توانند در کانادا زندگي کنند.
خاطره 64:
- قلاجه‌ بود و سرمای‌ استخوان‌سوزش‌. اورکت‌ها را آوردیم‌ و بین‌ بچه‌ ها قسمت‌ کردیم‌. نگرفت‌.
گفت‌: ((همه‌ بپوشن‌. اگه‌ موند، من‌ هم‌ می‌پوشم‌.))
تا آن‌جا بودیم‌، می‌لرزید از سرما.

سخنران: آقای استاد خاتمی نژاد

دریافت فایل صوتی سخنرانی

عکس هایی از محفل

راه های ارتباطی با هیأت رهروان سیدالشهداء g


اراک، خیابان شهید سعید ادبجو، روبروی پمپ بنزین، بن بست شهید محمدی هیأت رهروان سیدالشهداءg

  info@mahfelezekr.ir

  1979 3412 086

   کانال هیأت رهروان سیداالشهداءg در پیام رسان سروش  منتظر پیام های شما هستیم.